Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Organizacje zatrudniają pracowników z różnych pokoleń, pochodzących z różnych kultur i mających różne potrzeby. Zarzadzanie zróżnicowanym zespołem, w którym poszczególne jednostki mają różne podejście do pracy, różną motywację, oczekiwania i potrzeby jest niebywałym wyzwaniem, ale też szansą. Różnorodność oznacza bowiem potencjał. Dlatego tak ważna jest umiejętność prowadzenia w organizacjach komunikacji międzypokoleniowej oraz stosowania efektywnych metody współpracy w zróżnicowanych zespołach.

Szkolenie przygotowane z formie warsztatowej z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń grupowych, scenek rodzajowych, praktycznych przykładów zastosowania zarządzania różnorodnością oraz studia przypadków i wykład interaktywny.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających i kierujących zespołami: dyrektorów, kierowników, menedżerów, liderów, menedżerów i specjalistów działów HR.

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • zdefiniują potrzeby i oczekiwania osobami w różnym wieku, pochodzącymi z różnych kultur
 • poznają specyfikę zachowań zróżnicowanych pokoleniowo zespołów
 • poznają metody i narzędzia skutecznej komunikacji z osobami w różnym wieku
 • poznają ryzyka związane z zarządzaniem zróżnicowanym zespołem
 • przećwiczą techniki przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, jakie mogą się pojawiać w takich zespołach
 • zdefiniują zasady motywowania pracowników w różnym wieku, pochodzących z różnych kultur
 • nauczą się jak zauważać i zapobiegać konfliktom w zróżnicowanym pokoleniowo zespole
 Metody pracy:

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone będzie z wykorzystaniem m.in.:

 • analizy przypadków (case study)
 • burzy mózgów
 • ćwiczeń zespołowych
 • ćwiczeń indywidualnych
 • gier interaktywnych
 • odgrywania ról
 • treningu umiejętności praktycznych
 • wymiany doświadczeń
 • mini wykładów

Program szkolenia z zarządzania zespołem:

Zarządzanie zespołem zróżnicowanym– wprowadzenie

 • charakterystyka i potrzeby osób w różnym wieku
 • jakie korzyści płyną z zarządzania zróżnicowanym zespołem w organizacji?
 • potrzeby psychologiczne i merytoryczne wynikające z wieku pracownika
 • możliwości życiowe i zawodowe wynikające z wieku
 • transfer wiedzy i umiejętności poprzez dobrą organizację pracy zespołowej
 • wzrost innowacyjności firmy a wykorzystanie zarządzania pokoleniami

Zarządzanie zespołem zróżnicowanym – efektywna strategia organizacji przyszłości

 • zarządzanie zróżnicowanym zespołem a wartość dodaną, zwiększającą kreatywność, produktywność oraz elastyczność zespołu
 • analiza SWOT pracowników -szanse i nadzieje, bariery i zagrożenia zarządzanie osobami w różnym wieku
 • budowanie zaangażowania pracowników w strategii zarządzania osobami w różnym wieku
 • metody i techniki komunikowania się z pracownikami w różnym wiech, wywodzące się z różnych kultur i mające różne potrzeby
 • metody i zasady systemów motywacji finansowej i pozafinansowej dla zespołów zróżnicowanych

Zarządzanie zróżnicowanym zespołem – od skutecznego zatrudnienia do profesjonalnego zwolnienia

 • skuteczna selekcja i rekrutacja (techniki i narzędzia rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej) dedykowane dla pokolenia – media społecznościowe
 • działania rozwojowe a potrzeby pracowników w różnym wieku i z różnych kultur
 • zarządzanie karierą – indywidualne plany rozwojowe oraz planowanie sukcesji
 • coaching i treningi kompetencji miękkich
 • mentoring i intermentoring w perspektywie pokoleń
 • jobcoaching, czyli indywidualne doradztwo zawodowe
 • nowe technologie czyli narzędzi i aplikacji wspierających lojalność pracowników, gamifikacja, media społecznościowe dedykowane do poszczególnych generacji pokoleń

Zarządzanie pokoleniami XYZ – implementacja

 • studia przypadków oraz dobre praktyki stosowane w polskich i europejskich firmach
 • szanse i zagrożenie zarządzania zróżnicowanym zespołem
 • sytuacje trudne dla menagera w zarządzaniu zespołem zróżnicowanym
 • zasady i metody rozwiązywanie konfliktów dla zespołów zróżnicowanych

metody przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, jakie mogą się pojawiać w zróżnicowanych

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie zróżnicowanym zespołem
23-24.09.2024 Warszawa, 25-26.11.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
18-19.11.2024 on-line