Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Wizerunek Urzędnika

Wizerunek urzędu jest kształtowany od pierwszego kontaktu na płaszczyźnie pracownik administracji publicznej – interesariusz. Dzięki szkoleniom przygotowanym przez naszą ekspertkę do spraw PR, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą świadomego budowania wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji oraz otrzymają szereg rozwiązań, które będą wzmacniać postrzeganie ich jako profesjonalistów.

Kreowanie marki urzędu poprzez savoir vivre i protokół dyplomatyczny

Savoir vivre często sprowadzany jest do ,,zewnętrznych zasad”, a to coś więcej. To sztuka życia w społeczeństwie, umiejętność tworzenia wokół siebie atmosfery dla różnego rodzaju współpracy. W życiu zawodowym znaczenie kultury, savoir vivre czy wizerunku jest podwójnej wagi, ponieważ każdy z nas reprezentuje zarówno siebie jak i instytycje, a każda instytucja to przede wszystkim my – ludzie. Dwudniowy warsztat zapewni poszerzenie konkretnej i praktycznej wiedzy niezbędnej w tworzeniu obrazu profesjonalnego i wiarygodnego partnera na arenie krajowej i międzynarodowej. Udział w ćwiczeniach pozwoli uczestnikom przyjrzeć się zachowaniu w różnych sytuacjach zawodowych i przeanalizować ich wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku swojego oraz reprezentowanej instytucji państwowej.

Korzyści zawodowe dla uczestników:

 • Zwiększenie efektywności zawodowej na omawianej płaszczyźnie.
 • Świadome budowanie wizerunku osobistego i organizacyjnego w oparciu o fundamenty kultury
 • Łatwość osiągania celów osobistych i zawodowych, unikanie kłopotliwych sytuacji.

Korzyści osobiste dla uczestników:

 • Wzrost pewności siebie poprzez świadomość swoich zalet.
 • Umacnianie marki własnej jako człowieka z klasą.
 • Umiejętność swobodnego zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych.

Program:

 1. Protokół dyplomatyczny  i etykieta urzędnicza: wspólne zasady: definicja protokołu i etykiety, zasada szacunku, równości,  precedencji, dyskrecji, gościnności.
 2. Kultura szacunku – wprowadzenie: kultura w urzędzie a kultura na co dzień, fundamenty kultury, jak tworzyć kulturę w organizacji, etykieta jako istotny element kultury.
 3. Nietakt vs grzeczność: zachowania nietaktowne w instytucji w odczuciu uczestników i ich wpływ na kulturę szacunku – diagnoza.
 4. Świadome budowanie własnego wizerunku: temperament a wizerunek, jak podkreślać cechy osobowości poprzez wygląd i zachowanie, moje mocne strony i obszary do rozwoju – autodiagnoza uczestników.
 5. Precedencja i tytułowanie: profesjonalna autoprezetnacja, czyli sztuka właściwego powitania, sytuacje wymagające uścisku dłoni oraz te, w których nie należy go inicjować, kontakt wzrokowy, precedencja podczas powitania, tytułowanie w rozmowie; platynowe zasady; prezentacja gości; zachowania w miejscach użyteczności publicznej, zasada prawej strony, błędy popełniane podczas prezentacji).
 6. Powitania oraz pożegnania: zapowiadanie i pożegnanie gości, zachowanie przełożonego i w jego gabinecie.
 7. Dress code urzędnika: strój w pracy, czyli elegancja i wygoda, stroje formalne i nieformalne, prawidłowa koordynacja ubrania, potęga szczegółu, kolorystyka ubioru, tworzenie bazy i zarządzanie szafą, gafy i faux pas w ubiorze, opcjonalne: makijaż w pracy dla pań.
 8. Komunikacja werbalna: słowa i ich zakres emocjonalny, wzmacnianie przekazu poprzez słowo i akcentowanie, intonacja jako kanał komunikacji wyrażający emocje – faux pas w intonacji, sztuka słuchania (percepcja, interpretacja i zrozumienie- jako efekt uprzejmego słuchania, szumy komunikacyjne i sposoby ich minimalizowania).
 9. Komunikacja niewerbalna: postawa, gesty, sposób siedzenia i poruszania się, najczęstsze błędy.
 10. Komunikacja telefoniczna: rozmowa telefoniczna z pozycji osoby dzwoniącej i odbierającej telefon,zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej, sztuka słuchania i rozumienia, telefon komórkowy, faux pas popełniane przez telefon.
 11. Korespondencja mailowa: e-mail jako narzędzie komunikacyjne – zasady pisania i odpowiadania na maile, język urzędowy a potoczny, prawidłowe tytułowanie w e-mailach, zwroty grzecznościowe stosowane w korespondencji.
 12. Zachowanie podczas spotkań, posiedzień i konferencji: jak mówić, żeby nas słuchano, ubiór i mowa ciała, popełniane błędy przez urzędników.
 13. Prezenty: właściwe i kłopotliwe prezenty, sztuka wręczania prezentu, sytuacje kiedy należy dać prezent, kiedy i jak odpakować, rewanż.
 14. Podsumowanie szkolenia.
Profesjonalny sekretariat w przyjaznej instytucji

Korzyści dla organizacji:

 • Uświadomienie istoty i znaczenia sekretariatu w urzędzie.
 • Wzmacnianie wizerunku urzędu, tworzenie jakości komunikacji i relacji wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji.

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie efektywności zawodowej na omawianej płaszczyźnie.
 • Świadome budowanie wizerunku osobistego i organizacyjnego w oparciu o zasady savoir vivre.
 • Łatwość komunikacji, unikanie kłopotliwych sytuacji.

Program

Kultura w pracy czyli normy i formy:

 • kultura w urzędzie vs kultura na co dzień,
 • savoir vivre jako istotny element kultury zawodowej pracownika administracyjnego.

Profesjonalny sekretariat w urzędzie:

 • kwalifikacje zawodowe i osobiste asystentki – sekretarki,
 • 4 funkcje sekretariatu,
 • wizerunek organizacji vs wizerunek sekretariatu,
 • asertywność i nietakt.

Profesjonalna autoprezentacja sekretarki i asystentki:

 • Precedencja i tytułowanie funkcjonariuszy publicznych (precedencja w sytuacjach służbowych, precedencja w powitaniach; uścisk dłoni, zasady przedstawiania siebie i prezentacja gości,  tytułowanie w rozmowie, platynowe zasady powitania, najczęstsze błędy).
 • Komunikacja niewerbalna: (kultura gestu, faux pas w komunikacji niewerbalnej, wskazówki dla Pań).
 • Komunikacja werbalna i dbałość o piękno języka: mowa oficjalna i potoczna, słowa i ich zakres emocjonalny, intonacja i wyrażanie emocji, empatyczne słuchanie,  intencje nadawcy vs zrozumienie odbiorcy, najczęstsze błędy w komunikacji i sposoby ich minimalizowania).
 • Zachowania w miejscach użyteczności publicznej (winda, schody, samochód, samolot i inne).
 • Wizerunek pracownika urzędu, czyli Jak Cię widzą…, (strój w pracy czyli elegancja i wygoda, dresscode – dostosowanie stroju do okazji, potęga szczegółu, kolory i ich znaczenie, złote zasady dla asystentek, złodzieje wizerunku, kompetencji i pewności siebie).

Za drzwiami gabinetu (jak elegancko zapowiedzieć i wprowadzić interesariusza; zachowanie przełożonego i u przełożonego w gabinecie; obsługa gości i pracowników podczas spotkań służbowych).

Komunikacja telefoniczna (rozmowa telefoniczna z pozycji osoby dzwoniącej i odbierającej, zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej, zachowania w sytuacjach trudnych; faux pas popełniane przez telefon).

Komunikacja mailowa (e-mail jako narzędzie komunikacyjne – zasady korespondencji mailowej, pisownia i interpunkcja, zwroty grzecznościowe i tytułowanie na powitanie i zakończenie e-maila, błędy językowe w korespondencji służbowej, emotikowny, zasady odpowiadania na maile).

Przyjmujemy gości (dobre obyczaje w urzędzie, organizacja spotkań, zebrań, posiedzeń).

Podsumowanie – QUIZ z etykiety i kultury.

Sztuka komunikacji jako element budowania wizerunku Urzędnika

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i efektywnej komunikacji w urzędzie, budowanie marki osobistej urzędnika oraz umacnianie marki reprezentowanego urzędu. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zadań i ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję,  przyjrzeć się swoim dotychczasowym zachowaniom i nawykom a otrzymane informacje zwrotne pozwolą im na refleksje jak inni mogą nas postrzegać i jakie to może rodzić konsekwencje dla skuteczności wystąpienia.  Uzyskają wskazówki na temat zmian, jakie można wprowadzić do swojego zachowania oraz sposobu komunikowania się, aby być spostrzeganym jako osoba bardziej stanowcza, bezpośrednia, a jednocześnie szanująca innych.

Praca odbywać się będzie w oparciu o rzeczywiste przygotowane przez uczestników i krótkie wystąpienia, a informacje zwrotne przekazywane będą ustnie jak i na specjalnie przygotowanych arkuszach.

Korzyści zawodowe:

 • Wzrost efektywności w komunikowaniu się
 • Pewność siebie i swoboda podczas rozmowy
 • Marka osobista pracownika urzędu dbającego o kulturę komunikacji i relacje.

Korzyści osobiste:

 • Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w komunikacji
 • Doskonalenie umiejętności niezbędnych dla skutecznej komunikacji i relacji
 • Świadome kreowanie swojego wizerunku

Program:

 1. Istota oraz znaczenie kultury i etykiety w komunikacji w pracy Urzędu.
 2. Zachowania i zwroty nietaktowne w komunikacji w odczuciu uczestników szkolenia.
 3. Kim jestem i jak mogę być odbierany vs skuteczność w komunikacji z klientem Urzędu.
 • Wrodzone predyspozycje temperamentalne i ich wpływ na komunikację
 • Moje mocne strony i obszary do rozwoju
 • Rozumienie i odczytywanie zachowań innych w oparciu o temperamenty
 • Style komunikacji z różnymi typami osobowości
 1. Profesjonalna autoprezentacja pracownika Urzędu.
 • Zasady przedstawiania się
 • Częste błędy popełniane podczas autoprezentacji
 • Prawidłowy uścisk dłoni
 • Kontakt wzrokowy i jego znaczenie w rozmowie
 1. Bariery i błędy komunikacyjne – jak ich unikać?
 • Przykłady najczęściej popełnianych błędów w rozmowie
 • Znaczenie aktywnego słuchania dla budowania autorytetu i relacji
 • Analiza i eliminacja własnych błędów najczęściej popełnianych w rozmowie.
 1. Techniki komunikacyjne zwiększające efektywność przekazywania i pozyskiwania informacji.
 • Poznanie oraz poszerzenie wiedzy na temat technik komunikacyjnych niezbędnych komunikacji: Sztuka zadawania właściwych pytań, znaczenie pytań w budowaniu relacji, wykorzystanie parafrazy jako elementu potwierdzającego rozumienie intencji nadawcy; Komunikat „JA” i jego zastosowanie.
 1. Asertywna postawa w kontakcie
  • Style komunikacji – rozróżnienie zachowań asertywnych od nieasertywnych
  • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji
  • Szanse i zagrożenia ze zastosowania danego stylu w praktyce
 1. Trudne rozmowy oraz sztuka odmawiania
  • Wartości, zasady, priorytety i ich znaczenie podczas trudnych rozmów
  • Przegląd technik komunikacyjnych przydatnych w asertywnej odmowie oraz przekazywaniu informacji niekorzystnych
  • Trzy kroki asertywnej odmowy
 2. Komunikacja niewerbalna w codziennych interakcjach
  • Jak budować wiarygodnośćrola spójności dla budowania autorytetu –reguła Mehrabiana
  • Dostrajanie się do rozmówcy – zastosowanie odzwierciedlenia, wachlarz zachowań budujących dobry kontakt, potrzeby rozmówcy, elastyczność w kontakcie.
  • Faux pas w komunikacji niewerbalnej – praca na rzeczywistych przykładach uczestników
 1. informacja zwrotna oparta na zasadzie FUKO
  • Zdefiniowanie czym jest informacja zwrotna
  • FUKO – model udzielania informacji zwrotnej
  • Zastosowanie informacji zwrotnych, rodzaje oraz zasady jej stosowania
 1. Komunikacja werbalna i dbałość o piękno języka
 • Słowa i ich zakres emocjonalny
 • Wzmacnianie przekazu poprzez słowo i akcentowanie
 • Intonacja jako kanał komunikacji wyrażający emocje – faux pas w intonacji
 • Sztuka słuchania ( percepcja, interpretacja i zrozumienie- jako efekt uprzejmego słuchania)
 1. Rozmowy telefoniczne
 • Etapy rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Sytuacje trudne w rozmowie telefonicznej i sposoby ich minimalizowania
 • Faux pas podczas rozmowy telefonicznej
 1. Podsumowanie szkolenia
Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swojej organizacji!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 308 03 50 lub wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko* E-mail* Firma* Telefon

  Potrzeba szkoleniowa/ wstępny zakres merytoryczny*

  Grupa docelowa (ilość osób, dział/stanowiska ect.)*

  Czas i miejsce realizacji (ilość dni, preferowany termin i miejsce etc.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłania zapytania.*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

  Twoje dane są bezpieczne. Zapoznaj się z polityką prywatności.

  [rev_slider_vc alias=”administracja”]

  Kompetea all rights reserved