Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Skuteczna komunikacja to nie tylko dbałość o interesującą treść przekazu, ale przede wszystkim skupienie uwagi na jego formie – dopasowaniu do rozmówcy, sytuacji oraz zamierzonych celów. Program szkolenia zbudowany został na założeniu, iż swobodna komunikacja z innymi, efektywna praca w zespole i realizacja wyznaczonego planu działania ma szansę powodzenia tylko w atmosferze szacunku i odpowiedzialności.

Prezentowane podczas szkolenia  techniki mają na celu ułatwienie dopasowania się do rozmówców i ich odbioru rzeczywistości; diagnozowanie profilu rozmówcy i jego oczekiwań; pracę nad własnymi nastawieniami i przekonaniami; naukę komunikacji asertywnej. Szkolenie ma na celu doskonalenie własnych umiejętności na każdym z etapów komunikacji tak, by budowanie mostów między ludźmi łatwiejsze, relacje udane, a podejmowane zadania wykonane właściwie.

Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników z istotą komunikacji interpersonalnej
 • przekazanie narzędzi do budowania efektywnej komunikacji
 • rozbudzenie motywacji do podnoszenia jakości komunikacji indywidualnej i zespołowej
 Korzyści ze szkolenia:
 • zwiększysz wiedzę na temat istoty komunikacji interpersonalnej
 • poznasz narzędzia, przydatne do wykorzystania w procesie komunikacji
 • dowiesz się jakie komunikaty przekazuje Twoja postawa ciała, ton głosu, wygląd zewnętrzny
 • przyjrzysz się własnej komunikacji – dokonasz analizy elementów wspierających i hamujących poprawną komunikację
 • będziesz potrafił rozróżnić style myślenia i wiedział w jaki sposób porozumieć się z osobami o zróżnicowanym temperamencie
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności wpływające na jasność wypowiedzi i dobry kontakt z rozmówcą
 • będziesz wiedział jakie bariery występują w procesie komunikacji i miał świadomość w jaki sposób je „oswoić” , wykorzystać w dialogu prowadzącym do rozwiązania konfliktu
 • będziesz wypowiadał się asertywnie
 • dowiesz się jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej
 • poczujesz własną siłę jako czynnik wzmacniający pracę zespołową
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników i zespołów, których efekty pracy zależą m.in. od precyzyjnej komunikacji i przekazywania informacji lub poleceń
 • przełożonych i zarządzających zespołem
 • osób, które pełnią kluczowe role wewnątrz zespołu projektowego, do kierowników projektów, liderów zespołów, menadżerów, agentów zmiany
 • osób, które chcą poprawić komunikację w pracy zespołowej, budować przyjazne relacje z klientem i otoczeniem, szukają metod wspierających prowadzenie skutecznego dialogu
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji
 Metody pracy:
 • interaktywne i interakcyjne
 • nauka przez doświadczanie
 • prace grupowe i indywidualne
 • prezentacje na forum
 • dyskusje moderowane
Program szkolenia:

Moduł 1.

Komunikacja interpersonalna – proces, struktura, model  

 • Istota komunikacji
 • Poznanie samego siebie: osobowość, temperament, mowa ciała
 • Podstawowe tendencje i style myślenia: choleryk, melancholik, sangwinik i flegmatyk
 • Komunikacja z poszczególnymi typami temperamentów

Moduł 2.

Inteligencja emocjonalna jako droga do sukcesu w komunikacji 

 • Pragmatyczny model komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja indywidualna i zespołowa – istota aktywnego słuchania i dobrej komunikacji
 • Zakłócenia i bariery komunikacji interpersonalnej

Moduł 3.

Techniki budowania i trzymywania kontaktu.

 • Systemy reprezentacji: (wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny)
 • Język ciała: tonacja głosu, mimika i gesty. Komunikaty „Ja” jako skuteczne narzędzie porozumiewania się
 • Komunikaty bez przemocy Marshalla B. Rosenberga

 Moduł 4.

 Jak usprawnić komunikowanie się?

 • Dobór środków do prawidłowej komunikacji
 • Metody aktywnego słuchania i ich znaczenie w relacjach z ludźmi
 • kwadrat komunikacyjny  Friedemanna Schulza von Thuna

Moduł 5.

Pewność siebie i  budowanie poczucia własnej wartości

 • Ekspresja emocji
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami i reakcją na emocje rozmówcy?
 • Asertywność i feedback w komunikacji

Moduł 6.

Konflikty

 • Komunikacja w konflikcie
 • Dziewięć praw perswazji
 • Sposoby zachowania w sytuacji konfliktu –test Thomasa- Killmanna
 • Pozytywne strony konfliktu

Moduł 7.

Współpraca – istota,  warunki i zależność

 • Postawa jednostki jako czynnik wzmacniający pracę zespołową
 • Krwiobieg współpracy
 • Zasady konstruktywnego dialogu w zespole
 • Podsumowanie – ewaluacja.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Komunikacja w zespole - budowanie pozytywnej współpracy
13-14.06.2019 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba