Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

NOWOŚĆ!

Weź udział w poniższym szkoleniu, a otrzymasz prezent – e-MultiBilet Premium do kina, do wykorzystania w sieci Helios, MultiKino, Cinema City oraz kinach studyjnych, na terenie całego kraju, także w weekendy.

Cel szkolenia:

Cele indywidualne i poznawcze

 • Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej
 • Przekazanie narzędzi do samodzielnej pracy nad konkretyzowaniem sformułowań
 • Nauczenie skuteczniejszego słuchania i rozumienia
 • Unikanie nieporozumień lub konfliktów

Cele dla organizacji

 • Kształtowanie u uczestników nawyków precyzyjnego komunikowania
 • Nauczenie uczestników doboru odpowiednich środków przekazu
 • Motywacja do podnoszenia jakości komunikowania
 • Wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom
 • Wypracowanie umiejętności uważnego słuchania oraz słuchania ze zrozumieniem
 • Przekazanie narzędzi do poprawy jakości pracy i atmosfery w grupie
 • Wypracowanie chęci świadomego i skutecznego porozumiewania
 Adresaci szkolenia:
 • Pracowników i zespołów, których efekty pracy zależą m.in. od precyzyjnej komunikacji i przekazywania informacji lub poleceń
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Pracowników z zespołów zróżnicowanych pod względem stażu pracy, wieku, kompetencji
 • Pracowników o wysokim poziomie konfliktowości lub nieporozumień
 • Pracowników kontaktujących się z klientami
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji
 Metody pracy:

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu. Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera
Program szkolenia:

1. Skuteczna komunikacja interpersonalna – przydatny wstęp

 • Czym jest komunikacja i dlaczego się komunikujemy
 • Poprawny schemat  komunikacji

2. Rozpoznanie typów temperamentów sposobem na precyzyjną komunikację

 • Podstawowe tendencje i style myślenia – poznaj Choleryka, Melancholika, Sangwinika i Flegmatyka
 • Czego potrzebują od otoczenia
 • Jak się z nimi obchodzić
 • Jakie mają obawy
 • Jak postrzegają innych
 • Jakiego używać wobec nich języka, aby być zrozumiałym
 • Sklasyfikowanie własnych klientów i współpracowników według znaków rozpoznawczych
 • Komunikacja z poszczególnymi typami temperamentów
 • Najczęstsze przyczyny konfliktów
 • Relacje poszczególnych typów temperamentów z innymi osobowościami

3. Narzędzia komunikacyjne i zasady ich stosowania, gwarantujące trafny przekaz informacji

 • Komunikacja zespołowa (zebrania, spotkania, narady)
 • Komunikacja indywidualna (parafraza, dojaśnianie, feed back)
 • Komunikacja pisemna (pisma, raporty, maile)

4. Współpraca – czym jest w praktyce, do czego jest potrzebna i od czego zależy

 • Nastawienie na wynik zespołu czy wynik indywidualny? Postawy uczestników jako punkt wyjścia do wzmacniania zespołowości
 • Komunikacja – krwioobieg współpracy. Zasady konstruktywnego dialogu w zespole.
 • przepływ informacji kanałem nieformalnym – przeciwdziałanie plotkom

5.  Rola kultury organizacyjnej w procesie komunikacji

 • Wpływ hierarchii na komunikowanie (komunikacja w pionie i w poziomie, czyli czym się różni komunikacja z przełożonym, w dziale, pomiędzy działami)
 • Dopuszczalne formy i zagadnienia komunikacji – mówienie na ,,Ty”, poruszanie tematów osobistych, rozwiązywanie konfliktów itp
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w organizacji
24-25.01.2019 Warszawa, 25-26.03.2019 Wrocław, 13-14.06.2019 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba