Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

BEZPŁATNY WEBINAR Z OBSZARU HR

„Motywowanie pracowników i dbanie o satysfakcję z pracy”

5 czerwca 2019, godz. 13:30

2019/06/05 13:30:00

Podczas webinaru dowiesz się:

 jak zaprojektować i uruchomić system motywacyjny prowadzący do satysfakcji z pracy
 jak powiązać system motywacyjny z systemem oceny, wynagrodzeniami i rozwojem

FORMULARZ ZAPISU

Webinar jest bezpłatny dla osób, które zapiszą się do naszego newslettera, akceptując poniższe zgody. Zachęcamy do uczestnictwa!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ZAKRES MERYTORYCZNY

W naszej dziedzinie hasło >motywowanie i dbanie o satysfakcję z pracy< jest dobrze znane, ale rozumiane głównie intuicyjnie. Nie zastanawiamy się głębiej, co jest w nie wpisane i jakie relacje łączą dwa jego elementy. Tymczasem to właściwie jedno oddziaływanie, w którym poczucie satysfakcji z pracy jest efektem właśnie szeroko rozumianego motywowania. Nie punktowych, jednorazowych akcji typu >bonus-talon-podwyżka<, lecz długofalowego odziaływania mającego na celu jak najpełniejsze zaspokojenie szerokiego spektrum potrzeb pracowników. Im jest bardziej zindywidualizowane, tym efektywniejsze. Zarówno w praktyce, jak i w świecie badaczy co jakiś czas wzbudza się dyskusja na temat kolejności obu zjawisk, czyli debata o tym, co jest przyczyną, a co skutkiem. Czy to motywacja do działania prowadzi do satysfakcji, czy też satysfakcja z działania powoduje chęć jego kontynuacji, czyli motywację. Dla nauki rzecz ta jest już raczej oczywista – z natury ludzkiego funkcjonowania wynika, że przyczyną wszelkiego działania jest poczucie braku i motywacja do jego usunięcia. Brak to niezaspokojenie pewnej potrzeby. Ten stan burzy równowagę i wzbudza proces mający ją przywrócić. Przywracanie równowago to konkretne działanie, dążenie do określonego celu, który z założenia ma uzupełnić początkowy brak. Proces powodujący to działanie określa się mianem motywacji. Może to brzmieć ograniczająco, prosto i bardzo mechanistycznie, ale na szczęście jest to proces równie złożony, jak sam człowiek, który spostrzega braki nie tylko w poziomie potrzeb określonych normami fizjologicznymi, biologicznymi, społecznymi i poznawczymi, ale również jest zdolny podnosić poprzeczkę ponad wszelkie znane normy i sięgać wyżej niż ktokolwiek inny. Tak działa mechanizm samorealizacji. Satysfakcja natomiast nie jest procesem, lecz stanem, nagradzającym odczuciem informującym o zaspokojeniu danej potrzeby – prostej lub złożonej. W ZZL te tryby działają analogicznie. Najpierw bada się oczekiwania pracowników – i te ogólne (badania społeczne, rynkowe), i te indywidualne (badania w środowisku konkretnych firm), a potem organizuje się środowisko i proces pracy tak, by w jak najwyższym stopniu zaspakajało te potrzeby. Cały ten układ stanowi system – w ZZL to system motywacji lub system motywowania. Czy jest on autonomiczny? Czy można go zbudować niezależnie od innych systemów? Oczywiście nie. Tak jak nie ma rozwoju bez oceny, tak nie ma motywowania bez oceny, rozwoju i wynagrodzeń. W ten sposób widać wyraźnie, że w celu zaprojektowania i uruchomienia systemu motywacyjnego prowadzącego do satysfakcji z pracy trzeba najpierw zaprojektować i uruchomić 1. system oceny, 2. system wynagrodzeń oraz 3. system rozwoju. Technicznie i organizacyjnie można to robić równocześnie. Natomiast w praktyce samego oddziaływania pierwotne jest ocenianie, z którego informacja zwrotna prowadzi do wniosków na temat wynagrodzenia oraz kierunku i zakresu rozwoju. A na samym dole, w fundamentach ZZL są opis stanowisk pracy. Bez dobrze przygotowanych opisów stanowisk pracy nie ma możliwości realizowania celów i roli ZZL. Dlatego temat OSP zaczyna cykl webinarów, a kończy go system motywowania, który nie ma niezależnego bytu, lecz jest efektem oddziaływania wszystkich rozwiązań ZZL.

Ten webinar rozpoczyna cykl spotkań on-line,w których będziemy mówić o konkretnych zagadnieniach z obszaru Human Resources Management. Będziemy przekonywać, że tzw „miękkim HR” da się zarządzać, a nawet trzeba to robić, biorąc pod uwagę zarówno sprawy pracowników jak i przesiębiorstwa. Zobacz poszczególne tematy i zapisz się już dziś!

Całość cyklu będzie realizowana w kontekście studium przypadku, tak, by prezentowana wiedza najpierw była krótko omawiana w formie akademickiej, a potem aplikowana do konkretnych przykładów, co ma się przełożyć na zawodową użyteczność materiału.

Kolejne tematy:

  • Zarządzanie efektywnością – ocena kompetencji i wyników pracy/ 27.02.2019
  • Ocena okresowa – roczna, ale nie raz do roku/ 27.03.2019
  • Planowanie rozwoju pracownika jako etap Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych/ 08.05.2019
  • Motywowanie pracowników i dbanie o satysfakcję z pracy/ 05.06.2019

PRELEGENT

Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni konsultant i trener w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod. Licencjonowany konsultant techniki MAPP. Wieloletni współpracownik i wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS) w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL oraz kierownikiem bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (C.H. Beck) oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo będzie trwać webinar i jak przebiegać?

Webinar podzielony jest na część merytoryczną trwającą ok. 60 minut (omawianie zagadnień w ramach prezentacji/przykładowe case’y) oraz część panelu dyskusyjnego, trwającą ok 20-30 minut w zależności od liczby zadawanych pytań.

Czy potrzebny jest specjalny programu, aby wziąć udział w webinarze?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu 512 kbps. Możliwe jest także połączenie z telefonu za pomocą darmowej aplikacji mobilnej: App Store, Google Play. Link przekierowujący do webinaru Uczestnicy otrzymają drogą mailową.

Jakie są wymagania sprzętowe?

Wymagania ze strony platformy webinarowej:

Procesor: dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego; dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego; Pamięć RAM: dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB); Przeglądarka: potrzebujesz Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome; Programy: najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

Czy seminarium będzie nagrywane?

Tak, webinar będzie nagrywany. Dostęp do materiału będą miały jedynie osoby, które uczestniczyły w webinarze.

Ile kosztuje udział w szkoleniu?

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Czy istnieje limit uczestników z jednej firmy?

Nie. Na seminarium online może się zarejestrować dowolna liczba osób w ramach jednej organizacji.

Nie zainteresował Cię akurat ten temat? Nic straconego!
Zapisz się do naszego newslettera w polu poniżej, a poinformujemy Cię o kolejnej edycji webinaru z obszaru HR.

Kompetea all rights reserved