Korzyści ze szkolenia:

 • Pozyskiwanie dostawców – rzetelnych partnerów dla przedsiębiorstwa
 • Określanie kryteriów wyboru dostawców i oceniania współpracy z dostawcami
 • Wprowadzenie efektywnych polityk nabywania dla różnych kategorii zakupowych
 • Stosowanie wskaźników oceniających efektywność i niezawodność dostawcy towarów i usług;
  KPI w dziele zakupów, w logistyce i w firmie
 • Analizy porównawcze i finansowe wspierające wybór i ocenę współpracy
 • Obszary optymalizacji zarządzania procesami zakupowymi

Metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Gry symulacyjne
 • Formuła grupowych warsztatów

Program szkolenia:

Modele i standardy współpracy z dostawcami towarów i usług

 • Wpływ zakupów na wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • Etapy optymalizacji kosztów nabycia, obszary źródeł oszczędności i poprawy procesów zakupowych w firmie
 • Portfolio dostawców – zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu. Decyzje o liczbie dostawców, lokalizacji geograficznej źródeł zaopatrzenia, wyborze metod zamawiania.

Efektywna współpraca z dostawcami

 • Metody wyboru dostawców. Organizacja i przebieg procesu przetargowego.
  Wymagane decyzje, ankiety kwalifikowalności oferentów.
  Dokumenty i informacje ważne w czasie współpracy.
 • Typowe kryteria oceniania kupowanych towarów i usług.
 • Analiza finansowa zróżnicowanych ofert;wyznaczanie NPV jako kryterium wyboru
 • Najistotniejsze elementy umowy z dostawcą.
 • Wskaźniki KPI i SLA w relacjach z dostawcami do monitorowania wywiązywania się ze wzajemnych zobowiązań.
 • Ćwiczenie:  przygotowanie i prowadzenie przetargu na usługi operatora logistycznego

OPIS: Uczestnicy przygotowują dokument zapytania ofertowego. Omawiane są zasady i najważniejsze punkty zapytania pozwalające na porównanie ofert otrzymanych w odpowiedzi na RFQ. W kolejnym kroku Uczestnicy biorą udział w spotkaniu-negocjacjach  z potencjalnym dostawcą.

Inne modele biznesowe współpracy z dostawcami

 • Consignmentstock – zapasykonsygnacyjne – zasady, sposoby raportowania wewnętrznego poziomu zapasów
 • Vendor-Managed Inventory (VMI) – zasady, konsekwencje, jak wewnętrznie raportować wartość i koszt zapasów
 • Współpraca długookresowa oparta na modelu KEIRETSU

 Modele sterowania poziomem zapasów

 • Struktura zapasów.Wskaźniki raportujące stany zapasów, dostępność asortymentu, poziom serwisu dla Klienta.Economic order quantity (ekonomiczna wielkość zamówienia), określanie poziomu zapasu minimalnego.
 • Wymagane informacje w procesach zaopatrzenia: zapotrzebowanie, wnioski zakupowe, dane historyczne.
 • Metody prognozowania popytu krótko- i długoterminowe. Analizy ABC, XYZ, 123
 • Modele uzupełniania zapasówROP, ROC, model hybrydowy Ss
 • Ocenianie efektywności uzupełniania zapasów, wskaźniki KPI, omówienie celów stawianych działom zaopatrzenia i zakupów.
 • Sposoby uwzględniania ograniczeń wpływających na decyzje zakupowe.
 • Gra symulacyjna:  zarządzanie zapasami

OPIS: Zadaniem Uczestników jest uzupełnianie zapasów w kolejnych okresach sprzedaży. Podjęte decyzje oceniane są pod względem kosztów utrzymywania zapasów, kosztów złożonych zamówień, uzyskanego poziomu obsługi Klienta. Uczestnicy obliczają także parametry i wskaźniki opisujące poziom zapasów.

Ocenianie efektywności działań zakupowych

 • Konflikty kosztowe w logistyce; koszty towarzyszące nabycia; koszty utrzymywania zapasów, całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Mierniki efektywności całejlogistykiz punktu widzenia przedsiębiorstwa.
 • Sposoby określania czasu trwania procesu, rozpoznawanie i eliminowanie źródeł marnotrawstwa w procesach zakupowych.
 • Konsekwencje decyzji zakupowych dla organizacji fizycznego przepływu towarów w firmie. Eliminowanie suboptymalizacji występujących w całym łańcuchu procesu logistycznego firmy.

Trener:

Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworzący i efektywnie zarządzający zespołami d/s logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

Pracując ponad 13 lat w jednym z największych światowych koncernów tytoniowych, stworzył od podstaw organizację odpowiedzialną za zarządzanie łańcuchem dostaw w  zakładzie produkcyjnym w Polsce, a następnie w centrali koncernu był odpowiedzialny za globalne zakupy w obszarze nieprodukcyjnym. Po powrocie do Polski zbudował jedną z pierwszych w kraju Grupę Zakupową z udziałem 10 dużych firm i przez kolejne lata był odpowiedzialny za negocjacje globalnych kontraktów w imieniu Grupy.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej XBS GROUP i wspiera nowatorskiej rozwiązania oferowane przez XBS w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw. Od ponad 10 lat zaangażowany czynnie w tworzenie aktywnego środowiska zakupowego. Od ponad 6 lat pracuje społecznie jako członek Zarządu PSML  – Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (www.psml.pl). Odpowiada z ramienia PSML za przygotowanie merytorycznego programu największej w Polsce Konferencji Zakupowej POLZAK. Wykładowca Akademii im. Leona Kozmińskiego – podyplomowe studia „Zarządzanie Zakupami”

lub

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc  analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów. Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

23-24 listopada 2017, Warszawa

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.