Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Doradztwo

W ramach doradztwa oferujemy wsparcie w następujących obszarach biznesowych:

 • Analiza struktury organizacyjnej
 • Tworzenie i wdrażanie modelu kompetencji
 • Projektowanie i wdrażanie lub przeprowadzanie systemów opartych na modelach kompetencji, takich jak:
  – system okresowej oceny pracowniczej SOOP
  – AC/DC- matryca profili rozwoju zawodowego maproza©
  – ocena i analiza dopasowania pracownika do stanowiska pracy / diagnoza preferencji, predyspozycji, potencjału zawodowego metodą MAPP©
 • Doskonalenie systemu wynagrodzeń
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
 • Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, psychologicznych wywiadów pogłębionych i badań testowych kandydatów do pracy oraz kadry menedżerskiej i pracowników już zatrudnionych
 • Budowanie komunikacji wewnętrznej
 • Przygotowanie programów i eventów motywacyjnych

 • Doskonalenie procesów produkcyjnych w oparciu o narzędzia Lean Management:
  – VSM – mapowanie strumienia wartości,
  – TPM – optymalne utrzymanie ruchu,
  – 5S – systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy,
  – SMED – redukcja czasu przezbrojeń maszyny.
 • Balansowanie linii produkcyjnej i wypracowanie stanowiskowych kart pracy.

 • logistyka produkcyjna
 • logistyka magazynowa
 • logistyka dystrybucyjna

Kompetea all rights reserved