Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Narzędzie ILM72

Test stylu przywództwa ILM 72  powstał na zamówienie Instytutu Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM). Jest on efektem badań AQR International wraz z zespołem psychologów pod kierunkiem prof. Peter J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan. ILM72 jest wysokiej jakości narzędziem psychometrycznym i testem normatywnym, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów. Umożliwia to porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania.

Test bada potencjał Uczestników w 6 wymiarach wpływających na skuteczność zarządzania:

Zorientowany na zadania vs. ludzi Na ile lider zorientowany jest na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na potrzeby poszczególnych osób.
Elastyczny vs. Zasadniczy Stopień w jakim lider skłonny jest włączać inne osoby w proces analizowania i podejmowania decyzji.
Zdecentralizowany vs. Scentralizowany W jakim stopniu lider czuje, że jest głównym punktem kontroli i inicjacji działań i na ile pozwala innym sprawować władzę.
Zarządzający przez pochwały vs. wymagania W jakim stopniu lider sądzi, że ludzi motywują pochwały lub kary i wymagania, a w związku z tym, jaką strategię komunikacyjną w tym zakresie przyjmuje.
Nastawiony na proces vs. efekt Na ile istotne jest dla lidera osiąganie celów i co gotowy jest poświęcić, aby je osiągnąć a na ile koncentruje się i czerpie satysfakcję z samej realizacji działań.
Oparty na zdobytej wiedzy vs. wrodzonych zasobach Na ile strukturalizacja, planowanie i osobiste zorganizowanie są ważne dla lidera, a na ile polegał będzie on na swojej prezencji, intuicji oraz instynkcie, chcąc osiągnąć sukces w danej roli.

Zastosowanie:

ILM 72 jest przeznaczony dla menedżerów oraz osób przygotowujących się do roli kierowniczej lub awansu (pozwala na określenie i zrozumienie aktualnego stylu przywództwa, ocenę jego skuteczności w długim okresie, zaplanowanie korekty lub wzmocnienia stylu oraz kompetencji).

Inne obszary:

  • zidentyfikowanie wymiarów zmniejszających efektywność w roli menedżerskiej (dobre przywództwo jest w stanie w krótkim czasie zwiększyć wydajność zespołu o 20% – 30% bez ponoszenia większych kosztów)
  • rekrutacji i sukcesji
  • planowania rozwoju (określenia indywidualnych obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji)  a co za tym idzie optymalizuje czas i środki przeznaczone na dalszy rozwój.
  • diagnozy organizacji (wyjaśnienie kultury i zachowań organizacyjnych)
  • modelowania kultury organizacyjnej  (identyfikacja potrzeb organizacji oraz rozwinięcie wydajniejszej kulturę przywódczej)
  • sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych (raport postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej)
  • w projektach coachingowych (skraca czas diagnozy)
  • zwiększenia trafności  pomiarów assessment center i develoment center

Dodatkowo przez zastosowanie ILM72 na grupie mamy możliwość stworzenia raportu grupowego prezentującego styl przywództwa grupy menadżerów a nie tylko jednostki.

Przebieg testu:

ILM72 dostępny jest on-line.

1. Uczestnik otrzymuje link i hasło do badania na wskazany adres e-mail. Test zawiera 72 pytania, a jego wypełnienie trwa około 15 min.

2. Wynik badania weryfikuje się (potwierdzić) podczas sesji informacji zwrotnej (lub warsztatu) z  licencjonowanym konsultantem ok. 1h. Uczestnik badania otrzymuje raport oraz wskazówki rozwojowe.

Koszt:

750 zł + 23% VAT

Cena uwzględnia test oraz feedback online.

Przy większej ilości zamówionych testów cena ustalana indywidualnie.

Kompetea all rights reserved