Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Narzędzie ILM72

Test oceny stylu przywództwa ILM72 (AQR International).

Test bada potencjał Uczestników w 6 wymiarach wpływających na skuteczność zarządzania:

Zorientowany na zadania v. ludziNa ile lider zorientowany jest na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na potrzeby poszczególnych osób.
Elastyczny v. ZasadniczyStopień w jakim lider skłonny jest włączać inne osoby w proces analizowania i podejmowania decyzji.
Zdecentralizowany v. ScentralizowanyW jakim stopniu lider czuje, że jest głównym punktem kontroli i inicjacji działań i na ile pozwala innym sprawować władzę.
Zarządzający przez pochwały v. wymaganiaW jakim stopniu lider sądzi, że ludzi motywują pochwały lub kary i wymagania, a w związku z tym, jaką strategię komunikacyjną w tym zakresie przyjmuje.
Nastawiony na proces v. efektNa ile istotne jest dla lidera osiąganie celów i co gotowy jest poświęcić, aby je osiągnąć a na ile koncentruje się i czerpie satysfakcję z samej realizacji działań.
Oparty na zdobytej wiedzy v. wrodzonych zasobachNa ile strukturalizacja, planowanie i osobiste zorganizowanie są ważne dla lidera, a na ile polegał będzie on na swojej prezencji, intuicji oraz instynkcie, chcąc osiągnąć sukces w danej roli.

 

Dodatkowo mierzone są trzy skale główne:

KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACH – stopień koncentracji na wzmacnianiu i zwiększaniu możliwości, zaufania oraz poświęcenia ze strony konkretnych ludzi. Dzięki takim działaniom umożliwia się im przyczynianie się do rozwoju organizacji oraz samorealizacji i spełnienia w pracy.
KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓW – zakres, w jakim mamy do czynienia ze zdecydowaną determinacją do osiągnięć – w długim i krótkim okresie. Dostarczanie tego, co zostało obiecane jest nadrzędnym wymogiem prowadzącym do sukcesu i do poczucia satysfakcji.

KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJ – stopień koncentracji na wykorzystywaniu całego potencjału organizacji, tak żeby rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji mogło być bardziej skuteczne i wydajne. Nacisk kładzie się tu na umożliwienie grupom ludzi gromadzenia wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz stosowania ich w trakcie bieżącego działania całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

Test jest realizowany przez Internet (Uczestnik otrzymuje link) i połączony z indywidualnym feedbackiem (feedback trwa ok. 1,0 – 1,5h na osobę), który jest prowadzony w kontekście środowiska w którym działa lider (kultury organizacyjnej Firmy oraz specyfiki pracowników).

Koszt diagnozy wraz z feedbackiem zdalnym (Skype/telefonicznie) – 1000 zł + 23% VAT

Koszt diagnozy wraz z feedbackiem w ramach spotkania coachingowego – 2000 zł + 23% VAT

Kompetea all rights reserved