Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie  kursantów z najważniejszymi narzędziami i funkcjonalnościami Excela oraz przyspieszenie pracy przez automatyzację czynności. Kurs stanowi kontynuację szkolenia Excel – poziom pierwszy i obejmuje takie zagadnienia jak: najważniejsze funkcje i ich zastosowanie, bazy danych, zaawansowane techniki sortowania, filtrowania, formatowanie warunkowe, tworzenie tabel przestawnych oraz różne sposoby automatyzacji arkuszy i wizualizacji danych.

 Korzyści ze szkolenia:

Wzrost efektywności pracowników w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik po zakończonym kursie będzie potrafił obsługiwać najważniejsze funkcjonalności i narzędzia Excela, formatować dane, wykorzystywać najbardziej popularne funkcje, pracować z danymi, analizować i chronić je, wizualizować dane oraz tworzyć tabele przestawne.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Program szkolenia:
 1. Przygotowanie danych
  • Rodzaje danych i praca z nimi.
  • Usprawnienie wprowadzania danych (serie, listy, wypełnianie błyskawiczne, wklejanie specjalne, skróty klawiaturowe).
  • Narzędzie Przejdź do.
 2. Wizualizacja danych
  • Ciekawe sposoby wykorzystania formatowania graficznego i wg typów danych, hiperlinków oraz formatowania warunkowego z wykorzystaniem formuł.
 3. Formuły i funkcje
  • Obliczenia bez formuł.
  • Formuły i funkcje – składnia, operatory, podstawowe zasady tworzenia i stosowania. Błędy i ich rodzaje.
  • Odwołania i ich rodzaje.
  • Nazywanie komórek i zakresów. Przykłady zastosowania nazw.
  • Omówienie i przykłady zastosowań funkcji:
   • tekstowych (łączenie, rozdzielanie danych, zmiana wielkości liter)
   • daty i czasu (łączenie danych w daty, rozdzielanie, obliczenia n datach)
   • matematyczne i statystyczne (sumowanie, średnia, zliczanie warunkowe)
   • logiczne (funkcje zwracające Prawdę/Fałsz)
   • wyszukiwania i adresu (praca z dużymi zakresami danych, pobieranie i łączenie danych)
 1. Analiza danych
  • Pojęcie bazy danych w programie Excel.
  • Tabela programu Excel i jej zalety.
  • Sortowanie i filtrowanie. Wykorzystanie niestandardowych, warunkowych możliwości.
  • Narzędzia danych (tekst jako kolumnyusuwanie duplikatówpoprawność danych).
  • Import i eksport danych.
 2. Tabele przestawne
  • Przygotowanie danych do tabel przestawnych.
  • Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o zakres, tabelę.
  • Praca z tabelą przestawną, podstawowe funkcje.
  • Sortowanie, filtrowanie, grupowanie danych.
 3. Formanty formularza – tworzenie własnych formularzy.
  • Kontrolki i ich rodzaje.
  • Automatyzowanie obliczeń z wykorzystaniem formularzy.
 4. Przydatne skróty
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, komputery, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia modelu kompetencyjnego, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się aspektem zarządzania kompetencjami i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Cel szkolenia:
 • Poznanie zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania na przykładzie dwóch całkiem odmiennych podejść. Przeanalizowanie różnych zasad tak, by wybrać tę, która bardziej pasuje do środowiska organizacji, w której ma funkcjonować system ocen.
 • Omówienie trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i zoperacjonalizowaniu kompetencji oraz analiza ich konsekwencji. Wykonanie oceny celowo sprofilowanych osób poprawnymi i wadliwymi opisami kompetencji i wyciągnięcie wniosków z opracowań.
 • Poznanie zasad rozszerzania modelu kompetencji z zastosowania w ramach SOOP do zastosowania w ramach oceny sytuacyjnej typu AC/DC oraz w wywiadzie behawioralnym.
 • Praktyczne opracowanie kilku kompetencji i poznanie zasad pracy z nimi w dwóch odmiennych podejściach. Wpisanie ich w różnego rodzaju skale oraz arkusze ocen. Próba zastosowania ich w stosunku do konkretnych osób (studia przypadków).
 Korzyści ze szkolenia:

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym, ponieważ chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu otrzymali całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:

 • opracowanych w pełni kilku kompetencji wraz ze wskaźnikami do zastosowania w dowolnym narzędziu ZZL opartym o modelu kompetencji
 • listy błędów, których należy się wystrzegać przy każdym działaniu wykorzystującym model kompetencji
 • przykładów narzędzi oceny, które zawierają elementy utrudniające lub uniemożliwiające definicję potrzeb rozwojowych (w tym narzędzi selekcyjnych i narzędzi SOOP)
 • zweryfikowanie wszelkich wątpliwości i pytań pochodzących z własnej praktyki
 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:

1.Modele kompetencji i podstawy psychologii oceniania

 • po co i kiedy stosuje się kompetencje? czym one są? jak funkcjonują?
 • o czym informuje zachowanie człowieka? co je kształtuje?
 • znaczenie i źródła niepożądanych zachowań u pracownika
 • różnice indywidualne a kompetencje– udział elementów wrodzonych i nabytych w funkcjonowaniu kompetencji

2.Dwa alternatywne podejścia do budowania modelu kompetencji i definiowania ich poziomów

 • model oparty o wskaźniki zerojedynkowe (stosunek liczby zachowań pozytywnych do liczby zachowań negatywnych wskazuje na poziom kompetencji)
 • model oparty o macierze kompetencji i skale natężeń (poszczególne poziomy kompetencji są z góry definiowane i służą do wyznaczania ich natężeń u ocenianych)

3.Dobór kompetencji do stanowisk pracy – różne podejścia (omówienie, przegląd praktyki i ćwiczenia).

4.Dobór i projektowanie arkuszy oceny kompetencji w ramach SOOP – różne podejścia (omówienie, przegląd praktyki i ćwiczenia).

5.Błędy, zagrożenia i pułapki przy opisywaniu modeli kompetencji i projektowaniu arkuszy ocen kompetencji.

 • skąd się biorą?
 • do czego prowadzą?
 • jak ich uniknąć?
 • Jak naprawić jeśli już się pojawiły?

6.Zależności między wyborem metody definiowania kompetencji i ich dalszej oceny a zakresem rozmowy oceniającej oraz możliwości przygotowania planu rozwoju pracownika.

 • czy można zaprojektować ocenę okresową tak, by jej efektem od razu była identyfikacja potrzeb umożliwiających pracownikowi rozwój i poprawę (w tym szkolenia)
 • czy jednak zawsze trzeba stosować niezależne działania na rzecz szacowania potrzeb szkoleniowych i przygotowywania planów rozwojowych
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Kurs MS Excel – poziom II
15-16 października 2018 Warszawa, 10-11 grudnia 2018, Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba