Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla Tych, którzy znają interfejs, narzędzia, funkcjonalności i funkcje programu w sposób pozwalający na pracę z określonymi przypadkami biznesowymi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest utrwalanie posiadanej przez kursantów wiedzy poprzez rozwiązywanie praktycznych zadań i pracę z określonymi przypadkami zaczerpniętymi z życia zawodowego osób pracujących w działach HR.

 Korzyści ze szkolenia:

Maksymalizacja efektywności pracy uczestników szkolenia w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Utrwalenie posiadanej wiedzy i umiejętności posługiwania się arkuszem.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują opisy konkretnych problemów i oraz kompleksowe zadania do rozwiązania. Rolą trenera jest przede wszystkim wsparcie kursantów w rozwiązywaniu zadań, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

Program szkolenia:
 1. Omówienie interfejsu i możliwości programu Excel.
 2. Rodzaje danych w Excelu (tekstowe, liczbowe, logiczne) i praca z nimi.
 3. Formuły i funkcje
  • Zasady tworzenia i stosowania formuł i funkcji. Biblioteka funkcji.
  • Blokowanie zakresów danych z wykorzystaniem adresów bezwzględnych i mieszanych oraz własnych nazw.
 4. Baza danych w Excelu
  • Zakres danych a baza danych (tabela programu Excel). Zalety i wady pracy z nimi.
  • Praca z danymi, sortowanie i filtrowanie informacji, także przez tworzenie własnych warunków.
  • Poruszanie się po danych, wyszukiwanie informacji (narzędzie Przejdź do.., Znajdź/Zamień, Wklej specjalnie).
 5. Porządkowanie bazy danych
  • Dzielenie danych. Usuwanie duplikujących się informacji. Konwertowanie ciągów tekstowych na daty.
  • Oczyszczanie danych.
  • Zmiana wielkości liter. Wyciąganie fragmentów z ciągu znaków. Łączenie danych tekstowych.
  • Praca z datą – podstawowe funkcje i operacje na datach.
  • Formatowanie danych. Malarz formatów.
  • Formatowanie warunkowe.
 1. Inne przykłady praktycznego wykorzystania różnych funkcji i narzędzi.
  • Wyliczanie premii, dodatków.
  • Liczenie czasu pracy, dni roboczych. Obliczenia na datach.
  • Zliczanie i sumowanie informacji z wykorzystaniem własnych warunków (suma.jeżeli, licz.jeżeli, suma.warunków, sum częściowe).
  • Łączenie informacji z różnych zakresów danych. Przygotowywanie list pracowników. Wyszukiwanie informacji o pracownikach z istniejących danych (np. na podstawie nr pesel).
  • Pobieranie nowych danych (funkcje wyszukiwania i adresu).
  • Tworzenie własnych wyszukiwarek danych z wykorzystaniem poprawności danych oraz formantów formularza.
 2. Import i eksport danych.
 3. Analiza danych z wykorzystaniem
  • Tabel programu Excel
  • Tabel przestawnych.
 4. Przydatne skróty. Najważniejsze opcje.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

MS Excel w dziale HR
22-23 października 2018 Warszawa
1090 zł + 23% VAT/ osoba