Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Optymalizacja kosztów w dziale zakupów

Korzyści ze szkolenia:

 • Wytyczanie atrakcyjnych i realnych celów dla pracowników zaopatrzenia oraz obiektywnych miar oceny realizacji przyjętej strategii
 • Budżetowanie kosztów całkowitych zaopatrzenia. Umiejętność analiz symulacyjnych poziomu obsługi klienta vs. poziom zapasów
 • Stworzenie klas asortymentowych celem poprawy zarządzania dostawcami i zakupami (dopasowanie modeli zaopatrzeniowych)
 • Wdrożenie narzędzi kontroli finansowej na każdym etapie gospodarki zakupowej
 • Unikanie suboptymalizacji – całościowa ocena efektywności decyzji i polityki zakupowej.

Metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Gry symulacyjne
 • Formuła grupowych warsztatów

Program szkolenia:

Rola gospodarki zakupowej w działalności przedsiębiorstwa

 • Wpływ zakupów na wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • Etapy optymalizacji kosztów nabycia, obszary źródeł oszczędności i poprawy procesów zakupowych w firmie
 • Wpływ otoczenia rynkowego na popyt i poziom cen
 • Gra symulacyjna:  planowanie popytu i podaży w zmiennym otoczeniu rynkowym

OPIS: Zadanie przedstawia wpływ konkurencji na zachowania klientów i wyniki sprzedażowe. Uczestnicy zarządzają ryzykiem nadmiernych zapasów (ponosząc koszty ich utrzymywania) lub brakami towarowymi i utraconej przez to sprzedaży.

Koszty nabycia, utrzymania zapasów, koszty całkowite. Poziom obsługi Klienta

 • Struktura zapasów. Rzeczywiste koszty utrzymywania zapasów, wyznaczanie kosztów nabycia.
 • Modele uzupełniania zapasów ROP, ROC, model hybrydowy Ss
 • EOQ – Economic order quantity (ekonomiczna wielkość zamówienia), określanie poziomu zapasu minimalnego.
 • Metody prognozowania popytu krótko- i długoterminowe. Analizy ABC, XYZ, 123
 • Wymagane informacje w procesach zaopatrzenia: zapotrzebowanie, wnioski zakupowe, dane historyczne.
 • Sposoby uwzględniania ograniczeń wpływających na decyzje zakupowe.
 • Gra symulacyjna:  zarządzanie zapasami

OPIS: ZadaniemUczestników jest uzupełnianie zapasów w kolejnych okresach sprzedaży. Podjęte decyzje oceniane są pod względem kosztów utrzymywania zapasów, kosztów złożonych zamówień, uzyskanego poziomu obsługi Klienta. Uczestnicy obliczają także parametry i wskaźniki opisujące poziom zapasów.

 Cele i wskaźniki efektywności działu zakupów/zaopatrzenia

 • Przegląd wewnętrznych wskaźników względnych i bezwzględnych w logistyce i zaopatrzeniu związanych z celami finansowymi, rynkowymi, procesami wewnętrznymi oraz zasobami ludzkimi firmy.
 • Wskaźniki SLA stosowane w umowach z dostawcami. Zabezpieczanie jakości współpracy poprzez zapisy bonus/malus w umowach z dostawcami.
 • Ocena efektywności uzupełniania zapasów, wskaźniki KPI, cele stawiane działom zaopatrzenia i zakupów.
 • Jakie cele skutecznie motywują pracowników działu zaopatrzenia?
 • Budżetowanie w gospodarce zakupowej

Współpraca z dostawcami

 • Metody wyboru dostawców. Przebieg procesu przetargowego na usługi. Ważne zapisy w umowach handlowych z dostawcami.
 • Kryteria oceny kupowanych towarów i usług oraz serwisu świadczonego przez dostawców.
 • Analiza finansowa zróżnicowanych ofert,wyznaczanie NPV jako kryterium decyzji zakupowych
 • Ćwiczenie:  przygotowanie i prowadzenie przetargu na usługi operatora logistycznego

OPIS: Uczestnicy przygotowują dokument zapytania ofertowego. Omawiane są zasady i najważniejsze punkty RFQ pozwalające na porównanie ofertotrzymanych w odpowiedzi na zapytanie. W kolejnym kroku ćwiczenia Uczestnicy biorą udział w spotkaniu-negocjacjach z potencjalnym dostawcą.

Efektywna gospodarka zaopatrzeniowa w firmie

 • Mierniki efektywności całej logistyki z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
 • Sposoby określania czasu trwania procesu, rozpoznawanie i eliminowanie źródeł marnotrawstwa w procesach zakupowych.
 • Konsekwencje decyzji zakupowych dla organizacji fizycznego przepływu towarów w firmie. Eliminowanie suboptymalizacji występujących w całym łańcuchu procesu logistycznego firmy.

Trener:

Ryszard Petrykowski

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc  analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów. Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

08-09 czerwca 2017, Poznań

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
08-09 czerwca 2017 Poznań
1250 zł + 23% VAT/ osoba