Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Cel szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metod rozwiązywania problemów, mając za cel wzrost stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera rozwiązywania problemów, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania omawianego podejścia. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia ciągłego doskonalenia w organizacji, utworzenia zespołu inicjującego zmiany oraz formułowania planów optymalizacji procesów. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowania podejścia.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Wykorzystanie umiejętności spojrzenia na problemy klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • Poznanie skutecznych zasad postępowania z problemami w procesach,
 • Skuteczne porozumiewanie się z zespołem rozpatrującym problemy
 • Podniesienie skuteczności pracowników w działaniach rozwiązujących problemy.
 Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku
Program szkolenia:

Wprowadzenie w temat szkolenia:

 • zastosowanie PDCA,
 • zasada SMART przy ustalaniu celów.

Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”:

 • przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemu/problemów,
 • ciąg procesu rozwiązywania „PROBLEMU” w tym:
  • poszukiwanie przyczyn,
  • określenie celu,
  • analiza i wybór przyczyny,
  • działania korygujące,
  • standaryzacja.

Team Problem Solving – TPS – Zespół do spraw Problem Solving:

 • zagadnienia wstępne,
 • członkowie zespołu,
 • budowanie zespołu,
 • podział ról i odpowiedzialności,
 • zasady współpracy w zespole,
 • komunikacja w zespole.

Metodologia rozwiązywania problemów 8D:

 • co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – Powołanie zespołu 8D,
 • D2 – Opis problemu,
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
  • metoda 5 WHY,
  • metoda 5W+1H,
  • wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy/ CEDAC,
  • burza mózgów werbalna i niewerbalna,
  • diagram Pareto,
  • 4 podstawowe metody planowania eksperymentów, 
  • ABCD Suzuki, 
  • Drzewo Usterek,
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Problem Solving - warsztat rozwiązywania problemów jakościowych
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1290 zł + 23% VAT/ osoba