Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia dla kadry pedagogicznej

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie na rynku szkoleń komercyjnych i rosnące zapotrzebowanie placówek edukacyjnych na nowe formy rozwoju pracowników, postanowiliśmy rozbudować naszą ofertę o warsztaty dedykowane kadrze pedagogicznej.

Mają one na celu podnieść przede wszystkim kompetencje interpersonalne nauczycieli, zarówno na poziomie kontaktów z uczniami, rodzicami jak i współpracownikami, pomóc w przygotowaniu ciekawej prezentacji w innowacyjnym programie PREZI czy też usprawnić posługiwanie się Excelem, tablicą interaktywną.

Programy warsztatów dla nauczycieli:

[accordian class=”” id=””]
[toggle title=”Grywalizacja w szkole. By uczniowe chcieli zagrać w wiedzę.” open=”no”]

Grywalizacja to wykorzystywanie mechanizmów gier komputerowych w innych dziedzinach aktywności w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania uczestników. Trudno znaleźć środowisko, w którym aspekty te byłyby bardziej istotne, niż w szkole. Grywalizacja odpowiada na potrzeby nauczycieli poszukujących metod skuteczniejszego nauczania, zainteresowania uczniów wiedzą i wciągnięcia ich w świat nauki. Pomoże skupić się uczniom dotąd biernym, a przed zainteresowanymi otworzy nowe wyzwania. Niniejsze szkolenie to praktyczne wprowadzenie do wykorzystywania mechanizmów grywalizacji we własnej praktyce pedagogicznej.

Korzyści uzyskane ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat narzędzi grywalizacji i odniesienie ich do rzeczywistości szkolnej
 • Poszerzenie repertuaru metod aktywnego nauczania
 • Trenowanie wykorzystania mechanizmów grywalizacyjnych w trakcie własnych zajęć szkolnych
 • Poznanie najczęstszych typów i mechanizmów gier edukacyjnych
 • Zaprojektowanie własnego systemu motywującego uczniów
 • Poznanie możliwości wprowadzenia gier lub ich elementów do wybranych obszarów lekcji
 • Poznanie podejścia grywalizacji zajęć szkolnych wykorzystującego nauczanie poprzez projekty
 • Trening projektowania własnego zgrywalizowanego projektu dla uczniów

Moduł 1 – Grywalizacja i mechanizmy gier komputerowych w szkole
Moduł wprowadzający do tematyki grywalizacji, prezentujący najczęściej wykorzystywane mechanizmy grywalizacyjne.

 • Czym jest grywalizacja?
 • Podstawowe mechanizmy grywalizacji
 • Typy graczy, czyli co angażuje różnych uczniów?

Moduł 2 – Zgrywalizowany rok szkolny
Moduł prezentujący elementy systemów grywalizacyjnych i ich wykorzystanie w organizacji własnych zajęć lekcyjnych. W trakcie modułu uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własny, grywalizacyjny system motywacji uczniów.

 • Elementy konstrukcyjne systemów grywalizacyjnych
 • System grywalizacyjny a system edukacji
 • Projektowanie własnego systemu grywalizacji roku szkolnego

Moduł 3 – Gry edukacyjne jako element lekcji
Moduł przedstawiający różnorodność gier edukacyjnych. W trakcie modułu skoncentrujemy się nie tyle na rozwiązaniach dostępnych na rynku, co na typach mechanizmów wykorzystywanych w grach edukacyjnych. Uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad własnymi rozwiązaniami wprowadzenia gier do zajęć.

 • Typy niekomercyjnych gier edukacyjnych
 • Elementy grywalizacji w przekazywaniu materiału w trakcie zajęć szkolnych
 • Projektowanie własnych zgrywalizowanych fragmentów lekcji Szkoła 3.0, czyli narzędzia internetowe, którymi można urozmaicić edukację

Moduł 4 – Grywalizacja projektami szkolnymi
Moduł pośwęcony zgrywalizowanej organizacji lekcji, prezentujący współczesny trend łączenia grywalizacji z nauczaniem poprzez projekty. W trakcie modułu uczestnicy rozważą możliwości wykorzystania takiego podejścia we własnej pracy i zaplanują projekt dla uczniów.

 • Nauczanie poprzez projekty jako narzędzie nauczyciela
 • Nauczanie poprzez projekty w zgrywalizowanych zajęciach
 • Stworzenie własnego, zgrywalizowanego zadania projektowego dla uczniów

Trener:
Agnieszka Mulak Psycholog.
Trener umiejętności interpersonalnych z wieloletnim doświadczeniem. Doktorant Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia na temat wykorzystania gier w edukacji i szkoleniach biznesowych. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie konfliktów, negocjacji, mediacji i facylitacji, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania projektami. Autor gier negocjacyjnych opartych na case’ach dużych transakcji biznesowych. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu i stażysta w Grupie TROP, gdzie brała udział w tworzeniu Akademii Superwizora – szkoły doskonalenia umiejętności trenerskich dla osób z długim stażem prowadzenia warsztatów.[/toggle]
[toggle title=”Jak uczy się mózg ucznia, czyli metodyka XXI w.” open=”no”]
„W przedwczorajszych szkołach, wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów jak rozwiązywać problemy jutra”

  • Czy łatwo jest uczyć współczesne dzieci?
  • Czy dotychczasowe metody nauczania są wystarczające?

Współczesna nauka wyszła nam naprzeciw – naukowcy zafascynowani funkcjonowaniem mózgu dostarczają cennych dla nauczycieli informacji o tym jak działa i pracuje mózg ucznia.

 • Jak uczy się mózg?
 • Dlaczego czasem łatwiej dziecku się uczyć a czasem trudniej?
 • Dlaczego, mimo iż uczeń bardzo chce, czasem nie może się nauczyć?
 • Dlaczego, mimo, iż uczeń długo się uczył, niczego nie pamięta?
 • Dlaczego, mimo iż wszystko tłumaczymy na lekcji, uczniowie nie rozumieją?
 • Jak zwiększyć motywację uczniów i własną skuteczność?
 • Dlaczego uczniowie wydają się tak oporni na wiedzę?

Szkolenie odpowiada na te i wiele innych pytań i daje nauczycielom konkretne narzędzia pracy z uczniami XXI w. Współczesna nauka dotycząca neurodydaktyki, czyli nauczania zgodnego z funkcjonowaniem mózgu ucznia, obala wiele mitów, systematyzuje kompetencje nauczycieli i wskazuje nowy kierunek pracy z uczniem, pracy zgodnej z wiedzą o działaniu mózgu, zatem łatwiejszą do rozszyfrowania. Najnowsze wyniki badań nad funkcjonowaniem mózgu jednoznacznie podkreślają, że uczenie się i zapamiętywanie dotyczy tych przestrzeni mózgu, na które nie ma wpływu tzw.”silna wola” ani chęci ucznia. Mózg jest organem autonomicznym i sam decyduje, czy oraz czego będzie się uczył. Czy zatem cały proces przekazywania wiedzy przez nauczycieli jest skazany na porażkę? Otóż nie, należy jedynie zmienić metodologię, sposoby przekazywania i dzielenia się wiedzą – współczesny uczeń myśli inaczej i potrzebuje innych bodźców. Możemy je zapewnić zwiększając tym samym własną skuteczność, spokój i zadowolenie z osiąganych wyników, zwiększając swój autorytet i porozumienie z młodym pokoleniem oraz mając realny wpływ na kształtowanie młodych umysłów.

TREŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA

 • Jak działa mózg dziecka – podstawowe przydatne wiadomości na podstawie najnowszych badań.
 • Czym jest dla mózgu proces uczenia i zapamiętywania – elementy budowy i funkcjonalności mózgu.
 • Czy można zmusić kogoś do nauki – od czego zależy decyzja o uczeniu się, na co nauczyciel ma realny wpływ.
 • Jak przygotowywać efektywne lekcje – elementy kreatywności w doborze treści i formy.
 • Jak prowadzić lekcje, które uczniowie polubią i zapamiętają.
 • Sposoby na ułatwienie pracy – czyli jak budować i wzmacniać autorytet nauczyciela.
 • Mózg dziecka ery informatycznej – korzyści i straty u tzw. „cyfrowych tubylców”.

[/toggle]
[toggle title=”Skuteczność w pracy z uczniami o różnych typach behawioralnych” open=”no”]
Wiele osób sądzi lub ma nadzieję, że każdy człowiek (dorosły czy dziecko) ma podobny sposób przyswajania informacji, formę myślenia i jakość wewnętrznego dialogu, że ludzie mają zbliżone priorytety, wartości, obawy i podejmują decyzje kierując się zbliżonymi przesłankami. Myśl, że wystarczy mówić atrakcyjnie lub logicznie aby być zrozumianym (np. przez uczniów na lekcji) lub przekonać kogoś do swoich racji jest z gruntu błędna. Ludzie dzielą się na kilka typów behawioralnych tzw. temperamentów, które można rozpoznać i nauczyć się z nimi skutecznie komunikować. Każdy ma odmienne wartości, inaczej postrzega świat i na inne bodźce reaguje. Aby odnosić sukcesy na polu zawodowym, w przestrzeni budowania autorytetu nauczyciela- mentora, aby zwiększyć skuteczność nauczania i poprawić relacje z uczniami i współpracownikami – warto poznać różnice typów behawioralnych i nauczyć się, jak mówić do każdego w języku dla niego zrozumiałym i w sposób, który on postrzega jako warty uwagi. Warsztaty szkoleniowe wskażą jak skutecznie komunikować się z poszczególnymi typami temperamentu w różnych sytuacjach codziennych, jak być wrażliwym na sygnały wysyłane przez uczniów i współpracowników i jak być przekonującym w swojej pracy. Jak osiągać lepsze efekty znacznie mniejszym nakładem czasu i energii.

TREŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA

 • Kim jest dla mnie współpracownik lub uczeń
 • Po co rozpoznawać typy behawioralne i poznawać odmienne style myślenia
 • Temperamenty – typy behawioralne
 • Podstawowe tendencje i style myślenia – poznaj Choleryka, Melancholika, Sangwinika i Flegmatyka oraz ich kombinacje
 • Czego potrzebują od otoczenia
 • Jak się z nimi obchodzić
 • Jakie mają obawy
 • Jak postrzegają innych
 • Sklasyfikowanie wybranej grupy własnych uczniów według znaków rozpoznawczych
 • Komunikacja z poszczególnymi typami temperamentów
 • Najczęstsze przyczyny konfliktów
 • Relacje poszczególnych typów temperamentów z innymi osobowościami
 • Temperamenty szczególnie wymagające i moje trudne z nimi relacje
 • Moje typy „trudnych” relacji, „trudnych” uczniów
 • Dlaczego niektóre relacje są „trudne” dla mnie
 • Reagowanie na trudne sytuacje

[/toggle]
[toggle title=”Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – metody zapobiegania oraz zwalczania pierwszych objawów. ” open=”no”]
Wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku.
Co charakteryzuje „syndrom BurnOut” i czy można mu zapobiec?
Czy nauczyciele są szczególnie podatną na wypalenie grupą zawodową?
Czy praca z uczniami przyczynia się do przyspieszenia wypalenia czy też je odsuwa?
Dlaczego niektórzy się wypalają a innych to nie dotyczy?
Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystyką zjawiska wypalenia zawodowego oraz przekazanie wiedzy dotyczącej głównych przyczyn wypalenia, jego objawów i sposobów przeciwdziałania. Najważniejsze jednak, że szkolenie uczy konkretnych technik i narzędzi zarówno przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu jak i reakcyjnych w przypadku zdiagnozowanego u uczestników wypalenia. Nauczyciele często mówią o własnym wypaleniu, zazwyczaj łącząc je z codziennym kontaktem z uczniami – odbiorcami trudnymi, wymagającymi i stresogennymi. Jak jedno wpływa na drugie? I jak przerwać to błędne koło? Na tym szkoleniu nauczymy Was, jak samodzielnie przeciwdziałać wypaleniu, jak znajdować u siebie chęci i argumenty do pożądanych czynności czy zachowań, jak prowadzić zajęcia z uczniami aby odsunąć możliwość wystąpienia syndromu BurnOut.

TREŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA
Wypalenie zawodowe

 • Czym jest wypalenie zawodowe jak rozpoznać u siebie objawy czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi jakie są predyspozycje jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu
 • Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem
 • Koło życia określanie celu metodą SMART priorytety wg macierzy Eisenhowera
 • Motywacja czym jest motywacja rola motywacji wewnętrznej motywacje na cele dodatnie i ujemne (dążenie i unikanie)
 • Trzy cechy motywacji
 • Skuteczne techniki samo motywacji
 • Sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej
 • Efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania
 • Wpływ pragnienia sukcesu
 • Poznanie technik wyobrażeniowych pomocnych w motywowaniu siebie
 • Ćwiczenie auto motywowania poprzez analizę celów i zasobów priorytety
 • Ćwiczenie rozpoznawania hierarchii wartości w celu motywowania
 • Własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek
 • Wyobraźnia – wróg i przyjaciel motywacji
 • Czym jest stres i po co nam jest potrzebny
 • Jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
 • Rozpoznanie własnych stresorów
 • Techniki pracy ze stresem
 • Jak kontrolować emocje
 • Praca nauczyciela a wypalenie zawodowe techniki przeciwdziałania wypaleniu w pracy nauczyciela relacje z uczniami – pomoc czy przeszkoda

[/toggle]
[toggle title=”Techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia w pracy nauczyciela.” open=”no”]Kreatywność i twórcze myślenie nie dotyczy tylko pracowników agencji reklamowych, działów kreatywnych, działów marketingu, artystów, choć z tymi zawodami zazwyczaj takie cechy są kojarzone. Kreatywność odnosi się do każdej grupy zawodowej, a nauczycieli zwłaszcza, gdyż mają ogromny wpływ na kształtowanie przyszłych pokoleń.

Kreatywność to przede wszystkim poszukiwanie we wszelkich działaniach nowych, skuteczniejszych, szybszych rozwiązań, w pracy nauczyciela dotyczy to głównie efektywnych sposobów przekazywania wiedzy współczesnym uczniom. Współczesny uczeń różni się bardzo od ucznia sprzed ery informatycznej i przekazywanie mu wiedzy w dotychczasowy, standardowy, wykładowy sposób bywa nieskuteczne i frustrujące zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia. Najnowsze wyniki badań nad funkcjonowaniem mózgu jednoznacznie podkreślają, że uczenie się i zapamiętywanie dotyczy tych przestrzeni mózgu, na które nie ma wpływu tzw. ,,silna wola” ani chęci ucznia.

Mózg jest organem autonomicznym i sam decyduje, czy oraz czego będzie się uczył. Czy zatem cały proces przekazywania wiedzy przez nauczycieli jest skazany na porażkę? Otóż nie, należy jedynie zmienić metodologię, sposoby przekazywania i dzielenia się wiedzą – współczesny uczeń myśli inaczej i potrzebuje innych bodźców. Możemy je zapewnić zwiększając tym samym własną skuteczność, spokój i zadowolenie z osiąganych wyników, zwiększając swój autorytet i porozumienie z młodym pokoleniem oraz mając realny wpływ na kształtowanie młodych umysłów. Uczestnicy szkolenia przekonają się, że każdy może ćwiczyć swój umysł w poszukiwaniu nowych ścieżek realizacji, w tworzeniu lepszych rozwiązań, skuteczniejszych działań. Szkolenie pomaga w szybszym podejmowaniu decyzji, w unikaniu pułapek myślowych, w znajdowaniu nowych odpowiedzi na stare problemy.

TREŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA

 • Omówienie rodzajów myślenia (myślenie twórcze i odtwórcze)
 • Wprowadzenie do podstaw neurodydaktyki – czyli jak uczy się mózg
 • Dlaczego dotychczasowe techniki pracy z uczniami nie przynoszą dobrych efektów?
 • Czy uczniowie nie chcą się uczyć?
 • Jak wyzwolić w uczniach zapał do pracy i motywację do nauki?
 • Od czego zależy efektywność ucznia?
 • Części składowe twórczego myślenia (humor, odkrycie, sztuka)
 • Przeszkody w twórczym myśleniu i działaniu – moje dotychczasowe metody działania, ich plusy i minusy
 • Rozgrzewka dla umysłu – ćwiczenia twórczego myślenia tzw. palcówki, wprawki Etapy kreatywnych rozwiązań – na jakim jestem etapie i co będzie potem
 • Sposoby na dostrzeganie trudności jako wyzwań – szukam sposobów czy wykrętów Nauka praktycznych narzędzi do generowania pomysłów i idei – skąd czerpać pomysły?
 • Kiedy i jak je generować?
 • Wpływ motywacji na poprawę jakości pracy – czy chce mi się chcieć?
 • Czy widzę wewnętrzne korzyści aby wdrożyć zmiany?
 • Techniki twórczego myślenia – kilka najskuteczniejszych technik przydatnych w przygotowaniu materiału do lekcji i w pracy z grupami uczniów
 • Ćwiczenia wybranych technik twórczego myślenia w realnych potrzebach grupy
 • Celowość zwiększania skuteczności – jakie mam utrudnienia w pracy z uczniami i jak je ominąć
 • Skuteczne techniki do wykorzystania (jak-dlaczego, mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, fantazjowanie, cudzy punkt widzenia, metafora, i inne.)

[/toggle]
[toggle title=”Sztuka komunikacji: jak mówić, by być słuchanym, jak słuchać, by inni do nas mówili.” open=”no”]
Komunikowanie się jest procesem poprzez który ludzie nawiązują, podtrzymują i zmieniają swoje relacje z innymi osobami. Trudno zmienić własny, wypracowany przez lata system komunikacyjny, istnieje jednak szereg elementów, które mogą przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia kontaktu między ludźmi. Umiejętność porozumiewania się jest podstawą dobrych i efektywnych kontaktów z uczniami, współpracownikami i innymi. Komunikujemy się codziennie, dlatego wydaje nam się, że jest to umiejętność prozaiczna i każdy ma jej kompetencje, jednocześnie dostrzegamy, jak wiele dotyczy nas konfliktów, nieporozumień, rozbieżności. Brak umiejętności precyzyjnego komunikowania, wynikającego np. z braku wiedzy na temat zasad skutecznej komunikacji może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z pracy i rozczarowań w życiu osobistym.

Skuteczna komunikacja pozwala na trafną ocenę informacji, właściwą interpretację oraz poprawne reagowanie na komunikaty, to zaś zwiększa skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów i oszczędza czas, nauczyciel osiąga więcej mniejszym kosztem. Lepiej dociera do uczniów zatem staje się efektywniejszy. Jednocześnie, będąc nauczycielem pokazuje uczniom wyższy poziom profesjonalizmu, a to zwiększa jego autorytet. Na szkoleniu uczestnicy opanują techniki precyzyjnego wyrażania, a także narzędzia potwierdzające bycie rozumianym przez grupę. Zdobędą narzędzia do zastosowania w sytuacjach nieporozumień komunikacyjnych i sytuacji konfliktowych.

TREŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA

 • Komunikacja interpersonalna – czym jest i jaki jest jej cel
 • Czynniki determinujące bycie zrozumiałym i słuchanym – przez dorosłych i przez uczniów
 • Schemat procesu komunikacji – jaki ja mam wpływ
 • Czym jest sprzężenie zwrotne i jak je stosować
 • Techniki komunikacji – precyzowanie, parafraza, dojaśnianie
 • Proces komunikacji i relacji – do kogo należy odpowiedzialność
 • Narzędzia i kanały komunikacji w szkole – ich skuteczność i przydatność
 • Bariery komunikacyjne – jakie istnieją, od kogo zależą i jak ich unikać lub minimalizować
 • Techniki skuteczne w usuwaniu barier komunikacyjnych
 • Techniki komunikacyjne w konflikcie
 • Komunikaty typu ,,Ty” i typu ,,Ja”
 • Straty w procesie informowania – jak je minimalizować
 • Komunikacja z uczniem – pozytywnie i wrogo nastawionym
 • Komunikaty, które budują i które rujnują

[/toggle]
[toggle title=”Zarządzanie czasem i organizacja pracy.” open=”no”]Zarządzanie czasem i organizacja pracy Tempo obecnego życia i realizowania planów czy wyzwań zawodowych oraz osobistych powoduje, że wielu nauczycieli nie radzi sobie z organizacją czasu. Nader często słyszymy ,,nie mam czasu” ,,jestem już spóźniony” ,,nie wyrobię się z tym zadaniem” ,,to mnie przerasta” ,,to mam zrobić na wczoraj”.

Czy można temu zaradzić? Zarządzanie czasem i organizacja pracy to umiejętności techniczne, co oznacza, że można je wypracować i wytrenować. Na naszym szkoleniu uczestnicy zdobędą proste i skuteczne techniki organizacji czasu, określania priorytetów, tworzenia planów, realizacji zamierzeń w zaplanowanym czasie. I po szkoleniu okaże się, że mają zapas czasu, że zdążają z obowiązkami, że powierzone zadania wykonują efektywniej, niż do tej pory. A to przełoży się na zadowolenie osobiste, obniżenie poziomu stresu i więcej czasu dla rodziny i bliskich.

TREŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA

 • Wprowadzenie – moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
 • Pożeracze czasu – czym są, jak je wykrywać i eliminować
 • Czas i organizacja – czym jest czas i czym tak naprawdę zarządzamy
 • Odkładanie zadań – czym skutkuje, dlaczego męczy i jak nie odkładać
 • SMART – jak wytyczać skutecznie cele
 • Planowanie czyli kontrola nad wydarzeniami – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań, zadania ważne i pilne
 • Zasada Pareto – skuteczność działań
 • Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać
 • Skuteczność na co dzień – algorytm prostych działań
 • Gromadzenie informacji
 • Analiza informacji
 • Organizowanie spraw – nowa rola kalendarza
 • 12 praw skutecznego panowania nad czasem

[/toggle]
[/accordian]

Kompetea all rights reserved