Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie sobą w czasie

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej.

Cel szkolenia: Poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu poprawienia efektywności zawodowej i osobistej

Korzyści dla uczestników:
• Poznają bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie
• Dokonają oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
• Nauczą się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
• Będą potrafili poprawnie formułować swoje cele krótko i długoterminowe
• Nauczą się planować działania konieczne do osiągania celów
• Dokonają analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
• Poznają bariery, które utrudniają efektywne wykorzystanie czasu w pracy
• Nauczą się wykorzystywać poznane narzędzia dla planowania i wykonywania działań
• Nabędą wiedzę na temat możliwości szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji, dzięki technikom pozwalającym na oszczędność czasu

Forma zajęć: Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM
Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniajacych skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz analiza własna „rozpraszaczy” czasu
• Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
• Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu
• Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
• Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
• Remanent czasu – analiza własna
• Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze
• Typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
• Co zyskasz zarządzając czasem – korzyści z zarządzania sobą w czasie

Moduł II. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE
Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docieranie do potencjału
• Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
• Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
• Określenie potencjału, czyli swoich zasobów
• Koło życia wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron
• Docieranie do zasobów na liniii czasu
• Motywacja a realizacja wyznaczonych celów

Moduł III. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYCH
Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego
• Strategia Vonneguta – dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
• Strategia Disneya – kiedy zastosować w pracy ?
• Krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
• Dlaczego warto zapisywać swoje cele?

Moduł IV. STRUKTURALIZACJA CZASU – NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ PRIORYTETY
Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów
• Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
• Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
• Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
• Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?

Moduł V. PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU
Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej
• Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu
• Reguła 60 : 40 – jak planować realistyczne plany
• Zastosowanie Mind Mappingu w planowaniu
• Kalendarz Covey’a – planowanie tygodniowe
• ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy
• Do it Tomorrow Marka Forstera

Moduł VI. NAWYKI NIE MUSZĄ BYĆ ZŁE – JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI DLA ZARZĄDZANIA CZASEM?
Cel: Opracowanie skutecznych metod działania
• Zasady wspomagające skuteczną organizację pracy
– ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”
– metoda POMODORO
1. listy kontrolne – samokontrola i redukcja codziennego stresu
• 5 zasad skutecznego działania wg Briana Tracy
• Dobre praktyki – korzystanie z terminarza, zarządzanie skrzynką e-mailowa, organizacja plików na laptopie, aplikacje mobilne do zarządzania czasem
• Asertywność – stwórz długą listę NIE i krótką listę TAK
• Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja
• Kontrola czasu w prowadzeniu zebrań i rozmów telefonicznych
• Odpoczynek i sen

Kompetea all rights reserved