Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

szkolenie zamknięte Kurs MS Excel – poziom średniozaawansowany

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie sprawnie wprowadzał dane znając odpowiednie metody dopasowane do różnych typów danych. Będzie w stanie zbudować nie tylko podstawowe formuły obliczeniowe, ale również wykorzystać najpopularniejsze funkcje Excela. Szkolenie uczy w jaki sposób analizować dane z użyciem narzędzi bazodanowych, włącznie z podstawami tabel przestawnych.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Formuły i funkcje

 • Zasady budowania działań (kolejność działań, obliczenia procentowe, inspekcja formuł, szukanie błędów, powiązania w działaniach)
 • Typy odwołań
 • Formuły w tabelach
 • Nazwa obszaru oraz nazwy komórek – wykorzystanie w obliczeniach
 • Wybrane funkcje (najważniejsze funkcje z kategorii):
  • Logiczne
  • Wyszukiwania i adresu
  • Tekstowe
  • Daty i czasu
  • Statystyczne / Matematyczne

Formatowanie

 • Formatowanie warunkowe
  • Paski/Skale/Ikony komórek
  • Niestandardowe wyróżnianie komórek wg kryteriów
 • Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja
 • Różne metody kopiowania formatowania

Nadzór nad poprawnością danych

 • Sposoby unikania błędów
 • Poprawność danych
 • Okno czujki
 • Ochrona arkusza
 • Ochrona skoroszytu
 • Wstawianie i modyfikacja komentarzy

Narzędzia baz danych

 • Baza danych w programie EXCEL
 • Sortowanie niestandardowe
 • Usuwanie duplikatów
 • Tekst jako kolumny (Konwersja danych tekstowych, liczbowych, dat)
 • Filtr zaawansowany

Tabele przestawne

 • Przygotowanie danych do tabel przestawnych
 • Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o tabelę
 • Podstawowe funkcje agregujące
 • Zasady odświeżania, przenoszenia oraz eksportowania danych z tabeli
 • Wykresy przestawne

Wykresy

 • Praca na seriach danych
 • Automatyczna aktualizacja wykresu
 • Przydatne skróty klawiaturowe
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 5900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved