Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Wstęp, sprawdzenie oczekiwań uczestników, organizacja pracy, kontrakt międzyludzki – stosowany również w zespołach logistycznych.

Planowanie transportu przedsiębiorstwa:

 • struktura organizacyjna logistyki,
 • funkcje i zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych w transporcie – matryce kompetencji, zastępowalności,
 • ocena działalności logistycznej transportu wewnętrznego i jej wpływ na wyniki ekonomiczne- koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite.

Optymalizacja procesów transportowych i magazynowych – za pomocą diagramu żółwia, SMART, diagramu spaghetti, Kanban:

 • organizowanie dostaw,
 • przyjmowanie zleceń,
 • wybór środka transportu,
 • przewóz.

Logistyka wewnętrzna – współpraca między procesami – za pomocą 5S, Kanban (ciąg dalszy), wzorów ROP – punkt ponownego zamawiania, czyli kiedy zamawiać – i EOQ – ekonomicznej wielkości zamówienia, czyli ile zamawiać:

 • procesy planowania i realizacji produkcji,
 • zaopatrzenie,
 • dystrybucja,
 • procesy magazynowe,
 • organizacja przepływu informacji w procesach logistyki wewnętrznej.

Transport wewnętrzny – za pomocą wskaźników OTD, OTIF i 4 kroków tworzenia oceny:

 • wewnątrz magazynowy,
 • transport międzywydziałowy,
 • transport wewnątrz wydziałowy,
 • budowa systemu wskaźników transportu wewnętrznego.
 • podział i dobór środków transportu.

Utrzymanie środków transportu wewnętrznego – za pomocą TPM i wynikających z tego wskaźników:

 • efektywność środków transportu,
 • monitorowanie jakości,
 • UR w logistyce wewnętrznej,
 • zastosowanie TPM w logistyce wewnętrznej.

Nowoczesne koncepcje w logistyce wewnętrznej – wspomnienie o V/A – wartości dodanej i MUDA – marnotrawstwie:

 • JiT i LEAN w logistyce wewnętrznej.

Kompetea all rights reserved

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
1590 zł + 23% VAT
1390 zł + 23% VAT