Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Kanban w praktyce produkcyjno-logistycznej

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Dotrzymać terminów ustalonych z klientem, zdążyć na czas, poradzić sobie z dodatkowymi zleceniami zaburzającymi misternie układany harmonogram produkcji, mieć wszystkie potrzebne materiały i surowce dostępne w magazynie, dostarczyć w odpowiednim czasie i ilości materiały do linii/gniazda produkcyjnego, pracować w spokojnym rytmie i ciszy – to marzenia każdego planisty i managera produkcji. Kanban i system ssący są receptą na dolegliwości, które wynikają podczas długiej drogi realizacji zlecenia klienta. Żeby mógł zostać wdrożony, przedsiębiorstwo musi w przemyślany sposób się do tego się zabrać. Kanban i system ssący jest elementem filozofii Lean Manufacturing, która przyniesie oczekiwane efekty, jeśli wdroży się ją we właściwy sposób pamiętając o wielu istotnych zasadach.

Cel szkolenia:

Szkolenie Kanban przygotuje uczestników do samodzielnej próby wdrożenia systemu we własnej organizacji. Pokazuje krok po kroku zasady wdrożenia, ale również przedstawia cały zestaw narzędzi niezbędnych do zastosowania przed jego zastosowaniem. Na szkoleniu:

 • sprawdź czy w ogóle potrzebny Ci jest Kanban,
 • przeanalizuj proces realizacji zlecenia w Twojej fabryce,
 • przeanalizuj gdzie i dlaczego różnicują się Twoje produkty,
 • zaplanuj wielkość zapasów,
 • naucz się projektować pętle Kanban, obliczać liczbę potrzebnych kart Kanban
 • naucz się sterować systemem ssącym,
 • zrównoważ poziom produkcji w oparciu o Heijunkę,
Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron firmy,
 2. Rozwój umiejętności wyrównywania zapasów,
 3. Wzrost efektywności pracy z powodu mniejszych stanów magazynowych,
 4. Podniesienie umiejętności planowania i poziomowania produkcji,
 5. Poznanie metod i technik radzenia sobie z zapasami w całej organizacji.
Metody pracy:
 1. Inspirująca dyskusja na przykładach
 2. Prezentacja multimedialna
 3. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 4. Studium przypadku
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Filozofia Lean Manufacturing – podstawowe informacje:

 • podstawy LEAN MANUFACTURING: filozofia, historia, korzyści, strategia,
 • 5 ZASAD LEAN – Określenie Wartości, Strumień Wartości, Przepływ, Wyciąganie (PULL) w procesie produkcji, Doskonalenie.

Charakterystyka przedsiębiorstwa:

 • czy potrzebny nam Kanban? – analiza potrzeb,
 • identyfikacja marnotrawstwa (7 MUDA), czyli ukryte koszty przedsiębiorstwa,
 • pojęcie strumienia wartości; definicje: C/T, L/T, V/A,
 • mapowanie strumienia wartości (Value StramMapping) – jako podstawowe narzędzie do planowania zmian.

Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing – niezbędne przed wdrożeniem KANBAN:

 • 5S – systemowe utrzymanie stanowiska pracy; charakterystyka, przykłady z innych firm,
 • Standaryzacja pracy – zrozumienie istoty standardów i ich ogromnej roli w organizacji procesów; budowa standardów, przykładowe karty standaryzacji,
 • OPF (One Piece Flow) i podstawowe zasady projektowania linii/gniazd wytwórczych w oparciu o Lean.

Zasady funkcjonowania systemu ssącego.

Projektowanie pętli Kanban:

 • czym jest PACEMAKER w procesie produkcyjnym?
 • obliczanie potrzebnej liczby kart Kanban i projektowanie supermarketu

Ustalenie wielkości zapasów:

 • zasady kalkulacji ilości zapasów – charakterystyka poziomów,
 • kalkulacja ilości sygnałów w pętli Kanban,
 • kalkulacja supermarketów przystanowiskowych.

Butterfly – zasilanie stanowisk:

 • zadania Butterfly oraz korzyści wynikające z wdrożenia,
 • rola operatora,
 • przykładowe trasy.

Heijunka – równoważenie poziomu produkcji:

 • planowanie w strumieniu wartości,
 • heijunka – zasady.

Harmonogram wdrożenia Kanban, analiza problemów na poszczególnych etapach.

Podsumowanie.

Kompetea all rights reserved

Kanban w praktyce produkcyjno-logistycznej
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1290 zł + 23% VAT/ osoba