Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie kosztami na produkcji

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zarządzanie kosztami na produkcji jest podstawową umiejętnością w każdym przypadku gdy chcemy zrealizować dowolne plany produkcyjne. Najprostsze podejście do zarządzania produkcją zweryfikowane przez wiele firm wykorzystujących drogę LEAN polega na skupieniu uwagi na: jakości, kosztach i wartości dodanej. Szkolenie podejmuje tematykę kontroli drugiego z tych elementów. Podstawą jest analiza procesów i ich kosztów.

Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca w dziale produkcyjnym

Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron firmy,
 2. Rozwój umiejętności dostrzegania i eliminowania kosztów,
 3. Wzrost efektywności pracy,
 4. Poznanie metod i technik radzenia sobie z kosztami w całej organizacji.
Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Test psychologiczny
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Wstęp do Lean Manufacturing. Metody szczegółowego opisu procesu i identyfikacji źródeł kosztów.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie wstępu do projektu redukcji kosztów:
  • analiza wyników i kosztów,
  • tworzenie skutecznych wskaźników, SMART.
 3. Prawidłowe rozpoznawanie i zarządzanie ryzykami projektu ograniczania kosztów.
 4. Koszty utrzymania procesu w ruchu i eliminacja strat niewykorzystanych maszyn i zapasów.
 5. Koszty złej jakości. 
 1. Metody eliminowanie braków i marnotrawstwa.
 2. Metody budowania budżetów:
  • rodzaje kosztów,
  • techniczne wyliczanie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych.
 3. Inwestycje na produkcji:
  • dokonywanie najlepszych decyzji inwestycyjnych,
  • budowanie zespołów eliminacji kosztów,
  • harmonogramowanie zadań,
  • typowanie ryzyk w ograniczaniu kosztów.
 4. Metody ciągłej poprawy kosztów w procesach. 
 5. Monitorowanie realizacji budżetów.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie kosztami na produkcji
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1350 zł + 23% VAT/ osoba