Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie kosztami na produkcji

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zarządzanie kosztami na produkcji jest podstawową umiejętnością w każdym przypadku gdy chcemy zrealizować dowolne plany produkcyjne. Najprostsze podejście do zarządzania produkcją zweryfikowane przez wiele firm wykorzystujących drogę LEAN polega na skupieniu uwagi na: jakości, kosztach i wartości dodanej. Szkolenie podejmuje tematykę kontroli drugiego z tych elementów. Podstawą jest analiza procesów i ich kosztów.

Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca w dziale produkcyjnym

Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron firmy,
 2. Rozwój umiejętności dostrzegania i eliminowania kosztów,
 3. Wzrost efektywności pracy,
 4. Poznanie metod i technik radzenia sobie z kosztami w całej organizacji.
Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Test psychologiczny
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Wstęp do Lean Manufacturing. Metody szczegółowego opisu procesu i identyfikacji źródeł kosztów.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie wstępu do projektu redukcji kosztów:
  • analiza wyników i kosztów,
  • tworzenie skutecznych wskaźników, SMART.
 3. Prawidłowe rozpoznawanie i zarządzanie ryzykami projektu ograniczania kosztów.
 4. Koszty utrzymania procesu w ruchu i eliminacja strat niewykorzystanych maszyn i zapasów.
 5. Koszty złej jakości. 
 1. Metody eliminowanie braków i marnotrawstwa.
 2. Metody budowania budżetów:
  • rodzaje kosztów,
  • techniczne wyliczanie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych.
 3. Inwestycje na produkcji:
  • dokonywanie najlepszych decyzji inwestycyjnych,
  • budowanie zespołów eliminacji kosztów,
  • harmonogramowanie zadań,
  • typowanie ryzyk w ograniczaniu kosztów.
 4. Metody ciągłej poprawy kosztów w procesach. 
 5. Monitorowanie realizacji budżetów.
Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 7900 zł + 23% VAT 8900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie kosztami na produkcji
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1350 zł + 23% VAT/ osoba