Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Projektowanie optymalnych sieci dystrybucji i zaopatrzenia

W dobie coraz bardziej rozbudowanych i skomplikowanych łańcuchów dostaw tylko optymalnie zaprojektowane sieci dystrybucji/zaopatrzenia pozwalają na pełną kontrolę kosztów prowadzenia biznesu. A tylko pełna kontrola kosztów prowadzenia biznesu pozwala na skuteczne konkurowanie na rynku. Czym zatem jest optymalna sieć dystrybucji/zaopatrzenia? Jest to taka sieć, którą zaprojektowano od podstaw w celu minimalizacji kosztów obsługi klientów przy zachowaniu dowolnej liczby R … right, czy jak kto woli W … właściwy. A projektowanie optymalnej sieci dystrybucji to znalezienie właściwych proporcji pomiędzy dwoma filarami logistyki, magazynowaniem i transportem, w tym kosztami realizacji obu tych działań. I prawdą jest, że „więcej magazynowania” oznacza mniejsze koszty transportu, prawdą jest jednak też twierdzenie przeciwne. W jakim zatem kierunku rozwijać sieć dystrybucji/zaopatrzenia? Odpowiedzi na tak postawione pytanie dedykowane jest niniejsze szkolenie.

 Adresaci szkolenia:
 • Menedżerowie logistyki, transportu i magazynowania oraz kierownicy wyższego szczebla, od których zależy wizja rozwoju sieci dystrybucji wyrobów firm handlowych, dystrybucyjnych i produkcyjnych, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej;
 • Właściciele firm, które stoją przed perspektywą decyzji o wyborze lokalizacji nowego magazynu / magazynów czy też miejsc magazynowania, relokacji już istniejącychwarszawa obiektów magazynowych czy miejsc magazynowania, tak własnych, jak i obcych;
 • Właściciele firm zwiększających swój obszar sprzedaży lub wielkość sprzedaży.
Cel szkolenia:
 • uporządkowanie, ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania sieci dystrybucji/zaopatrzenia, ich struktury i zjawisk warunkujących rozwój,
 • pełne zrozumienie zjawisk zachodzących w sieciach dystrybucji/zaopatrzenia, a warunkujących koszty funkcjonowania tych sieci,
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod ilościowego i jakościowego planowania rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia, w tym planowania optymalnego.
 Korzyści ze szkolenia:
 • przygotowanie do praktycznego podejmowania decyzji typu: ile powinno być magazynów,
  jak dużych, w jakich lokalizacjach powinny się znajdować?
 • wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze projektowania sieci dystrybucji/zaopatrzenia,
 • nabycie umiejętności profesjonalnego stosowania solvera MS Excel w praktyce,
 • możliwość samodzielnej realizacji projektów optymalizacyjnych w praktyce, w firmie – zmniejszenie zapotrzebowania na usługi firm doradczych,
 • możliwość zoptymalizowania logistyki firmy, w efekcie redukcji kosztów i podniesienia poziomu obsługi klienta.
 Metody pracy:
 • wykłady,
 • ćwiczenia – komputerowe (MS Excel – solver),
 • analiza przypadków.
Program szkolenia:

Istota, technika i przebieg optymalizacji

Wprowadzenie

 • sieć dystrybucji/zaopatrzenia – istota i struktura
 • przyczyny rozwoju / rozbudowy sieci dystrybucji/zaopatrzenia
 • podstawowe relacje kosztowe
 • zjawiska i uwarunkowania w planowaniu rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia
 • zapasy w sieci dystrybucji/zaopatrzenia – zasada pierwiastka kwadratowego

Metody planowania rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia

 • podział
 • charakterystyka

Planowanie rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia na bazie przestrzennej lokalizacji miejsc powstawania popytu na wyroby (magazyn w jednej lokalizacji) – metoda środka ciężkości

 • istota i opis metody
 • budowa schematu przepływu wyrobów – więźba ruchu
 • metodyka postępowania (od zbierania danych wejściowych do rozwiązania i jego interpretacji)
 • ćwiczenia

Planowanie rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia na bazie przestrzennej lokalizacji miejsc powstawania popytu i podaży wyrobów (magazyny w wielu lokalizacjach, w tym magazyny pośrednie) – metoda transportowa

 • istota i opis metody
 • metodyka postępowania (od zbierania danych wejściowych do rozwiązania i jego interpretacji)
 • ćwiczenia

Planowanie optymalnego rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia z uwzględnieniem wzajemnych relacji magazynowania i transportu – metoda optymalizacyjna (metoda dokładna)

 • wprowadzenie do optymalizacji – budowa modelu matematycznego sieci dystrybucji
 • znaczenie prognozowania – planowanie na jutro, nie na wczoraj
 • metodyka postępowania (od zbierania danych wejściowych do rozwiązania i jego interpretacji)
 • ćwiczenia

Ćwiczenia – budowa modeli optymalizacyjnych

Metody, narzędzia, przykłady optymalizacji

Wprowadzenie do wykorzystania narzędzia optymalizacyjnego solver programu MS Excel

 • omówienie solvera i jego parametrów
 • wykorzystanie solvera do optymalizacji sieci dystrybucji/zaopatrzenia
 • uzyskiwane wyniki i ich interpretacja
 • ćwiczenia

 Case study – optymalizacja krajowej sieci dystrybucji wyrobów branży FMCG

 • opis przypadku
 • budowa modelu matematycznego sieci dystrybucji
 • znalezienie optymalnej konfiguracji sieci dystrybucji z wykorzystaniem solvera
 • analiza i dyskusja otrzymanych wyników

Wariantowe planowanie rozwoju sieci dystrybucji – metoda heurystyczna (metoda przybliżona), bazująca na doświadczeniu i ocenie eksperckiej z elementami podejścia typu „green field”

 • istota i opis metody
 • metodyka burzy mózgów
 • metodyka wyboru rozwiązania / wariantu najlepszego w obliczu wielu kryteriów jego oceny
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania, kosztu wynajmu laptopa (możliwość rezerwacji w cenie 100 zł/dzień)


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Projektowanie optymalnych sieci dystrybucji i zaopatrzenia
22-23 listopada 2018 Warszawa
1450 zł + 23% VAT / osoba