Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

AKADEMIA HR BUSINESS PARTNERA TO:

5-dniowy warsztat, prowadzony w oparciu o praktyczne narzędzia oraz inspirujące przykłady rynkowe
rozbudowane szkolenie skierowane do menadżerów i specjalistów HR, których rola oparta jest o:
 • rozumienie biznesu i rozwiązań HR oraz własnej roli łączącej te dwie perspektywy
 • wsparcie menedżerów w pracy nad zaangażowaniem i efektywnością pracowników
 • wsparcie menedżerów we wdrażaniu zmian
dopasowany merytorycznie program, poprzedzony indywidualnym badaniem Twoich potrzeb szkoleniowych
szkolenie, po którym otrzymasz 30-dniowy e-mentoring oraz sesję follow-up
Cel szkolenia:

Praca HR Business Partnera :

 • łączy perspektywę biznesu (strategia, procesy operacyjne) z perspektywą personalną (strategia, polityka i codzienne działania w obszarze zarządzania ludźmi,
 • wymaga szczególnej umiejętności łączenia interesów firmy i zarządu, menedżerów oraz pracowników,
 • dedykowana jest głównie współpracy z menadżerami, gdyż to oni są zobligowani do osiągania celów biznesowych poprzez swoich ludzi,
 • polega na skutecznym wsparciu menedżerów rozwiązaniami strategicznymi, organizacyjnymi, zarządczymi i z obszaru HR.

Podstawową kompetencją jest umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych i inspirujących relacji, opartych jednak na budowaniu efektywności i zaangażowania wśród pracowników i menedżerów, skutecznym rozwiązywaniu problemów w obszarze personalnym i kreatywnym wsparciu działań biznesowych, zarządczych i organizacyjnych. Nasze szkolenie ma za zadanie pomóc HR Business Partnerom stać się mistrzem w budowaniu efektywności i zaangażowania oraz we współpracy i wsparciu menedżerów.

 Metody pracy:

Trening prowadzony jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studies, ćwiczeniach i warsztatach oraz wymianie opinii. Części wykładowe (mini wykłady) są stosowane tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie koncepcji i metod pracy, a także wzorów gotowych dokumentów. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera.

Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania z 30-dniowego e-mentoringu oraz sesji follow-up.

Program szkolenia:

[accordian class=”” id=””]
[toggle title=”Moduł 1. Rola i zadania HR Business Partnera w organizacji – perspektywa HR i biznesu.” open=”no”]

Perspektywa HR

 1. Wykuta w działaniu koncepcja tworzenia wartości przez HR i jej praktyczne zastosowanie :
  • kierunki rozwoju działów HR i ewolucja roli działów HR na bazie oczekiwań biznesu,
  • modelowa struktura działów HR w nowoczesnych organizacjach,
  • kompetencje pracowników działów HR – trendy i potrzeby,
  • wyłonienie się potrzeby wdrożenia HR Business Partnering, perspektywa rozwoju a stan obecny.
 2. Dwa kierunki rozwoju HR Business Partneringu na świecie:
  • model Davida Ulricha,
  • model Corporate Liderschip Center,
  • rozwiązania strukturalne i podział ról w HR z uwzględnieniem HR BP, współpraca pomiędzy Zespołem HR a HR Business Partnerami,
  • praktyczne stosowanie HR Business Partneringu u polskich i zagranicznych pracodawców.
 3. Kluczowe role i zadania HR Business Partneringu oraz poszczególnych HR Business Partnerów we wdrażaniu rozwiązań HR:
  • role i zadania HR Business Partnerów z perspektywy całego biznesu i poszczególnych zespołów (różne organizacje, różne oczekiwania, role i zadania – przykłady rynkowe),
  • rozwiązywanie problemów biznesu i doradztwo strategiczne,
  • współpraca z menedżerami w sprawach operacyjnych i personalnych.

Perspektywa biznesu

 1. Idea Human Performance Improvement w pracy HR Business Partnera.
  • Rozumienie biznesu podstawą działań HR Business Partnerów – zakres informacji o organizacji niezbędny HR Business Partnerom (strategia firmy, rozumienie zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań),
  • Oczekiwania menedżerów wobec współpracy z HR Business Partnerami – pożądane konkretne efekty biznesowe,
  • Human Performance Improvement – cykl zarządczy skierowany na efekty w służbie HR Business Partnerów – model i zastosowanie, case problemowy,
  • Ścisłe określanie problemów i oczekiwanych efektów jako klucz do pracy z biznesem.
 2. Jak ustalić priorytety dla HR? Strategia biznesowa a strategia HR:
  • Strategia biznesowa i cele strategiczne firmy w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów i rozwoju oraz miejsce celów strategicznych HR w strategii firmy,
  • Najważniejsze metody analizy strategicznej w obszarze HR przydatne dla HR Business Partnerów i definiowanie sparametryzowanych celów strategicznych HR

[/toggle]

[accordian class=”” id=””]
[toggle title=”Moduł 2. Najważniejsze narzędzia i procesy HR – niezbędnik HRBP.” open=”no”]

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników
 2. Planowanie rozwoju pracowników – plany szkoleń, ścieżki karier i program zarządzania talentami
 3. Performance Management – rodzaje oceń pracwniczych i ich rola we współczesnym zarządzaniu organizacją
 4. KPI dla HR Business Partnerów – studium przypadku

[/toggle]
[accordian class=”” id=””]
[toggle title=”Moduł 3. Wsparcie menadżerów w procesie zarządzania ludźmi i budowania efektywnych zespołów.” open=”no”]

 1. Wyzwania dla HR Business Partnera w zakresie wsparcia zarządzania zespołem:
  • Dzień z życia menedżera – oto dlaczego menedżerowie mają trudności w zarządzaniu zespołami,
  • Oczekiwania wobec menedżerów w zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi a wyzwania HR Business Partnera,
  • Najczęstsze problemy na lini menedżer-pracownik,
  • Trudności menedżerów z komunikacją, uzyskiwaniem jakości, efektywności i innowacyjności osobistej a kryzys przywództwa – interwencje HR BUsiness Partnerów.
 2. Jak pomagać budować efektywną komunikację i efektywne zespoły ?
  • Diagnoza zespołów – poszukiwanie efektywnego stylu komunikacji w zależności od charakterystyki członków zespołu
  • Fazy pracy zespołu i pomoc HR Business Partnerów w kształtowaniu efektywnej współpracy zespołowej – model i case,
  • Koncepcje preferencji osobistych oraz zarządzanie kompetencjami – wkład HR Business Partnera do doboru członków do zespołu i kształtowania podziału zadań – model i case,
  • Koncepcje ról zespołowych wg. Belbina a realna efektywność zespołu w procesach i projektach – wsparcie budowy, integracji i optymalizacji pracy zespołowej przez HR Business Partnera.
 3. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Wdrażanie rozwiązań High Performing Organiozation HR Business Partnera :
  • Idea High Performing Organization i High Performing Team jako cel pracy HR Business Partnera,
  • Warunki powstania i działania wysokoefektywnych zespołów oraz adekwatny system motywacji,
  • Główne bariery wysokoefektywnego działania zespołów i ich sposoby ich niwelowania,
  • Dzielenie się wiedzą i współpraca bez barier podstawą synergii zespołowej.
 4. Motywowanie ludzi:
  • ZaHierarchia potrzeb i stosowane sposoby motywowania
  • Zasady skutecznego wynagradzania – trendy
  • Motywatory materialne i pozapłacowe
  • Motywowanie osób vs. zespołów
  • Zasady i techniki skutecznego motywowania biorąc od uwagę pokolenia X,Y,Z

[/toggle]
[accordian class=”” id=””]
[toggle title=”Moduł 4. Zarządzanie zmianą w organizacji oraz tworzenie kultury organizacyjnej, która wspiera efektywność działania, cele i strategię organizacji” open=”no”]

 1. Zarządzanie zmianą i budowa zaufania w procesie rozwoju, zmian i restrukturyzacji – wsparcie liderów zmian przez HR Business Partnerów:
  • zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów,
  • menedżerowie w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez HR Business Partnerów,
  • pracownicy w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez menedżerów i HR Business Partnerów,
  • utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu transformacji.
 2. Jak integrować wartości pracowników z wartościami firmy i wzbudzać lojalność wobec firmy?
  • Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny jako pole integracji organizacji i wdrażania pozytywnych zmian przez HR Business Partnerów – model i case problemowy,
  • Sfera wartości firmy jako wyznacznik wyboru, motywowania i wynagradzania, oceny i rozwoju, a także zwalniania pracowników w firmie – model i case problemowy
  • Sprawianie, by wszyscy w firmie działali wspólnie na rzecz strategii w oparciu o wspólne standardy – warsztat.

[/toggle]

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

(Rejestracja uczestników: 09:15)
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu


[printfirendly]

Kompetea all rights reserved

23-27 sierpnia 2018 Warszawa
3700 zł + 23% VAT