Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Funkcje Excela w praktyce – co trzeba wiedzieć?

funkcje w google sheets

Minęło już prawie 40 od kiedy na rynku pojawiła się pierwsza wersja programu Microsoft Excel. Od tamtego czasu stał się bezsprzecznie najpopularniejszym narzędziem do przetwarzania oraz analizy danych. Znajomość funkcji Excela może w znacznym stopniu uprościć pracę. Warto zatem znać je, chociaż w podstawowym zakresie. W tym artykule przybliżymy Ci ten temat. Miłej lektury!

Funkcja i formuła w Excelu – czy to to samo?

Zapewne domyślasz się, że gdyby to było to samo, to nie pisalibyśmy o tym osobnego akapitu. Formuły i funkcje w Google Sheets oraz Excelu to odrębne rzeczy Formuła obejmuje węższy zakres. W trakcie pracy możesz korzystać z prostych formuł np. zliczania czy sumowania. Na funkcję składa się zazwyczaj kilka elementów. Jedną z powszechniejszych funkcji Google Sheets i Excela jest “JEŻELI”. Ciąg znaków, który należy wpisać, aby funkcja działała poprawnie to formuła.

Najważniejsze funkcje w Google Sheets i Excelu

Choć rynek oprogramowania do przetwarzania danych rozwija się dynamicznie, to Microsoft Excel pozostaje niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie. To niezwykle popularne narzędzie, znane szeroko w Polsce już od lat 90. i wprowadzane do nauki od najwcześniejszych lat szkolnych.

Programy oferują ponad 450 różnych funkcji. Oczywiście nie używa się ich wszystkich. W związku z tym warto wyselekcjonować z nich te najważniejsze i pokrótce omówić.

Funkcja JEŻELI

Jest to prawdopodobnie najbardziej popularna funkcja w Excelu. Domyślnie ma ona zwracać dwie wartości Prawda lub Fałsz. Odpowiedź zależna jest od postawionego warunku logicznego. Funkcja składa się z 3 części:

  • warunku logicznego,
  • wartości, która ma się wyświetlić, kiedy warunek jest prawdziwy
  • wartości, która ma się wyświetlić, kiedy warunek jest fałszywy.

Ma ona wygląd: =JEŻELI(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz)

Przykładowo może mieć formę: =JEŻELI(C4-C5>C6;”PRAWDA”;”FAŁSZ”)

W funkcji Excela JEŻELI możesz umieszczać inne formuły i funkcje.

Funkcja WYSZUKAJ PIONOWO

Jest to funkcja, którą możesz wykorzystać do wyszukiwania elementów w tabeli lub w zakresie jednego wiersza. W pracy przydaje się do odnajdywania ID Klienta czy pracownika.

Funkcja ma postać: =WYSZUKAJ.PIONOWO(co chcesz wyszukać; w którym miejscu chcesz się odszukać; numer kolumny w zakresie zawierającym wartość do zwrócenia; zwracanie przybliżonej lub dokładnej wartości — wskazanej jako 1/prawda lub 0/FAŁSZ)

Funkcja LICZ.JEŻELI

Zadaniem tej funkcji jest liczenie liczby komórek, które spełniają dane kryterium. W pracy możesz w ten sposób znaleźć np. osoby, które ukończyły dany kurs, są po 40 roku życia lub należą do tego samego działu.

Funkcja ma wygląd: =LICZ.JEŻELI(zakres;”poszukiwana fraza”)

Przykładowo: =LICZ.JEŻELI(C2:C32;”administracja”)

Funkcja SUMA.JEŻELI

Jej działanie jest bardzo podobne do poprzedniej funkcji. Różni się jednak tym, że nie liczy liczby wystąpień, ale sumę poszczególnych komórek spełniających dane kryteria.

Funkcja ma wygląd: =SUMA. JEŻELI(początek zakresu:koniec zakresu, “kryterium”)

Przykładowo: =SUMA. JEŻELI(B23:B78,”<3500″)

Funkcja ORAZ

To jedna z funkcji logicznych, która umożliwia odnalezienie wszystkich komórek, których wartość to PRAWDA. W ten sposób możesz odnaleźć sprzedawców, których liczba obsługiwanych klientów wynosi między 5 a 15.

Funkcja ma wygląd: =ORAZ(docelowa komórka>najmniejsza wartość;docelowa komórka<najwyższa wartość)

Przykładowo: =ORAZ(C2>5;C2<15)

Działaj sprawnie w Excelu

Choć wiele osób posiada pewne podstawy obsługi Excela, nadal napotyka trudności w rozwiązaniu zadań z powodu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności. Badania wciąż wykazują, że Microsoft Excel stale utrzymuje znaczną przewagę nad innymi programami kalkulacyjnymi w wielu firmach. W związku z tym warto poznawać to narzędzie i jego funkcje. Z pewnością zaprocentuje to w przyszłości.

Jeżeli szukasz większej dawki wiedzy to koniecznie sprawdź nasz kurs excela średnio zaawansowany!

Comments are closed.

Kompetea all rights reserved