Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Jak w 5 dni sprawić, aby brygadzista stał się liderem zmiany LEAN Manufacturing?

O sukcesie wdrożenia zmiany decydują ludzie. Największy wpływ na sukces lub jego brak mają ci ludzie, którzy są najbliżej warsztatu. To oni czuwają nad standardami pracy i zachowaniem swoich kolegów i podwładnych. To oni dbają – lub nie – o doskonalenie pracy i jej wydajność. W jaki sposób sprawić aby nasi liderzy,  brygadziści, mistrzowie i kierownicy produkcji byli dobrymi liderami zmiany? W jaki sposób sprawić aby to właśnie oni sprawili, że zmiana zakończy się sukcesem a wdrożone standardy staną się nawykami? Podczas naszego dwudniowego szkolenia odpowiemy na te oraz inne pytania. Nauczymy ludzi, którzy już są w organizacji i na swoim średnim szczeblu zarządzania tworzą jej siłę, w jaki sposób zapewnić skuteczność wdrożenia technik i kultury Lean manufacturing. Sukces każdej organizacji zależy od zaangażowania i świadomości tych ludzi, którzy łączą górę z dołem, pracowników produkcji z kierownictwem. Średni szczebel zarządzania jest kluczowy. To Ci wyjątkowi ludzie stanowią o sile lub słabości każdej organizacji.

 Adresaci szkolenia:

Liderzy i brygadziści produkcji, mistrzowie, kierownicy średniego szczebla, technolodzy i inżynierowie procesu, koordynatorzy wdrażający techniki i kulturę Lean / Kaizen, osoby zarządzające zmianą w organizacji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doposażenie wskazanych uczestników w umiejętność zarządzania zmianą, skutecznego jej wdrożenia i utrzymania. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają mechanizmy mające kluczowy wpływ na powodzenie lub porażkę wdrażanej zmiany. W warunkach wdrożenia technik Lean Manufacturing, dowiedzą się, jakie zachowania i metody pracy osłabiają wdrożenie zmiany a jakie dają jej siłę i pomagają zapewnić długotrwały sukces.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Poznanie istoty wdrożenia technik i kultury Lean Manufacturing opartej o Kaizen
 • Zrozumienie roli przełożonego jako LIDERA ZMIANY
 • Poznanie kroków wdrożenia LEAN / Kaizen oraz znaczenie zachowania „higieny procesu wdrożenia zmiany”
 • Ukazanie w liczbach (wydajność, jakość itp.) potencjału wdrożenia poszczególnych technik Lean Manufacturing
 Metody pracy:
 • Symulacja procesu produkcji
 • Tworzenie procesu zespołowego oraz praca zespołowa
 • Wykład interaktywny
 • Dyskusja moderowana
 • Case study – studium przypadku, przykłady
 • Testy kompetencji kierowniczych uczestników szkolenia
 • Rozwiązywanie problemów – techniki „Problem solving”
Program szkolenia:

Dzień 1. Po pierwsze co chcemy osiągnąć ? – czyli marnotrawstwo którego nie chcemy

 • Czy świadomość MUDA wystarczy ?
 • Jak to współgra ? 7 MUDA i 5 M (man, material, machine, management, machine)
 • Zarządzanie przez cele MBO czy Hoshin Kanri ? – skąd biorą się wskaźniki i cele
 • Proste ale trudne techniki LEAN Manufacturing ? Co sprawia, że takimi są ?
 • Dom Toyoty – dopracowany system narzędzi dla ludzi i do pracy
 • Zobaczyć proces czyli Value Stream Mapping – diagnozowanie stanu procesów i planowanie ich doskonalenia.

Dzień 2. Po drugie jak doskonalić ? – planowanie wdrożenia LEAN  / Continunous Improvement (plan komunikacji, mapa drogowa)

 • Zespół wdrożeniowy LEAN – dobór osób oraz role uczestników zespołu
 • Rozwiązywanie problemów – techniki Problem Solving
 • Od burzy mózgów poprzez Ishikawa i 5xDlaczego do raportu A3),
 • Zarządzanie wizualne – Visual Management – wskaźnikami i rozwiązywaniem problemów w cyklu PDCA

Dzień 3. Po trzecie kiedy, użyć konkretnych technik Lean Manufacturing?

 • Narzędzia Lean Tool Box w praktyce (od 5S do Kanban)
 • Wpływ poszczególnych technik na czas cyklu, płynność finansową, jakość, wydajność oraz morale i zaangażowanie zespołu
 • Symulacja pracy i obserwacja wyników SQDC na modelu produkcyjnym:
 • 5S – standaryzacja środowiska pracy
 • Kaizen – ciągłe doskonalenie procesów i pracy na stanowisku
 • Standaryzacja procesu produkcji – Karty Pracy Standaryzowanej, SOP, OPL
 • Balansowanie produkcji – Yamazumi
 • Poziomowanie planowania produkcji – Heijunka

Dzień 4. Po trzecie kiedy, użyć konkretnych technik Lean Manufacturing? (c.d.)

 • TAKT TIME – czas taktu
 • JIDOKA – wbudowanie jakości w proces
 • TPM – autonomiczne utrzymanie parku maszynowego
 • OEE – kluczowy wskaźnik dostępności maszyn, jakości i wydajności
 • SMED – szybkie przezbrojenia parku maszynowego, elastyczna produkcja
 • KANBAN  – system pull i dostawy dokładnie na czas – JUST IN TIME

Dzień 5. Po czwarte – kto jest odpowiedzialny za wdrożenie Lean  ?

 • Kierowanie, zarządzanie, przywództwo – dobór roli do etapu wdrożenia zmiany
 • Cechy dobrego lidera – dobry szef vs. zły szef.
 • Autorytet formalny i nie formalny – rodzaje i źródła
 • Zadania i cele zespołu dopasowane do poziomu zarządzania – Hoshin Kanri
 • Kluczowe wskaźniki wdrożenia KPI – Key Performance Indicators
 • SQDC – safety, quality, delivery, costs – nadzór wskaźników KPI
 • PDCA – rozwiązywanie problemów, raportowanie, eskalacja, wsparcie
 • Stare i nowe rutyny pracy – zmiana zachowania i nawyków
 • Skuteczność techniki Shopfloor Management
 • Egzamin końcowy
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II – V dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Akademia Lean Lidera – zarządzanie zmianą na poziomie GEMBA
28.11-02.12.2019 Warszawa
3700 zł zł + 23VAT