Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, powszechnie znana jako e-Doręczenia – jak ma funkcjonować w praktyce, jakie korzyści niesie dla przedsiębiorstw i jak się przygotować do wdrożenia?

e-Doręczenia to ewolucja jeśli chodzi o dotychczasowy sposób wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami. Jest to rozwiązanie szybkie, bezpieczne, dostarczające niepodważalnych dowodów nadania i odbioru oraz jednoznacznie potwierdzające tożsamość komunikujących się stron terenie całej Unii Europejskiej. Co ważne, jest to też rozwiązanie ekonomiczne – a najnowszego raportu dotyczącego e-Doręczeń wynika, że w przypadku migracji 100% przesyłek do usługi e-Doręczeń, oszczędności generowane z tytułu kosztów wysyłki, przygotowaniem wydruku, wydrukiem i konfekcjonowaniem korespondencji przesyłki fizycznej, mogą sięgać nieco ponad 1, 49 mld zł!

Podczas 6-godzinnego szkolenia e-Doręczenia zostanie przedstawiona podstawa prawna, obowiązki podmiotów, funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń elektronicznych oraz praktyczne wykorzystanie doręczeń elektronicznych: tworzenie, nadawanie i odbieranie przesyłki oraz odbiór i weryfikację dowodów z usługi.

Szkolenie prowadzi wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną i ekspert w obszarze e-Doręczeń.

 Adresaci szkolenia z E-doręczeń dla przedsiębiorstw:

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, właścicieli firm

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych dla podmiotów niepublicznych

timeline_pre_loader

Od 10.12.2023 r.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

adwokata,

radcy prawnego,

doradcy podatkowego,

doradcy restrukturyzacyjnego,

rzecznika patentowego,

notariusza

Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Od 01.01.2024 r.

Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 roku

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia 2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku

Od 10.03.2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 roku

Od 01.10.2026 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku

Cel szkolenia z E-doręczenia dla przedsiębiorstw:

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz nowymi obowiązkami przedsiębiorców w zakresie:

 • założenia adresu do doręczeń elektronicznych,
 • wpisu ADE do BAE,
 • administrowania skrzynką do e-Doręczeń,
 • odbierania pism urzędowych przez e -Doręczenia,
 • możliwości doręczania pism do klientów i partnerów biznesowych,
 • możliwości prowadzenia wymiany korespondencji z urzędami, w tym w ramach –  postępowań administracyjnych.

Zrozumienie przez uczestników zasad nowego modelu wymiany korespondencji  i możliwości zastosowania go w procesach biznesowych. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do generowania oszczędności i budowania relacji biznesowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania mające charakter ogólnoeuropejski (rozporządzenie eIDAS).  Identyfikacja szans i ryzyk związanych z nowym modelem doręczeń.

Program szkolenia:
 1. Terminy wejścia w życie doręczeń elektronicznych dla poszczególnych grup podmiotów publicznych i niepublicznych (w tym przedsiębiorców) – od kiedy i do kogo można realizować e-Doręczenia.
 2. Domyślna cyfrowość doręczeń podmiotów publicznych – czyli jak podmioty publiczne doręczać będą pisma do przedsiębiorców: Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego  (PURDE)  i Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH).
 3. Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (KURDE) – możliwość zastosowania przez podmioty niepubliczne (w tym przedsiębiorców) i sposób realizacji w kontaktach z kontrahentami i klientami.
 4. Skrzynki dostawców publicznych i niepublicznych: co wybrać – porównanie oferty rynkowej w zakresie wyboru dostawy usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotów niepublicznych (w tym przedsiębiorców).
 5. Jak założyć adres do doręczeń elektronicznych i administrować skrzynką e-Doręczeń – możliwość zmiany ADE lub przeniesienia ADE do innego usługodawcy.
 6. Obowiązek wpisu adresu do doręczeń elektronicznych przedsiębiorcy do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE): skutki prawne wpisu, zasady działania i sposoby wyszukiwania adresatów.
 7. Zabezpieczenie obrotu prawnego poprzez e-Doręczenia – dowody potwierdzenia odbioru korespondencji –  dowody:  wysłania, otrzymania, techniczne oraz EPO.
 8. E-doręczenia, a email, ePUAP i przesyłki listowne – możliwości zastosowania alternatywnych kanałów komunikacji w przepisach prawa.
 9. Obowiązki operatorów e-Doręczeń w zakresie świadczenia usług  KURDE, PURDE oraz zasady rozliczeń i reklamacji.
 10. Prezentacja pracy na  środowisku testowym e-Doręczeń – zarządzenie skrzynką i obsługa korespondencji.
 11. E-doręczenia a rozwiązania paperless w przedsiębiorstwie – integracje z systemami zarządzania dokumentacją, archiwizacja dokumentacji elektronicznej.

Na zakończenie szkolenia sesja Q&A, czyli panel syskusyjny.

Uczestnicy wraz z materiałami otrzymują:
 • regulamin PURDE
 • regulamin PUH Poczty Polskiej
 • zestawienie komercyjnych Kwalifikowanych Dostawców Usług
 • dokument integracyjny
 • autorskie zestawienia i wykresy dotyczące e-doręczeń pozwalające w przystępny sposób zrozumieć zasady działań e-doręczeń
 • konsultacje poszkoleniowe
Prowadzący:

Główny specjalista ds. e-administracji w urzędzie. Wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją i ekspert w obszarze e-Doręczeń. Ma na swoim koncie ponad 150 instytucji przeszklonych z tego zakresu. Administrator  funkcjonującego w urzędzie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), odpowiedzialny za dostosowywaniu systemu do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej – integracje z systemami dziedzinowymi, platformą ePUAP, system e-Doręczeń, Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej. Specjalista w obszarze elektronizacji obiegu dokumentów, wdrażania systemów obiegu dokumentów i ich integrowania – np. Projekt EduLublin. Z ramienia urzędu koordynuje testy systemu e-Doręczeń i systemu EZD RP. W swojej pracy specjalizuje się w szeroko rozumianej e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń elektronicznych (także ePUAP)  i zastosowaniu podpisów i pieczęci elektronicznych – prowadzi szkolenia i opracowuje instrukcje. Ponadto wykłada zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Entuzjasta cyfryzacji i prowadzenia spraw elektronicznie. W swoich szkoleniach prezentuje autorskie zestawiania i wykresy pozwalające uczestnikom lepiej zrozumieć poruszaną tematykę.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

E-doręczenia dla przedsiębiorców - jak wdrożyć procedurę zgodnie z ustawowymi terminami
550 zł+ 23% VAT/ osoba
30.11.2023 on-line (ostatnie wolne miejsca)