Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, powszechnie znana jako e-Doręczenia – jak ma funkcjonować w praktyce, jakie korzyści niesie dla przedsiębiorstw i jak się przygotować do wdrożenia?

e-Doręczenia to ewolucja jeśli chodzi o dotychczasowy sposób wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami. Jest to rozwiązanie szybkie, bezpieczne, dostarczające niepodważalnych dowodów nadania i odbioru oraz jednoznacznie potwierdzające tożsamość komunikujących się stron terenie całej Unii Europejskiej. Co ważne, jest to też rozwiązanie ekonomiczne – a najnowszego raportu dotyczącego e-Doręczeń wynika, że w przypadku migracji 100% przesyłek do usługi e-Doręczeń, oszczędności generowane z tytułu kosztów wysyłki, przygotowaniem wydruku, wydrukiem i konfekcjonowaniem korespondencji przesyłki fizycznej, mogą sięgać nieco ponad 1, 49 mld zł!

Podczas 6-godzinnego szkolenia e-Doręczenia zostanie przedstawiona podstawa prawna, obowiązki podmiotów, funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń elektronicznych oraz praktyczne wykorzystanie doręczeń elektronicznych: tworzenie, nadawanie i odbieranie przesyłki oraz odbiór i weryfikację dowodów z usługi.

Szkolenie prowadzi wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną i ekspert w obszarze e-Doręczeń.

 Adresaci szkolenia z E-doręczeń dla przedsiębiorstw:

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, właścicieli firm

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych dla podmiotów niepublicznych

timeline_pre_loader

Od 01.10.2024 r.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

 • adwokata,
 • radcy prawnego,
 • doradcy podatkowego,
 • doradcy restrukturyzacyjnego,
 • rzecznika patentowego,
 • notariusza

Podmioty niepubliczne rejestrujące się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 października 2024 r.

Od 01.01.2025 r.

Podmioty niepubliczne zarejestrowane w KRS przed 1 października 2024 r.
Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Od 01.07.2025 r.

Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r.

Od 01.10.2026 r.

Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r.

Cel szkolenia z E-doręczenia dla przedsiębiorstw:

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz nowymi obowiązkami przedsiębiorców w zakresie:

 • założenia adresu do doręczeń elektronicznych,
 • wpisu ADE do BAE,
 • administrowania skrzynką do e-Doręczeń,
 • odbierania pism urzędowych przez e -Doręczenia,
 • możliwości doręczania pism do klientów i partnerów biznesowych,
 • możliwości prowadzenia wymiany korespondencji z urzędami, w tym w ramach –  postępowań administracyjnych.

Zrozumienie przez uczestników zasad nowego modelu wymiany korespondencji  i możliwości zastosowania go w procesach biznesowych. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do generowania oszczędności i budowania relacji biznesowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania mające charakter ogólnoeuropejski (rozporządzenie eIDAS).  Identyfikacja szans i ryzyk związanych z nowym modelem doręczeń.

Program szkolenia:
 1. Terminy wejścia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych dla poszczególnych grup podmiotów, w tym przedsiębiorców – kto i od kiedy będzie posiadał adres do doręczeń elektronicznych.
 2. Domyślna cyfrowość doręczeń podmiotów publicznych – od kiedy urzędy będą wysyłać pisma elektroniczne do firm.
 3. Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (KURDE) – możliwość zastosowania przez przedsiębiorców i sposób realizacji w kontaktach z podmiotami publicznymi i niepublicznymi.
 4. Skrzynki dostawców publicznych i niepublicznych: co wybrać – porównanie oferty rynkowej w zakresie wyboru dostawy usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla przedsiębiorców.
 5. Jak założyć adres do doręczeń elektronicznych i administrować skrzynką e-Doręczeń – możliwość zmiany ADE lub przeniesienia ADE do innego usługodawcy.
 6. Obowiązek wpisu adresu do doręczeń elektronicznych przedsiębiorcy do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE): skutki prawne wpisu, zasady działania i sposoby wyszukiwania adresatów.
 7. Zabezpieczenie obrotu prawnego poprzez e-Doręczenia – dowody potwierdzenia odbioru korespondencji –  dowody:  wysłania, otrzymania, techniczne oraz EPO.
 8. Kiedy można doręczać „po staremu” – wyjątki od doręczeń elektronicznych.
 9. Obowiązki operatorów e-Doręczeń w zakresie świadczenia usług  KURDE, PURDE oraz zasady rozliczeń i reklamacji.
 10. Prezentacja pracy na  środowisku testowym e-Doręczeń – zarządzenie skrzynką i obsługa korespondencji.
 11. E-doręczenia a rozwiązania paperless w przedsiębiorstwie – integracje z systemami zarządzania dokumentacją i stosowanie podpisów elektronicznych.
 12. Doręczenia w okresie przejściowym od 1.10.2024 – 31.12.2025
 13. Pytania i odpowiedzi.
Uczestnicy wraz z materiałami otrzymują:
 • regulamin PURDE
 • regulamin PUH Poczty Polskiej
 • zestawienie komercyjnych Kwalifikowanych Dostawców Usług
 • dokument integracyjny
 • autorskie zestawienia i wykresy dotyczące e-doręczeń pozwalające w przystępny sposób zrozumieć zasady działań e-doręczeń
 • konsultacje poszkoleniowe
Prowadzący:

Główny specjalista ds. e-administracji w urzędzie. Wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją i ekspert w obszarze e-Doręczeń. Ma na swoim koncie ponad 150 instytucji przeszklonych z tego zakresu. Administrator  funkcjonującego w urzędzie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), odpowiedzialny za dostosowywaniu systemu do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej – integracje z systemami dziedzinowymi, platformą ePUAP, system e-Doręczeń, Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej. Specjalista w obszarze elektronizacji obiegu dokumentów, wdrażania systemów obiegu dokumentów i ich integrowania – np. Projekt EduLublin. Z ramienia urzędu koordynuje testy systemu e-Doręczeń i systemu EZD RP. W swojej pracy specjalizuje się w szeroko rozumianej e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń elektronicznych (także ePUAP)  i zastosowaniu podpisów i pieczęci elektronicznych – prowadzi szkolenia i opracowuje instrukcje. Ponadto wykłada zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Entuzjasta cyfryzacji i prowadzenia spraw elektronicznie. W swoich szkoleniach prezentuje autorskie zestawiania i wykresy pozwalające uczestnikom lepiej zrozumieć poruszaną tematykę.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

E-doręczenia dla przedsiębiorców i firm- jak wdrożyć procedurę zgodnie z ustawowymi terminami
550 zł+ 23% VAT/ osoba
23.05.2024 on-line, 17.10.2024 on-line, 21.11.2024 on-line