Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 • małe warsztatowe grupy do 10 osób
 • ankieta badania potrzeb przed szkoleniem
 • e-mentoring do 60 dni od daty zakończenia szkolenia
 • zadania utrwalające – w okresie po 3, 6, 9 i 12 tygodniach od momentu zakończenia szkolenia; uczestnicy drogą mailową otrzymują zadania, których celem jest utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu, przełożenie jej na praktykę biznesową
 Adresaci szkolenia:
 • prezesi, dyrektorzy zarządzający,
 • osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołem pracowników,
 • menedżerowie działów HR,
 • właściciele firm.

Cel szkolenia z efektywnej komunikacji menedżerskiej:

 • Poznanie kluczowych kompetencji komunikacji interpersonalnej i ich praktycznego wymiaru w komunikacji menedżerskiej
 • Przećwiczenie rozmów menedżera „„1 to 1” oraz w pracy z zespołem: udzielanie informacji zwrotnych, rozmowy korygująco-dyscyplinujące
 • Poznanie modelu psychologicznego leżącego u podstaw emocjonalnej reakcji na informację trudną oraz przećwiczenie sposobów przekazywania trudnej informacji pracownikowi i zespołowi
 Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi Uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. Uczestnicy są także zapraszani do wspólnych dyskusji, wymiany doświadczeń a także refleksji nad własnym sposobem myślenia i działania.

Uczestnicy otrzymają zdjęcia plakatów wypracowanych podczas szkolenia oraz ewentualne materiały dodatkowe, które pojawią się podczas spotkania (po szkoleniu, w wersji elektronicznej).

Szkolenie prowadzi certyfikowany diagnosta stylu przywództwa ILM72 oraz siły i odporności psychicznej MTQ48. 

Program szkolenia z efektywnej komunikacji menedżerskiej:

Co oznacza „skuteczna” i „efektywna” komunikacja menedżerska?

Cel: Poznanie praktycznego wymiaru modelu kompetencji komunikacji interpersonalnej w pracy menedżera

 • Model kompetencji komunikacji interpersonalnej: kontekst i cztery kluczowe kompetencje w procesie komunikacji
 • Analiza czterech kompetencji komunikacji interpersonalnej – aspekt praktyczny
 • Model kompetencji komunikacji interpersonalnej w roli menedżera: Analiza sytuacji Uczestników

Mój preferowany styl komunikacyjny

Cel: Uświadomienie wpływu indywidualnych preferencji na efektywność komunikacji.

 • Cztery kluczowe style komunikacyjne (w oparciu o modele DISC, Insights Discovery, FRIS)
 • Silne strony oraz zagrożenia każdego ze stylów dla efektywnej komunikacji menedżerskiej
 • Mój styl komunikacyjny: Autoanaliza i wnioski dla osobistego rozwoju kompetencji komunikacyjnych

Przekazywanie trudnych informacji

Cel: Przećwiczenie sposobu przekazywania informacji trudnej pracownikowi i zespołowi  

 • Model psychologicznej reakcji na trudną informację
 • Jedna nieskuteczna i dwie skuteczne strategie przekazywania trudnych informacji
 • Praktyka przekazywania trudnych informacji w rozmowie indywidualnej i z zespołem

Rozwojowa informacja zwrotna oraz komunikacja motywująca do zmiany

Cel: Przećwiczenie różnych form udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej

 • Pięć etapów korygowania zachowań pracowników
 • Elementy, na które należy zwrócić uwagę przekazując informację zwrotną: Kontekst, forma i treść
 • Praktyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej: Modele klasyczne i współczesne (ćwiczenia w parach i w trójkach)
 • Informacja zwrotna motywująca do zmiany „1 to 1” oraz w pracy z zespołem: O czym pamiętać?

Rozmowa korygująco-dyscyplinująca

Cel: Przećwiczenie rozmów korygujących i dyscyplinujących

 • Czym różni się informacja zwrotna, rozmowa korygująca i dyscyplinująca: Cele i ich wpływ na przebieg
 • Praktyka prowadzenia rozmów korygujących i dyscyplinujących (ćwiczenia w parach i w trójkach)
 • Komunikacja zachęcająca do zmiany i blokująca chęć zmiany „1 to 1” oraz w pracy z zespołem: Na co zwrócić uwagę?

* Program szkolenia jest objęty prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie programu bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Efektywna komunikacja menedżerska
05-06.12.2019 Warszawa
1450 zł + 23% VAT