Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Coraz więcej firm staje obecnie przed koniecznością sformalizowania działań na rzecz zielonej transformacji oraz włączenia ich do strategii biznesowej. Regulacje wprowadzone w tym zakresie przez Unię Europejską nabierają tempa i dotkną część przedsiębiorstw bezpośrednio już w 2024 roku. Rzetelne przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju jest procesem nawet kilkunastomiesięcznym, dlatego proces przygotowania do zmian powinno się zacząć już dziś.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do:

 • Przedsiębiorców zobligowanych regulacjami do rozpoczęcia raportowania niefinansowego
 • Przedsiębiorców eksportujących do krajów UE, które już wdrożyły obowiązek raportowania niefinansowego (w tym emisji CO₂) przez tamtejsze przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorców przystępujących do przetargów, w których raporty emisji są warunkiem obligatoryjnym
 • Przedsiębiorców z branż objętych dyrektywą CSRD i/lub rozporządzeniami SFDR i Taxonomia
 • Przedsiębiorców aplikujących o finansowanie warunkowane przedstawieniem raportu emisji
 • Menedżerów CSR/ESG
 • Menedżerów łańcuchów dostaw
 • Specjalistów BHP i Ochrony Środowiska
 • Pracowników działów zakupów, IT, HR i księgowości, wchodzących w swych przedsiębiorstwach w skład zespołów ds. ESG
Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie rozumiał skalę, zakres i perspektywy czasowe niezbędnych działań, jakie jego przedsiębiorstwo może lub musi podjąć w kontekście regulacji lub wymogów biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Program szkolenia:
 1. Konsekwencje globalnych zmian klimatycznych dla biznesu
 2. Uwarunkowania legislacyjne w UE dla zrównoważonego rozwoju
  • Europejski Zielony Ład
  • Regulacje EU (SFDR, Taksonomia, CSRD)
  • Unijny plan działań na rzecz GOZ
  • Fit for 55
  • Sektory przedsiębiorstw w Polsce podlegające regulacjom CSRD i ESRS
 3. Raportowanie niefinansowe (ESG)
  • Analiza istotności, ryzyk i oddziaływania
  • ESRS 1 Wymogi ogólne
  • ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji
  • Environmental / ESRS E1-E5: Standardy środowiskowe
  • Social / ESRS S1-S4: Standardy społeczne
  • Governance / ESRS G1: Standardy zarządcze
 4. Ślad węglowy organizacji
  • Jak policzyć ślad węglowy organizacji w trzech zakresach?
  • Przykłady zastosowania raportu emisji
  • Jak redukować wielkość emisji CO₂ w przedsiębiorstwie?
 5. Ekologiczna transformacja w praktyce zgodnie ze standardami ESRS
  • Cele transformacji
  • Plan transformacji
  • Przykłady działań dekarbonizacyjnych
 6. Modele strategii konkurencji klimatycznej
  • Korzyści z wczesnego przejścia na ścieżkę konkurencji klimatycznej
  • Model tworzenia strategii konkurencji klimatycznej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Ekologiczna transformacja przedsiębiorstwa - regulacje unijne w zakresie Zrównoważonego Rozwoju.
990 zł + 23% VAT/ osoba
04.03.2024 on-line, 15.04.2024 on-line