Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Co to jest Green HRM?

Green HR, znane w Polsce jako “Zielone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, zakłada uwzględnienie ekologii w procesie zarządzania. W jaki sposób? Budowanie świadomości proekologicznej może się odbywać poprzez szkolenia tematyczne, eventy np. tydzień bez plastiku, rozwiązania wewnątrzfirmowe jak np. transport zbiorowy ograniczający emisję spalin, wprowadzanie ekologicznych materiałów biurowych czy recykling odpadów. Wszystkie inicjatywy małe i duże, które pomagają wdrażać proekologiczne rozwiązania w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów HR i menedżerów

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników rozumienia koncepcji green HRM i zrównoważonego rozwoju, różnych podejść do tych zagadnień oraz wpływu tych koncepcji na politykę personalną organizacji. Problematyka kursu dotyczy również podstawowych wyzwań związanych z budowaniem zrównoważonych organizacji.

 Korzyści ze szkolenia:
 • definiuje pojęcie zrównoważonego rozwoju (ZR), zrównoważonej organizacji, zielonej gospodarki, zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (Green HRM)
 • określa główne założenia koncepcji Green HRM
 • potrafi powiązać koncepcję Green HRM z polityką personalną organizacji
 • potrafi przygotować firmę do wdrożenia koncepcji Green HRM
 • potrafi opracować praktyki Green HRM
 • charakteryzuje główne globalne wyzwania ekonomiczne i społeczne
 • określa główne założenia polityki ZR Unii Europejskiej
 • potrafi scharakteryzować miejsce i role ZR i Green HRM w organizacji
 Metody pracy:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa i moderowana, analiza studium przypadków, praca w grupach, warsztat.

Spotkanie będzie miało głównie charakter warsztatowy, nastawiony na kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej. Rozważania zostaną uzupełnione najnowszymi wynikami badań przeprowadzonymi przez zespól badawczy prowadzącej.

Pomoce: filmy, materiały, najlepsze praktyki.

Program szkolenia:

Zakres pojęciowy

 • Omówienie definicji zrównoważony rozwój, zielone praktyki, zielona gospodarka, wyniki środowiskowe przedsiębiorstw, zrównoważone organizacje, ESG.
 • ESG – kogo dotyczy? “E” w ESG, czyli o wpływie biznesu na środowisko.
 • Dyrektywa CSRD – ramy czasowe obowiązywania, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz obowiązki firm wynikające z przepisów dyrektywy.

Koncepcja green HRM jako kluczowe narzędzie we wdrożeniu zrównoważonego rozwoju w organizacji.

 • Koncepcja green HRM – wokół definicji.
 • Podział i omówienie praktyk green HRM.
 • Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk green HRM w organizacjach – przedstawienie wyników badań.

HR strategicznym partnerem we wdrażaniu koncepcji green HRM.

 • Budowanie zaangażowania i świadomości wdrażania koncepcji green HRM i ZR.
 • Case study i dobre praktyki w zakresie green HRM.
 • Opracowanie praktyk green HRM – warsztaty.
Prowadzący:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, członek Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Promotorka tematów green HRM (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz zarządzanie międzygeneracyjne. Posiada doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: Bre Bank S.A., Getin Noble Bank S.A, Toureena Consulting & Engineering INC w Irlandii, Connection Coaching. Business, Executive & Life Coaching w Irlandii.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Green HR - zielone zarządzanie zasobami ludzkimi jako kluczowe narzędzie do wdrożenia zrównoważonego rozwoju we współczesnych przedsiębiorstwach
1090 zł + 23% VAT
890 zł + 23% VAT
13.06.2024 on-line