Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Menedżerowie, właściciele firm, kierownicy i pracownicy działów personalnych, specjaliści odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w firmie, inspektorzy ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia:

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników w świetle przepisów RODO oraz kodeksu pracy wzbudzało w ciągu ostatniego roku wiele pytań i wątpliwości. Pojawiające się wytyczne i komentarze, ale również zmieniające się przepisy prawa stanowią duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zgodność tego obszaru. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z majowymi zmianami Kodeksu Pracy w kontekście przetwarzania danych osobowych w procesach kadrowo – płacowych.  Szkolenie ma wymiar praktyczny, szczególna uwaga zostanie zwrócona na działania, które musza zostać podjęte przez pracodawcę, aby uzyskać pełną, prawną zgodność przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją i zatrudnianiem pracowników w świetle nowelizacji kodeksu pracy.

Program szkolenia:

Jakie role i odpowiedzialności najczęściej przypisuje się działom HR w związku z realizacją obowiązków RODO?

 1. Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych w działach HR/Kadry i powstających z tego tytułu obowiązków wynikających z RODO – na przykładzie Rejestru czynności przetwarzania prowadzonego w dziale kadrowo-płacowym.
 2. Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez dział HR/Kadr – najlepsze praktyki.
 3. Upoważnienia na piśmie dotyczące przetwarzania szczególnej kategorii danych – zmiana przepisów? Nowy obowiązek wynikający z majowej nowelizacji kodeksu pracy.
 4. Pracodawca wyznacza na inspektora ochrony danych główną kadrową. Jak oceni tę praktykę Prezes Urzędu Ochrony Danych? Pojęcie konfliktu interesów oraz wymogi na IOD.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników oraz członków ich rodzin w świetle przepisów RODO oraz kodeksu pracy.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rekrutacji oraz zatrudnieniu.
 2. Zmiana podstaw prawnych przetwarzania wynikająca z majowej nowelizacji i co dalej? Jakie obowiązki powstają dla pracodawcy w związku z w/w zmianami?
 3. Obowiązek informacyjny – na przykładzie ostatniej decyzji Prezes Urzędu Ochrony Danych nakładającej karę finansową.
 4. Jakie dane mogę pozyskiwać w czasie rekrutacji? Czy mogę pozyskiwać dane osobowe na podstawie zgody?
 5. Przetwarzanie szczególnej kategorii danych oraz danych biometrycznych kandydatów do pracy oraz pracowników w świetle majowej nowelizacji kodeksu pracy?
 6. Badanie trzeźwości pracowników dopuszczalności w świetle przepisów RODO.
 7. Rekrutacje zewnętrzne i ukryte. Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?

Monitoring (nie tylko wizyjny) a RODO – obowiązki wynikające również z przepisów kodeksu pracy?

 1. Monitoring a ochrona danych osobowych – co do tego mają działy HR/Kadry?
 2. Monitoring video, poczty, inne formy monitoringu przewidziane w kodeksie pracy.
 3. Szczegółowe wymagania RODO związane z funkcjonowaniem monitoringu pracowniczego.
 4. Obowiązki informacyjne funkcjonowania monitoringu wynikające z RODO.

Jak legalnie przetwarzać zdjęcia pracowników umieszczane w pocztach korporacyjnych, na identyfikatorach, na profilach pracodawcy?

 1. Legalne przetwarzanie wizerunku pracownika zgodnie z przepisami RODO.
 2. Legalne przetwarzanie wizerunku pracownika zgodnie z przepisami Ustawy o prawach autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Publikacja zdjęć w mediach społecznościowych.
 4. Zdjęcia z imprez integracyjnych, wydarzeń, konferencji.

Szkolenie prowadzone przez radcę prawnego, który pełnił funkcję ABI a obecnie pełni funkcję IOD. Były członek Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Członek Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Najnowsze zmiany kodeksu pracy dotyczące przetwarzania danych osobowych kandytatów do pracy, pracowników oraz członków rodzin
17.09.2019 Warszawa
690 zł + 23% VAT