Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

„To nie jest tak, że jestem szczególnie bystry, ale po prostu zostaję z problemami nieco dłużej.” ~Albert Einstein

Metoda rozwiązywania problemów znana jako 5WHY czyli 5xdlaczego jest podstawowym narzędziem znanym w metodologii LEAN Manufacturing. Prostota tej techniki sprawia, że może być ona używana praktycznie w każdej sytuacji zawodowej i nie tylko. 5WHY wbrew swojej pozornej prostocie może prowadzić do zróżnicowanych wniosków. Jednak umiejętne podejście do tej metody, łączenie jej z innymi technikami PROBLEM SOLVING takimi jak Diagram Ishikawy czy raport A3  może podnieść jakość weryfikacji analizowanego problemu. Krzyżowe zastosowanie wymienionych już, jak i innych, metod rozwiązywania problemów – burza mózgów, mapy myśli, histogramy, zasada pareto, vsm – pozwala wysoce skutecznie określać przyczyny źródłowe powstałych błędów.

 Adresaci szkolenia:

Specjaliści i kierownicy każdego szczebla, mistrzowie, liderzy, brygadziści, specjaliści działów technicznych, jakości, planowania oraz logistyki, pracownicy działów wsparcia produkcji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie technik rozwiązywania problemów: 5xdlaczego, Diagram Ishikawy, zasada Pareto, burza mózgów, PDCA i inne.

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • będą wiedzieli jak rozwiązywać problemy w sposób systemowy
 • będą potrafili korzystać z techniki 5xWHY
 • będą potrafili prawidłowo przeprowadzić burzę mózgów
 • będą potrafili korzystać z diagramu Ishikawy
 • będą potrafili korzystać z techniki Pareto
 • będą znali podstawami mapowania procesów VSM
 • będą wiedzieli, jak korzystać z metod rozwiązywania problemów
 • otrzymają zestaw dokumentów bazowych do adaptacji we własnej firmie
 Metody pracy:
 • praca zespołowa
 • LEAN Coaching zespołowy
 • Mentoring
 • aktywność warsztatowa wsparta wykładem
 • Muda hunting na wybranych przykładach (identyfikacja marnotrawstwa)
 • Studium przypadku – CASE STUDY
 • omówienie „dobrych praktyk” – BEST PRACTICE
 • wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”
 • dyskusja

Program szkolenia z problem solving:

 1. Powitanie, przedstawienie celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań, ćwiczenie kreatywne
 2. Wprowadzenie do LEAN oraz koncepcji Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement)
  • Omówienie MUDA – wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
  • Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
 3. Problem a Szansa
 4. Techniki Rozwiązywania Problemów
  • 5xDlaczego
  • diagram Ishikawy
  • burza mózgów
  • diagram Pareto
  • raport A3
  • raport 8D
  • mapy myśli
  • histogram
  • VSM
  • Strategia Walta Disneya
 5. 5xDlaczego  – przykłady, rozbieżności, sposoby działania
 1. Praktyczne  ćwiczenia 5WHY wsparte innymi technikami
  • Opracowanie wytycznych do wykonywania skutecznego 5xDlaczego
  • Powiązanie 5WHY z Brain Storm i Diagramem Ishikawy
  • Dokumenty wspierające korzystanie z 5WHY, B/S, Ishikawa
 2. Struktura raportowania Problem Solving
 3. Znaczenie Problem Solving w zapewnieniu „Jakości Wbudowanej w Proces”  – JIDOKA
 4. System Hoshin Kanri jako środowisko skutecznego rozwiązywania problemów
 5. Matryca SQDCP / PDCA  – cykl Deminga
 6. Rola motywowania w rozwiazywaniu problemów
  • Umysł i mózg człowieka
  • Wywieranie wpływu
  • Zmiana nawyków
  • Negocjacje, poziomy komunikacji
 7. Podsumowanie szkolenia, ankiety i dyplomy
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

PROBLEM SOLVING - skuteczne rozwiązywanie problemów
22-23.10.2024 Katowice, 02-03.12.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba