Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

 Adresaci szkolenia:

pracownicy działów kadr, działów personalnych

Cel szkolenia:

Omówione zostaną m.in. sposoby rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę z winy/ bez winy pracownika, najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, poparte orzeczeniami SN i praktyką sądów pracy .

Program szkolenia:

Środki służące rozwiązaniu umowy o pracę

 • Dopuszczalne postępowanie przy rozwiązaniu umowy o pracy
 • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy

Sposoby rozwiązania umowy:

 • porozumienie stron – negocjowanie warunków zakończenia stosunku pracy
 • wypowiedzenie jednej ze stron
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika/pracodawcy

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem pracodawcy – powody:

 • absencja chorobowa
 • negatywna ocena pracy
 • utrata zaufania
 • niezdolność pracownika do pracy
 • nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
 • przyczyny niezawinione
 • kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych

Uzasadnienie decyzji pracodawcy dot. rozwiązania umowy o pracę

 • argumentacja decyzji pracodawcy
 • sposób przekazania informacji
 • reakcja pracownika – uprawnione działania pracodawcy

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy / bez winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia:

 • pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (m.in.  utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego, umyślność pracownika)
 • terminy do rozwiązania umowy z winy pracownika

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy

Ochrona zatrudnienia:

 • ochrona pracownicy w ciąży,
 • ochrona pracownika niepełnosprawnego,
 • ochrona pracownika młodocianego,
 • ochrona pracownika-rodzica
 • ochrona w trakcie urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych etc.)
 • wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika

Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy

Najczęstsze błędy w procesie zwalniania pracowników – na podstawie orzecznictwa Sądu najwyższego

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

Rejestracja uczestników 09:00
Rozpoczęcie szkolenia 09:10
Panel dyskusyjny 12:30-13:00 (*czas trwania zależny od ilości zadawanych pytań)
Zakończenie szkolenia 13:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Rozwiązywanie umów o pracę
590 zł + 23% VAT
390 zł + 23% VAT
18.09.2020, 13.11.2020