Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

“Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy.”  ~Henry Ford

Firmy ciągle poszukują wydajności, produktywności i oszczędności w procesach produkcyjnych. Wszystko to zależy od zachowań i nawyków ludzi tworzących organizację. Od pracowników, współpracowników, szefów i podwładnych. Od ich zachowań w konkretnych sytuacjach. A tak naprawdę- od kultury pracy jaka jest promowana w firmie. Tę kulturę pracy każdy z nas tworzy i przenosi, z firmy do firmy. Dobrze zbudowana kultura pracy, oparta na filozofii Lean Manufacturing, poprawia wydajność i skuteczność pracy.

Narzędzia Lean Manufacturing, wdrażane w odpowiedniej kolejności i przy odpowiednim zaangażowaniu, mogą zmienić firmę. Mogą poprawić jej wydajność oraz jej wizerunek w oczach pracowników, klientów, właścicieli. W oparciu o filary: Ciągłego Doskonalenia i Szacunku dla ludzi rozpoczynamy zmianę od tego co najważniejsze.

„Lean wdraża się w głowie” – w naszej Kuźni Produktywności ten cytat leży u podstawy zmian.

 Adresaci szkolenia:

Kadra zarządzająca każdego szczebla, specjaliści: planowania, logistyki, technologii i innych działów, brygadziści, mistrzowie, koordynatorzy Lean/Ciągłego Doskonalenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników z technikami Lean Manufacutring,
 • zapoznanie uczestników z metodami wdrożenia kultury Lean w organizacji
 • nauczenie uczestników identyfikowania obszarów marnotrawstwa i ulepszania ich

Korzyści ze szkolenia z lean manufacturing:

Uczestnicy szkolenia:

 • będą znali metody Lean Manufacturing 
 • doświadczą zmiany pracy w procesie poddanym wdrożeniu Lean Manufacturing
 • zdobędą umiejętność identyfikacji Marnotrawstwa (MUDA)
 • zdobędą umiejętność dostrzegania aspektów społeczno–kulturowych związanych z wdrożeniem zmiany
 Metody pracy:
 • uczestnictwo w symulacji produkcji  – kontrolowana zmiana procesu
 • omówienie „przypadku wdrożenia” – CASE STUDY
 • omówienie „dobrych praktyk” – BEST PRACTICE
 • aktywność warsztatowa wsparta wykładem
 • wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”
 • sesja rozwiązywania problemów
 • dyskusja
 • praca zespołowa

Program szkolenia z lean manufacturing:

 1. Lean Manufacturing– czym jest, znaczenie narzędzi, zachowań i kultury pracy Lean w organizacji
 2. MUDA– jak dostrzec marnotrawstwo i jak je wyeliminować
 3. Dodawanie wartości oraz nie dodawanie wartości (ang. VA- value added vs. NVA- non value added).
 4. Sposoby rozwiązywania problemów (ang. Problem Solving) – 5xWhy, Diagram Ishikawy, Burza mózgów, raport A3 i inne
 5. Uczestnictwo w procesie zmiany z produkcji „improwizowanej” do „odchudzonej” = „zLeanowanej”
 6. Przestawienie technik Lean Manufacturing:
 • 5S– uporządkowane stanowisko pracy
 • Praca Standaryzowana – instrukcje pracy
 • TPM– czyste, wydajne i nie psujące się maszyny, wskaźnik OEE
 • Yamazumi– balansowania pracy
 • Kaizen – pomysły pracownicze
 • SMED– redukcja czasu przezbrojeń
 • Kanban– system wizualnego zarządzenia dostawami
 • One piece flow– przepływ jednej sztuki
 • Visual Management – skuteczne zarządzanie wizualne
 • Heijunka– planowanie i poziomowanie produkcji
 • Poka Yoke– rozwiązania utrudniające popełnianie błędów
 1. Shop Floor Management- zarządzanie przepływem informacji
 2. Przykazania do wdrożenia Lean/ Kaizen
 3. Anty-przykazania wdrożenia Lean/ Kaizen
 4. Tworzenie i motywowanie zespołu Lean Manufacturing 
 5. Team Work jako klucz do sukcesu
 6. Lean Leadership
 7. Umiejętne wywieranie wpływu podczas wdrożenia Lean Manufacturing
 8. Best Practice  – najlepsze praktyki
 9. Case Study – studium przypadku
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Techniki Lean Manufacturing
04-05.11.2024 Katowice, 11-12.12.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba