Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Metody pracy:

Szkolenia HR mają charakter warsztatowy, nakierowane są na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Analiza przypadków
 • Orzeczenia Sądu, PIP
Program szkolenia:

Definicja niepełnosprawności

 • stopień niepełnosprawności
 • zdolność do pracy osoby niepełnosprawnej
 • ustalenie daty stopnia niepełnosprawności w kontekście terminów dostarczanych decyzji oraz uprawnień pracowniczych z tym związanych (zmiana stopnia niepełnosprawności, utrata stopnia niepełnosprawności)

Podstawy prawne regulujące zatrudnienie niepełnosprawnych

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
 • refundacja wynagrodzenia oraz składek na wynagrodzenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • zadania
 • rozliczanie składek PFRON
 • rozliczanie wpłat na PFRON

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego w zakresie czasu pracy

 • prawo do krótszego czasu pracy
 • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego – rozliczanie urlopu wypoczynkowego (w tym zaległy i bieżący) w kontekście zmiany normy dobowej, a także zmiany wymiaru etatu
 • uprawnienia do dodatkowej przerwy w pracy
 • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy
 • godziny nadliczbowe
 • zmiana stopnia niepełnosprawności w kontekście urlopu wypoczynkowego i normy dobowej w systemie podstawowym, także w kontekście równoważnego systemu czasu pracy
 • rozliczenie urlopu wypoczynkowego pracownika zaliczonego do umiarkowanego/znacznego stopnia niepełnosprawności, który w trakcie roku traci ten status albo staje się pracownikiem o lekkim stopniu niepełnosprawności lub uzyskuje dopiero stopień niepełnosprawności

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną – ogólne zasady

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
 • refundacja składek ZUS
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
 • zwolnienie z wpłat na PFRON
 • zwrot kosztów zatrudniania pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Obowiązki pracodawcy wobec PFRON – rodzaje deklaracji.

 • czy do zatrudnienia w związku z art. 21 ust 5 ustawy o rehabilitacji nie wlicza się również osób odbywających ćwiczenia wojskowe, czy tylko odbywających służbę wojskową?
 • interpretacja art. 21 ust 5, czy wliczamy do zatrudnienia osoby niepełnosprawne, które w danym okresie rozliczeniowym przebywają również na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych czy rodzicielskich?
 • korekty deklaracji wpłat: w przypadku, gdy otrzymujemy decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym z kilku miesięcznym opóźnieniem. Czy możemy skorygować zatrudnienie o okres tego świadczenia wstecz? Jak można dokonać takiej korekty, chodzi o uzasadnienie i dokumenty, które należy przesłać do PFRON.
 • wliczanie osób niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia art. 2a ustawy oraz w świetle ustawy o covid-19
 • schorzenia szczególne – czy pracownik powinien dodatkowo dokumentować czy tylko należy się opierać na kodach w orzeczeniu?
 • jak należy rozumieć pole w deklaracji DEK-0-I „bez ustalonego stopnia niepełnosprawności”

Uprawnienia PIP w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Omówienie orzeczeń SN

Prowadzący:

Prawnik, dr nauk prawnych i praktyk, ekspert w zakresie prawa pracy, HR i ubezpieczeń społecznych oraz wykorzystania przepisów prawa cywilnego w zatrudnianiu, szkoleniowiec. Absolwent studiów podyplomowych HR Business Partner.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45

Rozpoczęcie szkolenia 09:00

Przerwa obiadowa 13:00

Zakończenie szkolenia 17:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
890 zł + 23% VAT
750 zł+ 23% VAT