Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Adresaci:

szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, osób zajmujących się zatrudnianiem, problematyką socjalną i rozliczeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Cele szkolenia:

obok prezentacji zasad i procedur kadrowych, ubezpieczeniowych i płacowych – ukazanie efektów ekonomicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych tak dla nich samych, jak i pracodawców w kontekście społecznych i zdrowotnych efektów tych działań

Program szkolenia:

1. Niepełnosprawność – definicje, dokumentacja.
Orzekanie o niepełnosprawności, dokumentacja

2. Prawo pracy w kontekście niepełnosprawności
Czas pracy, urlopy, ochrona pracy osób niepełnosprawnych

3. Ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Warunki pracy osób niepełnosprawnych

4. Zakłady Pracy Chronionej
Wymogi organizacyjne, zasady działania

5. PFRON – zasady rozliczeń
• Wpłaty i zwolnienia z wpłat na PFRON
• Obliczania wskaźników zatrudniania niepełnosprawnych

6. Przywileje dla pracodawców
• Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
• Zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy
• Szkolenia pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON

7. Analiza efektów ekonomicznych i społecznych

8.Zapytania i problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia

Trener:

Jarosław Małyszko

Doradca podatkowy, który od 1990r prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego i ekonomicznego, rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT, rachunkowości, ksiąg podatkowych, obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej. Jest także trenerem i wykładowcą w obszarze podatków i przedsiębiorczości.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

590 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
do ustalenia
590 zł + 23% VAT/ osoba