Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla menadżerów, kierowników, liderów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi

Cel szkolenia:
 • Poznanie czynników wpływających w organizacji na motywację i zaangażowanie pracowników
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmów delegujących opartych o ideę empowerment
 • Poznanie dodatkowych narzędzi pomagających dobrać sposób kontaktu do uwarunkowań i celu, by zwiększyć zaangażowanie w zadania i decyzje
 • Przećwiczenie feedbacku, rozmów motywujących i rozmów dyscyplinujących w formie skoncentrowanej na wybudzaniu zaangażowania
 • Wypracowanie schematu prowadzenia spotkań zespołowych angażujących w szukanie rozwiązań oraz wytycznych dla roli lidera
 Metody pracy:
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje
 • Prace grupowe
 • Analiza przypadków
 • Facylitacja zespołowa
 • Praca z metaforą i przestrzenią
 • Autodiagnoza

Przed szkoleniem zaprosimy Państwa do ankiety, dzięki której poznamy Państwa kluczowe potrzeby i oczekiwania związane ze szkoleniem. Mimo, że jest to szkolenie otwarte chcemy skoncentrować się na tych obszarach, które będą dla Państwa szczególnie przydatne. Także przed warsztatami zaprosimy Państwa do zadania, które wprowadzi nas ich w tematykę.

Program szkolenia:

(De)Motywujące środowisko pracy. Jaka jest Twoja rola, Liderze?

Cel: Uświadomienie czynników wpływających za zaangażowanie pracowników oraz roli Lidera w ich kształtowaniu

 • Identyfikacja czynników (de)motywujących na poziomie organizacji, stanowiska pracy i indywidualnych potrzeb Pracownika
 • 5 poziomów przywództwa J.C.Maxwella i ich konsekwencje dla zaangażowania zespołu. Autoanaliza kluczowych źródeł autorytetu
 • Podstawa zaangażowania: Poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady
 • Model Motywacji 3.0 – czym sprawić, by pracownikowi chciało się chcieć?

Angażowanie pracowników: Aspekt indywidualny

Cel: Przećwiczenie konkretnych narzędzi kierowniczych z ukierunkowaniem na formę, która wzmacnia zaangażowanie pracowników

 • Jak delegować zadania i jednocześnie sprawić, by pracownik miał rzeczywisty wpływ? Poznanie założeń rozmowy empowerment i Motywacji 3.0
 • Przećwiczenie modelu empowerment w rozmowie z pracownikami na różnych poziomach dojrzałości zawodowej
 • Wyczulenie na różne przyczyny braku zaangażowania (wypalenie, przepalenie, problemy prywatne). Wypracowanie podstawowych strategii działania w tych sytuacjach
 • Feedback oparty na faktach i zachęcający do zmiany zachowań niepożądanych lub wzmocnienia zachowań pozytywnych
 • Model rozmowy korygująco-motywującej: Poznanie i przećwiczenie kolejnych kroków (zauważenie – analiza przyczyn – wypracowanie rozwiązań)
 • Techniki komunikacji coachingowej rozmowy w różnych sytuacjach (feedback, sytuacje trudne, obniżona motywacja)
 • Kiedy stosować podejście coachingowe? …a kiedy absolutnie nie.

Angażowanie pracowników: Aspekt zespołowy

Cel: Poznanie czynników wpływających na zaangażowanie zespołu w grupowe poszukiwanie rozwiązań  

 • Model partycypacji decyzyjnej pomagający określić w jakich sytuacjach i w jakiej formule włączać pracowników w procesy podejmowania decyzji
 • Model grupowego poszukiwania rozwiązań
 • Zasady moderowania spotkań zespołowych zabijających i wspomagających partycypację i zaangażowanie pracowników. Rola i zadania lidera

By chcieli chcieć… Moje osobiste wnioski i kierunki rozwoju

Cel: Wypracowanie indywidualnych wniosków na przyszłość  

 • ‘Lądowanie’ – podsumowanie indywidualne (praca z przestrzenią)
 • Określenie indywidualnego ‘śladu przywództwa’: Moja misja, jako Lidera oraz podstawy działania, na których się oprę
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

20-21 września 2018 Warszawa, 06-07 grudnia 2018 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba