Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 • małe warsztatowe grupy do 10 osób
 • ankieta badania potrzeb przed szkoleniem
 • e-mentoring do 60 dni od daty zakończenia szkolenia
 • zadania utrwalające – w okresie po 3, 6, 9 i 12 tygodniach od momentu zakończenia szkolenia; uczestnicy drogą mailową otrzymują zadania, których celem jest utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu, przełożenie jej na praktykę biznesową
 Adresaci szkolenia:
 • prezesi, dyrektorzy zarządzający,
 • osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołem pracowników,
 • menedżerowie działów HR,
 • właściciele firm.
Cel szkolenia:
 • Poznanie czynników wpływających w organizacji na motywację i zaangażowanie pracowników
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmów delegujących opartych o ideę empowerment
 • Poznanie dodatkowych narzędzi pomagających dobrać sposób kontaktu do uwarunkowań i celu, by zwiększyć zaangażowanie w zadania i decyzje
 • Przećwiczenie feedbacku, rozmów motywujących i rozmów dyscyplinujących w formie skoncentrowanej na wybudzaniu zaangażowania
 • Wypracowanie schematu prowadzenia spotkań zespołowych angażujących w szukanie rozwiązań oraz wytycznych dla roli lidera
 Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi Uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. Uczestnicy są także zapraszani do wspólnych dyskusji, wymiany doświadczeń a także refleksji nad własnym sposobem myślenia i działania.

Uczestnicy otrzymają zdjęcia plakatów wypracowanych podczas szkolenia oraz ewentualne materiały dodatkowe, które pojawią się podczas spotkania (po szkoleniu, w wersji elektronicznej).

Szkolenie prowadzi certyfikowany diagnosta stylu przywództwa ILM72 oraz siły i odporności psychicznej MTQ48. 

Program szkolenia:

(De)Motywujące środowisko pracy. Jaka jest Twoja rola, Liderze?

Cel: Uświadomienie czynników wpływających za zaangażowanie pracowników oraz roli Lidera w ich kształtowaniu

 • Identyfikacja czynników (de)motywujących na poziomie organizacji, stanowiska pracy i indywidualnych potrzeb Pracownika
 • 5 poziomów przywództwa J.C.Maxwella i ich konsekwencje dla zaangażowania zespołu. Autoanaliza kluczowych źródeł autorytetu
 • Podstawa zaangażowania: Poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady
 • Model Motywacji 3.0 – czym sprawić, by pracownikowi chciało się chcieć?

Angażowanie pracowników: Aspekt indywidualny

Cel: Przećwiczenie konkretnych narzędzi kierowniczych z ukierunkowaniem na formę, która wzmacnia zaangażowanie pracowników

 • Jak delegować zadania i jednocześnie sprawić, by pracownik miał rzeczywisty wpływ? Poznanie założeń rozmowy empowerment i Motywacji 3.0
 • Przećwiczenie modelu empowerment w rozmowie z pracownikami na różnych poziomach dojrzałości zawodowej
 • Wyczulenie na różne przyczyny braku zaangażowania (wypalenie, przepalenie, problemy prywatne). Wypracowanie podstawowych strategii działania w tych sytuacjach
 • Feedback oparty na faktach i zachęcający do zmiany zachowań niepożądanych lub wzmocnienia zachowań pozytywnych

Angażowanie pracowników: Aspekt indywiduany (c.d.)

 • Model rozmowy korygująco-motywującej: Poznanie i przećwiczenie kolejnych kroków (zauważenie – analiza przyczyn – wypracowanie rozwiązań)
 • Techniki komunikacji coachingowej rozmowy w różnych sytuacjach (feedback, sytuacje trudne, obniżona motywacja)
 • Kiedy stosować podejście coachingowe? …a kiedy absolutnie nie.

Angażowanie pracowników: Aspekt zespołowy

Cel: Poznanie czynników wpływających na zaangażowanie zespołu w grupowe poszukiwanie rozwiązań

 • Model partycypacji decyzyjnej pomagający określić w jakich sytuacjach i w jakiej formule włączać pracowników w procesy podejmowania decyzji
 • Model grupowego poszukiwania rozwiązań
 • Zasady moderowania spotkań zespołowych zabijających i wspomagających partycypację i zaangażowanie pracowników. Rola i zadania lidera

By chcieli chcieć… Moje osobiste wnioski i kierunki rozwoju

Cel: Wypracowanie indywidualnych wniosków na przyszłość

 • ‘Lądowanie’ – podsumowanie indywidualne (praca z przestrzenią)
 • Określenie indywidualnego ‘śladu przywództwa’: Moja misja, jako Lidera oraz podstawy działania, na których się oprę

* Program szkolenia jest objęty prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie programu bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Budowanie zaangażowania pracowników
zapytaj o termin
1290 zł + 23% VAT/ osoba