Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia menadżerskie w Kompetea

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki budowania zaangażowania kapitału pracowniczego w organizacjach. Jego kluczowym zadaniem jest przeprowadzenie uczestników przez metody i techniki wpływania na aktywność zawodową pracowników oraz praktyczne ćwiczenia, nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, analizowania, pomiaru i znalezienia rozwiązania na utrzymanie lub podniesienie poziomu zaangażowania, motywacji  i efektywności pracowników.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie osobistego portfolio kompetencyjnego dla każdego z uczestników szkolenia, aby świadomie korzystał z własnego potencjału wiedzy i doświadczenia w motywowaniu współpracowników i podległych mu jednostek oraz umiejętne wzbudzenie potrzeby partycypacji współpracowników w realizowaniu codziennych wyzwań zawodowych.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za zarzadzanie pracownikami, współpracownikami, projektami, grupami eksperckimi. Szczególnie polecane osobom pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w zespołach, projektach, organizacjach lub z osobami aktualnie mierzącymi się z wyzwaniem spadku zaangażowania zespołów w środowisku zawodowym.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie podjąć interwencję w sytuacji diagnozy przyczyn spadku efektywności osobistej i wynikowej członków zespołu
 • Wybrać właściwa ścieżkę postępowania w analizowaniu przyczyn utraty zaangażowania przez współpracowników
 • Zmierzyć i zanalizować poziom zaangażowania w pracę
 • Odpowiednio zareagować i wybrać rozwiązanie ukierunkowanej ścieżki motywacyjnej w odniesieniu do poszczególnych członków zespołu
 • Wybrać właściwą ścieżkę rozwiązania w oparciu o diagnozę potencjału pracownika
 • Doskonalić umiejętności menadżerskie w oparciu o praktykę metodologii zarządzania zaangażowaniem pracowników

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANA DOKUMENTACJA – modele rozmów przydatnych w praktyce menadżerskiej
 • Pakiet materiałów, dobrych praktyk i rekomendacji literatury, artykułów branżowych, narzędzi psychometrycznych
 • Praca z narzędziem diagnostycznym KM diagnozujących kontekstową wrażliwość na czynniki motywujące wraz z rekomendacjami rozwojowymi dla każdego uczestnika

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Prowadząca dostarczy użytecznych modeli, wskazówek, dokumentów i rekomendacji do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

 • Mini wykłady, pigułki wiedzy
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza studiów przypadków i praktyk własnych uczestników
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Instruktaże aktywizujące
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Program szkolenia z budowania zaangażowania pracowników:

FUNDAMENTY PRACY ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU – MODEL MOTYWACJI 3.0, CZYLI JAK SPRAWIĆ, ŻEBY PRACOWNIKOM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ?

 • 1 ŚRODOWISKO PRACY
 • 2 ASPEKT ZESPOŁOWY
 • 3 ASPEKT INDYWIDUALNY
 • 4 MARKA OSOBISTA I KIERUNKI ROZWOJU
 1. Definicje pojęcia zaangażowania
 2. Dlaczego ludzie pracują? – czyli Teoria Mc Clellanda w praktyce rynku pracy
 3. Psychologia organizacji i pracy – konkretne potrzeby pracowników a świadome zarządzanie karierą pracownika
 4. Osadzenie pracowników w zadaniach czyli skuteczne wykorzystanie badań naukowych teorii motywacji pracy
 5. Czynniki determinujące poziom zaangażowania – perspektywa organizacji oraz pracowników
 6. Główne cechy zaangażowania członków zespołów roboczych/zadaniowych
 7. Postawa zaangażowanego pracownika – jak zdiagnozować możliwości rozwoju relacji pomiędzy pracownikiem a organizacją
 8. Czynniki składowe budowania zaangażowania pracowników

ŚRODOWISKO PRACY

 1. Podejście rynku do systemowych wzmocnień zaangażowania pracowników
 2. (De)motywujące środowisko pracy – czynniki zagrożenia organizacyjnego
 3. Podstawa zaangażowania – poczucie bezpieczeństwa i transparentność zasad organizacyjnych
 4. Rola kultury organizacji i klimatu organizacyjnego
 5. Sprawiedliwość w organizacjach: teoria, modele i zastosowania praktyczne
 6. Konsekwencje (nie)sprawiedliwości w organizacjach (dla pracownika, pracodawcy, EB)
 7. Koszty i korzyści sprawiedliwych procedur budujących klimat angażujący pracowników
 8. Matryca decyzyjności menadżerskiej w obszarze zarządzania zaangażowaniem
 9. Przegląd metod pomiaru zaangażowania pracowników
  • 12 elementów zaangażowania w pracę (Q12)
  • Kwestionariusz „praca i samopoczucie
  • Kompleksowy pomiar zaangażowania – audyty obszarowe
  • Badanie Empowerment pracowników – przykłady badań polskiego rynku pracy*
 10. Rodzaje potrzeb pracowników – wykorzystanie modeli teoretycznych w praktyce pracy
  • MODEL MOTYWACJI 3.0 – DANIELA PINK’A
  • MODEL PERMA –  MARTINA SELIGMANA

ASPEKT ZESPOŁOWY

 1. Oczekiwania wobec przywódców (liderów, menadżerów, szefów, prowadzących zespoły)
 2. Poziomy przywództwa J.C. MAXWELL’A – popularnego podejścia diagnozowania zachowań kierowniczych
 3. Praktyczne przełożenie koncepcji przywództwa Maxwella na konkretne zachowania w zespole
 4. Rodzaje autorytetu Przełożonego
 5. Poziomy dojrzałości pracowniczej w przełożeniu na cykl aktywności zawodowej pracowników
 6. Proces grupowy – praca na autorytecie szefa
 7. Model partycypacji decyzyjnej oraz formuła włączająca pracowników w podejmowanie decyzji
 8. Zasady moderowania spotkań zespołowych wspomagających partycypację pracowniczą
 9. Różnice pokoleniowe pracowników i możliwość oddziaływania na zaangażowanie
 10. Potrzeby pokolenia y i z – różnice generacyjne wpływające na postrzeganie skuteczności zespołowej
 11. Empowerment, czyli zarządzanie przez zaufanie
 12. „SERVANT LEADERSHIP” – nowoczesne podejście do przywództwa organizacyjnego
 13. Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda – kluczowe podejście do efektywnej segmentacji aktywności zespołowych
 14. Matryca decyzyjności menadżerskiej i praktyczne aspekty podejmowania decyzji korzystnych dla zespołu
 15. Sprzężenie zwrotne upodmiotowienia pracowników – możliwości wykorzystania potencjału pracowniczego

ASPEKT INDYWIDUALNY

 1. Kluczowe warunki zaangażowania pracownika
 2. Macierz efektywności zaangażowania pracowników
 3. Kluczowe czynniki wpływu na pracownika i możliwości przełożenia aktywności menadżerskich na wymierne efekty pracy
 4. Charakterystyka pracowników z punktu widzenia poziomu zaangażowania
 5. Podział różnicowania osobowościowego opartego na modelu D.I.S.C. i wykorzystanie w skutecznym osadzeniu pracowników w zadaniach/ rolach*
 6. Praktyki motywacyjne budujące zaangażowanie – manuale zadaniowe do przećwiczenia i gruntowania kompetencji przydatnych w doskonaleniu umiejętności menadżerskich
  • Rozwojowa informacja zwrotna (pozytywna / konstruktywna – Model 3 i Model 4)
  • Plan ukierunkowanej rozmowy rozwojowej
  • Techiki pochwały indywidualnej (inspirującej, adekwatnej do wysiłku/zaangażowania/efektu)
  • Rodzaje pochwały zespołowej (inkluzywnej, dedykowanej, różno-akcentowej)
  • Metody wręczania nagród
  • Model wspierającego powierzania stanowiska, funkcji, roli
 7. „Zarządzanie własnym szefem” koncepcja rezonansu wewnątrz zespołowego

MARKA OSOBISTA I KIERUNKI ROZWOJU

 1. KOTWICE MOTYWACYJNE i możliwość ich wykorzystywania w praktyce pracy
 2. Kwestionariusz autodiagnozy praktyk motywujących zespół
 3. Spadek zaangażowania a spadek efektywności – różnica istotna dla szefa
 4. Wyczulenie na najczęściej występujące przyczyny spadku zaangażowania (ścieżka wypaleniowa, „przepalenie”, spadek wydajności, problemy prywatne, obszar wrażliwości psycho-somatycznej)
 5. Strategie działania wsparciowo – pomocowego w sytuacjach spadku zaangażowania i/lub efektywności
 6. Badania zaangażowania i zadowolenia pracowników – co warto mierzyć, by mieć wiedzę o kierunku efektów wprowadzanych zmian?
 7. Kluczowe działania menadżerów angażujące w obszarach wsparcia zawodowego pracowników
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Budowanie zaangażowania pracowników
10-11.09.2024 Warszawa, 07-08.11.2024 Warszawa
1690 zł + 23% VAT/ osoba
1490 zł +23% VAT/ osoba