Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

“Największy błąd popełniasz wtedy, gdy nie robisz nic, tłumacząc się tym, że możesz zrobić tylko trochę. Rób to, co możesz.” (Sydney Smith, prominentny działacz australijskiej Partii Wolnego Handlu)

Szkolenie online i stacjonarne z efektywnego podejmowanie decyzji menadżerskich

Decyzyjność to kompetencja niezbędna każdemu menedżerowi, stanowi ona o sprawności menedżera i jest bazą do posiadania i doskonalenia innych niezbędnych kompetencji menedżerskich takich jak: podział zadań i kontrola ich wykonania, zarządzanie ludźmi i zasobami, przywództwo i motywowanie, umiejętność budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Stopień decyzyjności zależy od własnych preferencji, uwarunkowań firmy, specyfiki prowadzonego biznesu, ale też zespołu jakim menedżer zarządza.

Dołącz do warsztatu – zdobądź wiedzę, umiejętności i konkretne narzędzia menedżerskie.

 Adresaci szkolenia z efektywnego podejmowanie decyzji menadżerskich:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia modelu kompetencyjnego, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się aspektem zarządzania kompetencjami i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Cel szkolenia:

Szkolenie z efektywnego podejmowanie decyzji menadżerskich jest nastawione na:

 • poznanie własnych preferencji decyzyjnych w zależności od własnego stylu menedżerskiego
 • określenie wymagań otoczenia wobec własnej decyzyjności
 • rozpoznanie wpływu otoczenia na własną decyzyjność
 • przećwiczenie metod analizy problemów decyzyjnych, rozwiązywania problemów, generowania opcji
 • przećwiczenie różnych strategii podejmowania decyzji
 Metody pracy:

Szkolenie z efektywnego podejmowanie decyzji menadżerskich prowadzone jest w formule aktywnej, większość materiału opiera się na case study, ćwiczeniach i warsztatach. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie treści lub metodologii. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z zastosowaniem metodyk decyzyjnych.

Program szkolenia z efektywnego podejmowanie decyzji menadżerskich:

ROLA MENEDŻERA A DECYZJE MENEDŻERSKIE

 • Funkcje kierownicze w oparciu o koncepcję wartości dodanej
 • Podejmowanie decyzji – najważniejsza funkcja zarządzania
 • Decydowanie vs. działanie

NIEPEWNOŚĆ DECYZYJNA

 • Chaos decyzyjny
 • Informacja, ryzyko i decyzja
 • Decydowanie
 • Klasyczny model podejmowania decyzji

PARADOKSY DECYZYJNE

 • Teoria a praktyka
 • Niejednoznaczność korzyści z decyzji
 • Otwarte i zamknięte systemy decyzyjne
 • Decyzyjność w problemach niestandardowych i standardowych
 • Podejście systemowe i podejście sytuacyjne
 • Otoczenie kierownika – Interesariusze
 • Dylematy etyczne decydenta (etyka biznesu)

DECYZYJNOŚĆ W FIRMIE

 • Model biznesowy firmy
 • Strategia firmy – najważniejsze perspektywy a decyzje
 • Podejście do delegowania odpowiedzialności za decyzje (centralizacja / decentralizacja)

INDYWIDUALNE STRATEGIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Kilka małoefektywnych indywidualnych modeli podejmowania decyzji
 • Cechy osobiste wpływające na styl podejmowanych decyzji – preferencje globalne
 • Styl kierowniczy a styl podejmowania decyzji
 • Normatywna teoria decyzji a styl zadaniowy
 • Warunkowy model przywództwa a styl relacyjny
 • Diagnoza własnego stylu kierowania (w kilku aspektach)

STRUKTURA PROBLEMU DECYZYJNEGO

 • Proces podejmowania decyzji
 • Racjonalność decyzji
 • Typy decyzji
 • Obszary funkcjonalne decyzji

ROZPOZNANIE PROBLEMU

 • Sformułowanie problemu decyzyjnego
 • Rodzaje problemów
 • Ciągłe doskonalenie a rozwój poprzez przełomy
 • Problemy poznawcze
 • Rozpoznanie problemu decyzyjnego wyspecjalizowanymi metodami
 • Rola informacji w procesie decyzyjnym

USTALENIE WARIANTÓW ROZWIĄZANIA PROBLEMU (WARIANTÓW WYBORU)

 • Podstawowe strategie dochodzenia do decyzji
 • Algorytmy decyzyjne
 • Heurystyki
 • Inne metody podejmowania decyzji

GENEROWANIA WARIANTÓW DECYZYJNYCH

 • Indywidualne opracowanie możliwych rozwiązań (alternatyw, wariantów)
 • Kreatywność grupy, grupowe rozwiązywanie problemów i procedury formalne pracy grupy
 • Diagram pokrewieństwa
 • Ustalenie rozwiązań alternatywnych

USTALENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

 • Uruchomienie procesu decyzyjnego
 • Określenie kryteriów
 • Metoda rangowania
 • Metoda sumy ważonej- macierz wypłat
 • Przewidywanie i ocena ewentualnych wyników dla każdej z alternatyw

PRZEWIDYWANIE I OCENA EWENTUALNYCH WYNIKÓW DLA KAŻDEJ Z ALTERNATYW

 • Ryzyka, zagrożenia i negatywne fakty oraz zarządzanie nimi
 • Zarządzanie ryzkiem jako prewencja
 • Ocena ryzyka
 • Wybór wariantu do realizacji

WYBÓR OSTATECZNEJ DECYZJI – INDYWIDUALNIE I GRUPOWO

 • Cechy dobrej decyzji indywidualnej
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Konsultowanie i partycypacja
 • Grupowe rozwiązywanie problemów

WYDANIE DECYZJI, MONITOROWANIE WYKONANIA I KONTROLA EFEKTÓW

 • Zlecanie zadań i organizacja ich wykonania
 • Zasady stawianie celów wg zasady SMART
 • Kontrola – model czteroetapowy
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Efektywne podejmowanie decyzji menadżerskich
09-10.05.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba
1490 zł + 23% VAT/ osoba