Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

„Największy błąd popełniasz wtedy, gdy nie robisz nic, tłumacząc się tym, że możesz zrobić tylko trochę. Rób to, co możesz.” (Sydney Smith, prominentny działacz australijskiej Partii Wolnego Handlu)

Decyzyjność to kompetencja niezbędna każdemu menedżerowi, stanowi ona o sprawności menedżera i jest bazą do posiadania i doskonalenia innych niezbędnych kompetencji menedżerskich takich jak : podział zadań i kontrola ich wykonania, zarządzanie ludźmi i zasobami, przywództwo i motywowanie, umiejętność budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Stopień decyzyjności zależy od własnych preferencji, uwarunkowań firmy, specyfiki prowadzonego biznesu, ale też zespołu jakim menedżer zarządza.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia modelu kompetencyjnego, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się aspektem zarządzania kompetencjami i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Cel szkolenia:

Szkolenie jest nastawione na:

 • poznanie własnych preferencji decyzyjnych w zależności od własnego stylu menedżerskiego
 • określenie wymagań otoczenia wobec własnej decyzyjności
 • rozpoznanie wpływu otoczenia na własną decyzyjność
 • przećwiczenie metod analizy problemów decyzyjnych, rozwiązywania problemów, generowania opcji
 • przećwiczenie różnych strategii podejmowania decyzji
 Metody pracy:

Szkolenie prowadzone jest w formule aktywnej, większość materiału opiera się na case study, ćwiczeniach i warsztatach. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie treści lub metodologii. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z zastosowaniem metodyk decyzyjnych.

Program szkolenia:

ROLA MENEDŻERA A DECYZJE MENEDŻERSKIE

 • Funkcje kierownicze w oparciu o koncepcję wartości dodanej
 • Podejmowanie decyzji – najważniejsza funkcja zarządzania
 • Decydowanie vs. działanie

NIEPEWNOŚĆ DECYZYJNA

 • Chaos decyzyjny
 • Informacja, ryzyko i decyzja
 • Decydowanie
 • Klasyczny model podejmowania decyzji

PARADOKSY DECYZYJNE

 • Teoria a praktyka
 • Niejednoznaczność korzyści z decyzji
 • Otwarte i zamknięte systemy decyzyjne
 • Decyzyjność w problemach niestandardowych i standardowych
 • Podejście systemowe i podejście sytuacyjne
 • Otoczenie kierownika – Interesariusze
 • Dylematy etyczne decydenta (etyka biznesu)

DECYZYJNOŚĆ W FIRMIE

 • Model biznesowy firmy
 • Strategia firmy – najważniejsze perspektywy a decyzje
 • Podejście do delegowania odpowiedzialności za decyzje (centralizacja / decentralizacja)

INDYWIDUALNE STRATEGIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Kilka małoefektywnych indywidualnych modeli podejmowania decyzji
 • Cechy osobiste wpływające na styl podejmowanych decyzji – preferencje globalne
 • Styl kierowniczy a styl podejmowania decyzji
 • Normatywna teoria decyzji a styl zadaniowy
 • Warunkowy model przywództwa a styl relacyjny
 • Diagnoza własnego stylu kierowania (w kilku aspektach)

STRUKTURA PROBLEMU DECYZYJNEGO

 • Proces podejmowania decyzji
 • Racjonalność decyzji
 • Typy decyzji
 • Obszary funkcjonalne decyzji

ROZPOZNANIE PROBLEMU

 • Sformułowanie problemu decyzyjnego
 • Rodzaje problemów
 • Ciągłe doskonalenie a rozwój poprzez przełomy
 • Problemy poznawcze
 • Rozpoznanie problemu decyzyjnego wyspecjalizowanymi metodami
 • Rola informacji w procesie decyzyjnym

USTALENIE WARIANTÓW ROZWIĄZANIA PROBLEMU (WARIANTÓW WYBORU)

 • Podstawowe strategie dochodzenia do decyzji
 • Algorytmy decyzyjne
 • Heurystyki
 • Inne metody podejmowania decyzji

GENEROWANIA WARIANTÓW DECYZYJNYCH

 • Indywidualne opracowanie możliwych rozwiązań (alternatyw, wariantów)
 • Kreatywność grupy, grupowe rozwiązywanie problemów i procedury formalne pracy grupy
 • Diagram pokrewieństwa
 • Ustalenie rozwiązań alternatywnych

USTALENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

 • Uruchomienie procesu decyzyjnego
 • Określenie kryteriów
 • Metoda rangowania
 • Metoda sumy ważonej- macierz wypłat
 • Przewidywanie i ocena ewentualnych wyników dla każdej z alternatyw

PRZEWIDYWANIE I OCENA EWENTUALNYCH WYNIKÓW DLA KAŻDEJ Z ALTERNATYW

 • Ryzyka, zagrożenia i negatywne fakty oraz zarządzanie nimi
 • Zarządzanie ryzkiem jako prewencja
 • Ocena ryzyka
 • Wybór wariantu do realizacji

WYBÓR OSTATECZNEJ DECYZJI – INDYWIDUALNIE I GRUPOWO

 • Cechy dobrej decyzji indywidualnej
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Konsultowanie i partycypacja
 • Grupowe rozwiązywanie problemów

WYDANIE DECYZJI, MONITOROWANIE WYKONANIA I KONTROLA EFEKTÓW

 • Zlecanie zadań i organizacja ich wykonania
 • Zasady stawianie celów wg zasady SMART
 • Kontrola – model czteroetapowy
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Efektywne podejmowanie decyzji menadżerskich
24-25.04.2023 Warszawa
1550 zł + 23% VAT
1390 zł + 23% VAT