Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych to pierwszy i najważniejszy etap procesu kształcenia pracowników. Pomaga w zdiagnozowaniu słabych i mocnych stron w organizacji/ zespole oraz ustaleniu rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym a tym pożądanym, w znacznym stopniu decyduje też o efektach przedsięwzięcia szkoleniowego i zwrocie z inwestycji.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie szkoleń dla pracowników, są zaangażowane w opracowywanie planów rozwoju pracowników; pracownicy działu HR, menadżerowie

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
 • Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
 • Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 1 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenia HR mają charakter warsztatowy, nakierowane są na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

Program szkolenia:
 1. Model interwencji szkoleniowej efektywnej biznesowo – podstawowe etapy z uwypukleniem etapów identyfikacji i analizy potrzeb
  • Analiza potrzeby szkoleniowej/rozwojowej
  • Definiowanie celów szkoleniowych, skuteczny dobór miar i wskaźników
  • Decyzja co do typu interwencji rozwojowej oraz grupy celowej interesariuszy
  • Projektowanie szkolenia/projektu oraz ewaluacji efektów
  • Realizacja programu szkoleniowego oraz zatwierdzenie planu działań wdrożeniowych
  • Wdrożenie kompetencji na stanowisku pracy (wiedza, umiejętności, postawa)
  • Analiza skuteczności wdrożenia oraz ocena realizacji celów
  • Raport i archiwizacja dokumentacji
 1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych/rozwojowych
  • Źródła informacji na poziomie organizacji
  • Źródła informacji na poziomie grup pracowniczych
  • Źródła informacji na poziomie pracownika
 1. Aktywności pracowników działu HR (szeroki kontekst) w procesie Identyfikacji i analizy procesu szkoleniowego/rozwojowego (IAPSR) w perspektywie efektywnego działania na każdym z poziomów analizy potrzeb uczestników oraz organizacji
 2. Poziomy potrzeb organizacyjnych rekomendowane tryby uczenia się uczestników procesu szkoleniowego
 3. Poziomy analizy potrzeb stosowane w organizacjach wraz z rekomendacją narzędzi do zastosowania
 • Poziom strategiczny
 • Poziom zawodowy
 • Poziom indywidualny
 1. Interesariusze procesu rozwojowego – wąski i szeroki kontekst partycypacji odpowiedzialności „ kwintetu szkoleniowego”
 2. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych aktywności i efektów ich działań w stworzeniu skutecznego narzędzia otwierającego proces szkoleniowy
 3. Macierz identyfikacji potrzeb szkoleniowych w kontekście stosowanych trybów i sposobów transferu wiedzy, umiejętności i postaw
 4. Identyfikacja braków w kwalifikacjach i/lub kompetencjach pracowników organizacji (kontekst projektów dla pracowników merytorycznych, technicznych oraz kadr menadżerskich różnych szczebli)
 5. Rodzaje badań stosowanych w procesie IPSR wraz z przykładami zastosowania wewnątrz organizacji
  • Badania eksploracyjne
  • Badania eksplanacyjne
 1. Horyzont czasowy przyjmowany w metodzie diagnostycznej i prognostycznej
 2. Typologia podejść w procesie projektowania (IASR) i wybór skutecznego podejścia do realizacji procesu (Kaskadowe, ewolucyjne, spiralne, przyrostowe)
 3. Etapy badania potrzeb szkoleniowych (rozwojowych)
 4. Realność planu rozwojowego w kontekście rzeczywistych potrzeb interesariuszy procesu szkoleniowego
 5. Przesłanki ustalania potrzeb szkoleniowych/rozwojowych w powiazaniu z wynikami efektywnej analizy potrzeb organizacji
 6. Narzędzia stosowane w procesie identyfikacji i analizy procesu szkoleniowego/rozwojowego (IAPSR) – ZESTAW NARZĘDZI Z REKOMENDACJAMI DOSTOSOWANIA DO WŁASNYCH POTRZEB ORGANIZACYJNYCH
  • Karta aktywności rozwojowej
  • Karta projektu szkolenia/cyklu szkoleń systemowych
  • Macierz realizacji projektu
  • Raport otwarcia
  • Macierz weryfikacji dostawców
  • Polityka szkoleniowa – dokument wzorcowy (szeroki i wąski aspekt)
  • Dokumentacja Rozwojowego Trójkąta – standard dokumentacji wewnętrznej opisującej efektywną realizację procesów szkoleniowych w wybranym wycinku czasowym
Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta Sucharska

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Opinie Uczestników o szkoleniu:

„(…) wspaniałe, bogate i na wysokim poziomie szkolenie. Jesteśmy bardzo zadowolone z zakresu i sposobu przekazywania informacji.” (Główny specjalista ds. szkoleń, Uniwerystet Warszawski)


„Poruszane zagadnienia były bardzo dokładnie omówione. Trenerka była bardzo uprzejma i wyczerpująco odpowiadała na wszystkie pytania, elastycznie podeszła do wcześniej zaplanowanego planu szkolenia i skupiła się na naszych potrzebach. Będę rekomendować Państwa szkolenia.” (Administrator, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)


„Pani Ela prowadziła szkolenie w sposób bardzo przystępny i ciekawy. Przedstawiła dużo rozwiązań, które można bez problemu wprowadzić. Zarówno treść szkolenia, jak i program były tak modyfikowane aby dostosować się jak najlepiej do naszych potrzeb. Wielkim plusem była duża ilość wiedzy praktycznej. Szkolenie inspiruje do wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacji, i z całą pewnością mogę je polecić.” (specjalista, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)


„Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym i praktycznym. Wiele przykładów z życia. Przejrzysty sposób przekazywania wiedzy. Mała grupa skłaniała do częstych dyskusji i wymiany doświadczeń. Prowadząca otwarta na sugestie i prośby uczestników.” (Starszy spec. ds personalnych, Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. )


„Porządkuje wiedzę, daje nowe pomysły. Bardzo kompetentna Pani Trener – skarbnica wiedzy!” (Spec. ds personalnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej )


„Szkolenie prowadzone przez profesjonalistkę, która wie co mówi i potrafi doradzić; trzyma się programu ale modyfikuje go w zależności od potrzeb uczestników. Program szkolenia bogaty w case’y.” (dział HR, Lactalis )


„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wiedza trenerki przekazana w sposób klarowny i rzetelny. Dbałość o szczegóły. Pro-ludzkie podejście do różnorodnych doświadczeń bez oceny. Polecam Panią Elę i jej szkolenie :)” (Koordynator ds. HR, Thales Polska )


„Mega wiedza, bardo kompleksowe szkolenie z dużą ilością przykładów a nie tylko teorii.” (specjalista ds rekrutacji, GTV Poland )


„Szkolenie było b.dobrze przeprowadzone z dużą ilością zagadnień praktycznych, które można wprowadzić we własnej organizacji. Każdemu polecam takiego trenera.” (specjalista ds personalnych, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.)

Kompetea all rights reserved

Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych pracowników w organizacji
24.04.2024 Warszawa
790 zł + 23% VAT/ osoba
28.02.2024 on-line, 12.06.2024 on-line