Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Obliczanie i redukcja emisji CO₂ to obowiązek wynikający z regulacji unijnych, jakie część przedsiębiorstw obejmie bezpośrednio już w 2024 roku. Rzetelne przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, w tym uruchomienie raportowania niefinansowego (ESG), jest procesem nawet kilkunastomiesięcznym, dlatego przedsiębiorstw powinny już dziś rozpocząć przygotowania do zmian.

Przedsiębiorstwa wskazane przez  dyrektywę CSRD są zobowiązane osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. Konieczny w tym celu jest coroczny raport na temat śladu węglowego firmy, ilustrujący ścieżkę dojścia do tego celu, w tym – realizację zaplanowanych celów cząstkowych.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone praktycznym zagadnieniom obliczania śladu węglowego organizacji w zakresie 1 i 2. Metodologia obliczania śladu węglowego w zakresie 3 jest przedstawiana w trakcie odrębnego szkolenia Obliczanie śladu węglowego organizacji – zakres 3”.

ślad węglowy szkolenie
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do:

 • Przedsiębiorców zobligowanych regulacjami do rozpoczęcia raportowania niefinansowego
 • Przedsiębiorców eksportujących do krajów UE, które już wdrożyły obowiązek raportowania niefinansowego (w tym emisji CO₂) przez tamtejsze przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorców przystępujących do przetargów, w których raporty emisji są warunkiem obligatoryjnym
 • Przedsiębiorców z branż objętych dyrektywą CSRD i/lub rozporządzeniami SFDR i Taxonomia
 • Przedsiębiorców aplikujących o finansowanie warunkowane przedstawieniem raportu emisji
 • Menedżerów CSR/ESG
 • Menedżerów łańcuchów dostaw
 • Specjalistów BHP i Ochrony Środowiska
 • Pracowników działów zakupów, IT i księgowości, wchodzących w swych przedsiębiorstwach w skład zespołów ds. ESG
Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu jego uczestnik będzie umiał:

 • zidentyfikować źródła emisji CO₂ we własnej organizacji i prawidłowo przypisać je do Zakresów
 • określić granice organizacyjne i operacyjne własnej organizacji na potrzeby liczenia emisji
 • policzyć CO₂e wykazanych emisji
 • prawidłowo zastosować metody market-based i location-based
 • przygotować do publikacji raport emisji organizacji w zakresach 1 i 2
Program szkolenia:
 1. Zrównoważony rozwój – nowy paradygmat biznesowy
 2. Przepisy regulujące obliczanie ślady węglowego
  • Taksonomia, SFDR, CSDD
  • Raportowanie niefinansowe – Rozporządzenie ESRS
  • Struktura raportu ESG
 3. Raport emisji w zakresie 1 i 2
  • Definicja śladu węglowego
  • Ogólne zasady raportowania emisji
  • Granice organizacyjne i operacyjne (ćwiczenie praktyczne)
  • Raportowanie emisji w kontekście zmian strukturalnych (ćwiczenie praktyczne)
  • Zasada rynku i zasada lokalizacji (ćwiczenie praktyczne)
  • Kategorie aktywności i źródła emisji (ćwiczenie praktyczne)
  • Praktyczne wskazówki do przygotowania raportu emisji
  • Przykłady zastosowania raportu emisji – jakich danych/raportów będą oczekiwać regulatorzy/kontrahenci?
 4. Jak redukować wielkość emisji CO₂ w przedsiębiorstwie?
 5. Zielona transformacja – rekomendacje
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Obliczanie śladu węglowego organizacji - zakres 1 i 2
990 zł + 23% VAT/ osoba
05.03.2024 on-line, 16.04.2024 on-line