Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Dyrektywa CSRD, która weszła w życie w styczniu tego roku wprowadza obowiązek raportowania niefinansowego (znanego także pod nazwą ESG) dla części przedsiębiorstw. Jego fundamentem jest raport emisji CO₂. A ponieważ Dyrektywa wymaga, aby liczyć emisje także w łańcuchu wartości, pośrednio więc taki obowiązek spocznie również na dostawcach przedsiębiorstw zobligowanych.

Przedsiębiorstwa wskazane przez  dyrektywę CSRD są zobowiązane osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. Konieczny w tym celu jest coroczny raport śladu węglowego firmy, pokazujący poziom emisji wraz z celami ich redukcji w kolejnych latach.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone praktycznym zagadnieniom obliczania śladu węglowego organizacji w zakresie 3. Metodologia obliczania śladu węglowego w zakresie 1 i 2 jest przedstawiana w trakcie odrębnego szkolenia Obliczanie śladu węglowego organizacji – zakres 1 i 2”.

ślad węglowy szkolenie
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do:

 • Przedsiębiorców zobligowanych regulacjami do rozpoczęcia raportowania niefinansowego
 • Przedsiębiorców eksportujących do krajów UE, które już wdrożyły obowiązek raportowania niefinansowego (w tym emisji CO₂) przez tamtejsze przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorców przystępujących do przetargów, w których raporty emisji są warunkiem obligatoryjnym
 • Przedsiębiorców z branż objętych dyrektywą CSRD i/lub rozporządzeniami SFDR i Taxonomia
 • Przedsiębiorców aplikujących o finansowanie warunkowane przedstawieniem raportu emisji
 • Menedżerów CSR/ESG
 • Menedżerów łańcuchów dostaw
 • Specjalistów BHP i Ochrony Środowiska
 • Pracowników działów zakupów, IT i księgowości, wchodzących w swych przedsiębiorstwach w skład zespołów ds. ESG
Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił:

 • zidentyfikować źródła emisji CO₂ i prawidłowo przypisać je do zakresu 3
 • prawidłowo definiować emisje CO₂ w łańcuchu wartości
 • policzyć CO₂e (ekwiwalent dwutlenku węgla) wykazanych emisji
 • prawidłowo zastosować kategorie Upstream i Downstream
 • przygotować raport emisji w zakresie 3 do publikacji
Program szkolenia:

Część I. Regulacje i metodologia określające tworzenie raportu emisji

 • Wymogi prawne (CSRD, CSDD) i cele raportowania emisji
 • Raport ESG – Rozporządzenie ESRS
 • Definicja śladu węglowego
 • Ogólne zasady raportowania emisji
 • Granice inwentaryzacji gazów cieplarnianych
 • Raportowanie emisji w kontekście zmian strukturalnych
 • Definicja łańcucha wartości dla celów raportowania emisji CO₂
 • Kategorie emisji Zakresu 3
 • Identyfikacja źródeł emisji w zakresie 3
 • Emisje dostawców 1. i 2. stopnia
 • Alokowanie emisji od dostawcy i dla klientów
 • Struktura raportu emisji w Zakresie 3

Część II: Część warsztatowa obliczania emisji

 • Kategorie Upstream (ćwiczenia praktyczne)
 • Kategorie Downstream (ćwiczenia praktyczne)
 • Praktyczne wskazówki do przygotowania raportu emisji
 • Jak redukować wielkość emisji CO₂ w przedsiębiorstwie?
 • Zielona transformacja – rekomendacje
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Obliczanie śladu węglowego organizacji - zakres 3
990 zł + 23% VAT/ osoba
07.03.2024 on-line, 18.04.2024 on-line