Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

menedżerowie kluczowi i liniowi, przed którymi stoi wyzwanie przeprowadzenie ocen okresowych pracowników oraz związanych z tym rozmów

Cel szkolenia:

Podwyższenie kompetencji dotyczących

 • rozumienia przyczyn wdrażania, korzyści i efektów prowadzenia okresowych ocen pracowniczych
 • przygotowanie się do przeprowadzania ocen okresowych w oparciu o scenariusze rozmów oraz modele udzielania feedbacku,
 • przeprowadzania okresowej oceny pracowników oraz udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej na bazie wcześniejszej obserwacji kompetencji (zachowań, postaw),
 • motywowania i angażowania podwładnych oraz realnego wspierania ich w poprawie wyników pracy w kolejnych okresach oceny (wraz z ustaleniem planów naprawczych) oraz rozwoju kompetencji (wraz z ustaleniem planów rozwojowych),
 • skutecznego delegowania zadań na kolejny okres i motywowania pracowników do ich wykonania poprzez rozmowę oceniającą,
 • asertywnego i jednocześnie przyjaznego prowadzenia rozmów dotyczących sytuacji pracowników, ich postaw i zachowań w oparciu o ćwiczenie typowych przypadków negatywnych (np. problemy z dyscypliną pracy, fluktuacją zaangażowania, niechęcią do dzielenia się wiedza, brakiem zaangażowania ….) oraz przypadków pozytywnych (np. szczególne osiągnięcia, wysokie zaangażowanie, poprawa wyników w stosunku do ubiegłego okresu ….).
 Korzyści ze szkolenia:
 • Zdobycie umiejętności realistycznej obserwacji działań pracowników, docierania do przyczyn zachowań oraz bieżącej i okresowej oceny pracowników
 • Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej
 • Nabycie umiejętności konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników oraz ustalania i egzekwowania standardów działań w oparciu o mechanizm oceny okresowej
 • Otwarcie się na poszukiwanie i budowanie metod motywowania i angażowania pracowników w oparciu o realistyczne plany naprawcze i rozwojowe
 • Nauka asertywności i stanowczości
 • Wypracowanie zachowań w zakresie realnego przewodzenia i kształtowania postaw pracowników
 • Przepracowanie trudnych przypadków pracowniczych
 • Wzmocnienie autorytetu lidera w oczach pracowników
 Metody pracy:
 • Mini-wykłady
 • Warsztaty, ćwiczenia
 • Studia przypadków
 • Analizy typowych i trudnych sytuacji pracowniczych
Program szkolenia:

1.       Ocena okresowa pracowników.

 • Przyczyny wdrażania i oczekiwane efekty prowadzenia okresowych ocen pracowniczych.
 • Korzyści z ocen okresowych dla pracowników, menedżerów i firmy.
 • Główne obszary zastosowania wyników ocen okresowych.
 • Analiza potencjału pracowników na bazie wniosków o oceny.

2.       Podstawy oceny okresowej :  konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników.

 • Omawianie z pracownikami celów i zadań biznesowych i celów rozwoju, związanych z nimi planów działań oraz pozyskiwanie zaangażowania pracowników do ich realizacji – warsztat, odgrywanie scenek.
 • Przydatne zasady konkretyzowania planów : Smart, Warto, Makro.
 • Ustalanie wskaźników oceny realizacji celów i zadań (KPI).
 • 4-etapowy model kontroli.
 • Wzmacnianie postaw pozytywnych i korygowanie postaw negatywnych – warsztat, odgrywanie scenek.

3.       Bieżąca i okresowa ocena pracowników jako baza działań menedżerskich.

 • Kompetencje skutecznego pracownika.
 • Obserwowanie pracowników w działaniu i wyciąganie wniosków co do ich kompetencji.
 • Zakres analiz i gromadzonych danych niezbędnych do rzetelnej oceny.
 • Posługiwanie się modelem kompetencji (może być uniwersalny lub Firmy).
 • Feedback na bazie oceny – warsztat, odgrywanie scenek.

4.       Pułapki oceniania a realne problemy po stronie pracownika.

 • Psychologiczne pułapki oceniania i sposoby przeciwdziałania im.
 • Realne powody nierealizowania przez pracowników celów i zadań na bazie modelu HPI i sposoby przeciwdziałania im.
 • Przygotowanie pracownikowi realnego pola do działania a późniejsze oceny – model 7 kluczy.

5.       Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej.

 • Zasady udzielania szczerego i konstruktywnego feedbacku.
 • Przygotowanie się do rozmów przez menedżera – case study, warsztat.
 • Przygotowanie miejsca i czasu spotkania.
 • Przygotowanie do rozmowy pracownika przez menedżera – komunikacja o spotkaniu – case study, warsztat.
 • Typowy scenariusz rozmowy feedbackowej – case study, warsztat.
 • Schematy udzielania informacji zwrotnej : sandwich, zorro, aid – zasady, case study, warsztat.
 • Komunikowanie ocen pozytywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek.
 • Komunikowanie ocen negatywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek.

6.       Problemy działania na linii przełożony – pracownik a późniejsza ocena okresowa.

 • Podejmowanie decyzji, komunikowanie decyzji a reakcja na decyzje.
 • Decydowanie autorytarne i partycypacyjne – 7 modeli i sytuacje ich najlepszego zastosowania.
 • Decydowanie autorytarne – case study i warsztat.
  • Korzyści i konsekwencje.
  • Asertywność w decydowaniu autorytarnym.
  • Zmiana decyzji w decydowaniu autorytarnym.
  • Skutki decydowania autorytarnego w zakresie wyników pracy i kompetencji pracownika.
 • Decydowanie partycypacyjne – case study i warsztat.
  • Korzyści i konsekwencje.
  • Dialog i/lub współdecydowanie.
  • Asertywność w decydowaniu partycypacyjnym.
  •  Zmiana decyzji w decydowaniu partycypacyjnym.
  • Skutki decydowania partycypacyjnego w zakresie wyników pracy i kompetencji pracownika.

7.       Twórcze ustalanie z pracownikiem/pracownikami przyczyn ich zachowań, postaw, problemów.

 • 5 * dlaczego (podążanie w głąb problemu) i 5 * dlaczego (podążanie wertykalne w ramach problemu).
 • Strukturyzacja problemu na podstawie diagramu Ischikawy (diagram rybia ość).
 • Drzewo zachowań i konsekwencji.
 • Okno Johariego.

8.       Generowanie i ustalanie z pracownikiem pomysłów na rozwiązania problemów i zmiany.

 • Argumenty „za” i „przeciw”.
 • Budowanie wizji końca.
 • Metoda kartezjańska.

9.       Poznanie zasad wspierania i rozwoju pracowników.

 • Top 20 problemów z pracownikami, stojące za tym problemy efektywnościowe i kompetencyjne oraz proponowane programy naprawcze i rozwojowe.
 • Ustalanie planów naprawczych i rozwoju kompetencji w mniej typowych przypadkach w oparciu o modele 4 i 7 etapowe.
 • Budowania motywacji pracownika do realizacji planów naprawczych i rozwojowych w oparciu o rozmowy – warsztat, odgrywania scenek.
 • Odpowiedzialność za rozwój pracownika po stronie pracownika i menedżera, kluczowe aktywności.
 • Plany wdrożenia nowych umiejętności.
 • Ocena realizacji planów i planowanie dalszego doskonalenia.

10.     Działania na rzecz wzmocnienia autorytetu lidera w oparciu o mechanizm oceny okresowej.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Rozmowa oceniająca
do ustalenia
1390 zł + 23% VAT/ osoba