Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Administracja Publiczna

TematData i miejsceCena
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych05 listopada Warszawa
04 grudnia Warszawa
640 zł
Ochrona danych osobowych po zmianach z uwzględnieniem RODO18 października Wrocław640 zł
Czas pracy - planowanie i rozliczanie w świetle obowiązujących przepisówdo ustalenia640 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych18 czerwca Wrocław640 zł
Profesjonalny controlling HR17-19 października Warszawa2300 zł
HR Business Partner - współpraca z menadżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy08-10 października Warszawa
21-23 listopada Wrocław
10-12 grudnia Warszawa
1790 zł 2300 zł
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami14-16 listopada Warszawa2300 zł
Zarządzanie szkoleniami w organizacji12-13 listopada Warszawa
17-18 grudnia Katowice
1290 zł
Savoir vivre w biznesie06-07 grudnia Warszawa1290 zł
Trening kreatywnego myślenia19-20 listopada Warszawa1290 zł
Negocjacje biznesowe z elementami perswazji13 czerwca Warszawa1250 zł
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym11-12 października Wrocław
29-30 listopada Warszawa
1250 zł
Projektowanie systemów premiowania zwiększających ekonomiczną efektywność działania firmy07 grudnia Warszawa850 zł
Wartościowanie stanowisk pracy19-20 listopada Warszawa1390 zł
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych19 października Warszawa
14 grudnia Wrocław
690 zł
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania12 października Warszawa
03 grudnia Warszawa
640 zł

Przedstawiamy Państwu propozycje programowe szkoleń zamkniętych, stworzonych wyłącznie na potrzeby Administracji Publicznej. W ramach zamawianych projektów, oprócz eksperckiej wiedzy opartej na doświadczeniu otrzymują Państwo:

  • analizę potrzeb szkoleniowych oraz optymalnie dopasowany program merytoryczny,
  • realizację szkolenia w preferowanym terminie, miejscu i czasie,
  • pełną dokumentację z przebiegu szkolenia,
  • przeprowadzoną ewaluację projektu,
  • materiały i zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Zachęcamy do zapoznania się z programami szkoleń w konkretnych obszarach działania.

Warsztaty w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi mają na celu integrować praktyki rynkowe z możliwościami administracji publicznej. Okazuje się bowiem, że obowiązujące przepisy i rozporządzenia są świetną bazą do budowania zaawansowanych rozwiązań nowoczesnej polityki personalnej – trzeba tyko odpowiednio poukładać procesy i uzupełnić o odpowiednie narzędzia.

Podczas szkoleń z naszym trenerem – prawnikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla instytucji rządowych i samorządowych, uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, mobbingu, Nowelizacji KPA, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy ochrony danych osobowych itp. poparte najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Wizerunek urzędu jest kształtowany od pierwszego kontaktu na płaszczyźnie pracownik administracji publicznej – interesariusz. Dzięki szkoleniom przygotowanym przez naszą ekspertkę do spraw PR, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą świadomego budowania wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji oraz otrzymają szereg rozwiązań, które będą wzmacniać postrzeganie ich jako profesjonalistów.