Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Magazyn Forbes umieścił krytyczne myślenie na pierwszym miejscu niezbędnych kompetencji XXI wieku, podobnie jak eksperci raportu The Future of Jobs, opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, którzy umieścili krytyczne myślenie wśród 10 najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy w roku 2020.

Myślenie krytyczne, to nie jest myślenie krytykujące. Umysł krytyczny oddziela bowiem fakty od opinii, zadaje sobie autorefleksyjne pytanie: „skąd wiem, to co aktualnie wiem bądź sądzę?”. Prawdą jest również, że charakteryzuje go sceptyzcyzm, ale nie wobec cudzych poglądów i otaczającego świata, ale przede wszystkim wobec własnych utrwalonych opinii, które często stają się schematyzmami myślenia. Umysł myślący krytycznie trenuje zatem to oddzielanie się od oceniania w kontakcie z innymi, ale i ze sobą. Ów trening ma rozwijać mięśnie ciekawości i otwartości na świat, przyjmowania rzeczy takimi, jakimi one są. Innymi słowy, krytycznemu umysłowi blisko do stoików, którzy postulują by zajmować się w życiu tym, na co mamy wpływ.

Pójdziemy za myślą Steve de Shazera, a raczej postulatem: „Zanim skomplikujesz – uprość!”

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą myśleć i działać rozważnie, polepszają tym samym swoją efektywność osobistą w pracy i życiu prywatnym. Dedykujemy ten warsztat szczególnie liderom, menadżerom każdego szczebla.

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu

 • Potrafią odróżniać fakty od opinii; rozumieją zależności pomiędzy własnymi modelami myślowymi, a otwartością (spostrzeganie, interpretacje, oceny)
 • Mają świadomość własnych ograniczeń poznawczych w porozumiewaniu się z innymi i w budowaniu z nimi relacji; potrafią krytycznie komunikować się bez krytykowania
 • Potrafią korzystać z dobrodziejstw elastyczności myślenia (myślenie out of the box); wiedzą jak nie wpadać w pułapki myślenia i podejmować lepsze decyzje
 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:
 1. Myślenie krytyczne jako postawa i jako styl myślenia. Postawa pozbawiona uprzedzeń w generowaniu wniosków – aspekt słuchania dialogicznego. Sposób myślenia oparty na mierzalnych kryteriach. Zmiany postaw – narzędzia i sposoby zmiany postaw wobec siebie, innych ludzi i zjawisk.
 2. Myślenie krytykujące (bezrefleksyjne) vs myślenie krytyczne (refleksyjne). Gdzie są podobieństwa a gdzie różnice? Czym jest krytyka wobec siebie i wobec innych i dlaczego tak jej nie lubimy? Mity konstruktywnej krytyki.
 3. Krytyczny wgląd we własne przekonania, postawy życiowe i system wartości. Jak, zacząć od siebie bez samokrytyki – rola autorefleksji oraz wglądu w trenowaniu umysłu krytycznego. Sposoby wstrzemięźliwości przed formułowaniem tez jednoznacznych i ostatecznych.
 4. Oddzielanie faktów od opinii – jak przestać być specjalistą od wszystkiego, czyli od niczego. Błędy atrybucji (oceny) i ich wpływ na nasze spostrzeganie rzeczywistości oraz reakcje w relacjach z innymi. Weryfikowanie faktów przez pryzmat emocji, przekonań albo własnych potrzeb – jak zrobić, by tak nie robić.
 5. Błędy spostrzegania (błędy poznawcze) – ich wpływ na nasze myślenie i działania. Świadomość i sposoby radzenie sobie z błędami: autorytetu, kontrastu, zbędnych informacji, potwierdzenia oraz efektu obserwatora, przekonania i dostępności. Stereotypy społeczne – w czym pomagają a czemu zagrażają w budowaniu trwałych oraz dojrzałych relacji.
 6. Mechanizmy i pułapki myślenia – koncepcja Daniela Kahnemana (psycholog, Noblista). Co, decyduje o naszym myśleniu. Jakie są zagrożenia i możliwości myślenia „szybkiego“. W jaki sposób wykorzystać warto potencjał wolnego myślenia, i kiedy warto zaufać intuicji. Wpływ wolnego i szybkiego myślenia na nasze osądy i wybory (decyzje). Czy ludzie są świadomymi i autonomicznymi autorami własnych decyzji? Czy można uniknąć pułapek myślenia? Jeśli tak, to w jaki sposób.
 7. Sposoby krytycznego myślenia wg Stella Cottrell:
  • rozpoznawanie stanowisk, argumentów i wniosków prezentowanych przez innych ludzi (myślenie)
  • ocena przeciwstawnych argumentów i dowodów (analiza)
  • umiejętność identyfikacji fałszywych lub krzywdzących założeń (ocena)
  • rozpoznawanie technik mających sprawić, że dane stanowisko będzie w odbiorze bardziej przekonujące niż inne (perswazja)
  • wyciąganie wniosków na temat stopnia uzasadnienia argumentu na podstawie silnych dowodów (wnioskowanie)
  • prezentacja własnego punktu widzenia w sposób ustrukturyzowany i odnoszący się co do faktów i sprawdzonych źródeł (komunikacja)

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Trening myślenia krytycznego. Poszukiwana kompetencja XXI wieku.
25.10.2024 Warszawa, 09.12.2024 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba
790 zł + 23% VAT/ osoba