Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

menadżerowie, specjaliści działów HR odpowiedzialni za tworzenie i koordynowanie polityki szkoleniowej w organizacji

Cel szkolenia:

Nabycie lub rozwój umiejętności

 • w zakresie badania potrzeb szkoleniowych (metody i środki)
 • przygotowywania koncepcji szkoleń, metodyki szkoleń (m.in. pod kątem efektywności procesu dydaktycznego)
 • przygotowania koncepcji szkoleń pod kątem organizacyjnych i finansowym
 • dostosowania metod, form i środków do realizacji określonych celów
 • tworzenia kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
 • tworzenia kwestionariusza do wywiadu indywidualnego i grupowego
 • wybory i zastosowania mierników i narzędzi pomiaru efektywności szkoleń
 • zdefiniowania i przeanalizowania ewaluacji szkoleń
 Korzyści ze szkolenia:

Warsztatowe przepracowanie metod i sposobów tworzenie szkoleń, projektów szkoleniowych i programów szkoleniowych zgodnie z celami i potrzebami organizacji i pracowników, tak aby firma inwestując czas i pieniądze w projekt, uzyskała wartość „dodaną”. Statystyki określają, że 15-20 % problemów organizacji jest spowodowane brakiem umiejętności i wiedzy pracowników, więc na szkoleniu uczestnicy poznają metody i zasady poszukiwania „luk”, żeby je skutecznie niwelować. Zarządzanie związane jest z możliwością wymiernego określenia korzyści, z kontrolą efektów, w tym przypadku korzyści z programów szkoleniowo- rozwojowych przećwiczone przez uczestników, celem wykorzystania narzędzi w dniu codziennym w organizacji.

 Metody pracy:

Szkolenie to będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone będzie z wykorzystaniem:

 • analizy przypadków (case study)
 • burzy mózgów
 • ćwiczeń zespołowych
 • ćwiczeń indywidualnych
 • gier interaktywnych
 • odgrywania ról
 • treningu umiejętności praktycznych
 • wymiany doświadczeń
 • mini wykładów
Program szkolenia:

1. Wprowadzenie  – modele zarządzania szkoleniami w perspektywie wzrostu efektywności organizacji

 • szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
 • plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji
 • procesy szkoleniowy  – zasady budowy przewagi konkurencyjnej firmy
 • analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa w perspektywie realizacji celów biznesowych

2. Analiza potrzeb szkoleniowych – w perspektywie poszukiwania kluczowych obszarów rozwoju wspierających cele biznesowe firmy

 • modele analizy potrzeb szkoleniowych
 • metoda HPI
 • model Gilberta
 • analiza przyczyn
 • analiza kompetencji
 • techniki analizy potrzeb szkoleniowych
 • zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
 • opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych

3. Planowanie i budżetowanie szkoleń – optymalizacja dostępnych zasobów w perspektywie obniżania kosztów

 • zasady konstruowania planu i budżetu szkoleń
 • planowanie szkoleń
 • dobór partnerów szkoleniowych
 • kontrola  budżetu szkoleń

4. Organizacja i  realizacja projektów szkoleniowych – w perspektywie optymalizacji wykorzystywanych zasobów

 • metody i formy szkoleń – czynniki decydujące o wyborze
 • harmonogram szkoleń
 • realizacja szkoleń
 • raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy

5. Ocena i ewaluacja szkoleń – analiza rentowności i efektywności  szkoleń w perspektywie celów biznesowych organizacji

 • ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a
 • ocena efektywności szkoleń wg modelu ROI
 • zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
 • ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
 • problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie szkoleniami w organizacji
05-06.12.2019 Warszawa (pewny termin)
1390 zł + 23% VAT/ osoba