Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Wyższa i średnia kadra kierownicza, pracownicy zarządzający kosztami, pracownicy działów planowania i przygotowania produkcji oraz innych działów technicznych i pośrednio produkcyjnych, którzy oprócz wiedzy technicznej powinni posiąść wiedzę o kosztach, aby podejmować trafne decyzje i oceniać opłacalność działań.

Cel szkolenia:
 • Poznanie struktury kosztów, metod rozliczania kosztów w firmie oraz sporządzania tradycyjnej (stopniowanej) kalkulacji na produkt. Następnie na podstawie analizy kosztów omówienie kryteriów podejmowania prawidłowych, strategicznych decyzji dla firmy oraz wskazanie różnic między opłacalnością technologiczną a ekonomiczną produkcji.
 • Zapoznanie Uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania kosztami: rachunku kosztów procesów (działań, kosztów ABC- activity-based costing) oraz rachunku kosztu docelowego produktu (Target Costing) . Wykonanie przykładowych kalkulacji kosztów procesów dla podstawowych obszarów pomocniczych firmy.
 • Przedstawienie zalet rachunku kosztów procesów w budżetowaniu oraz w porównaniu do kalkulacji tradycyjnej.
 • Poznanie metody ustalania kosztu docelowego – wyznaczanie kosztu produktu w fazie projektowania.
 Korzyści ze szkolenia:
 • umiejętność  wykonania kalkulacji stopniowanej na produkt,
 • umiejętność wyznaczania kosztu maszynogodziny „drogich” środków produkcji, kalkulacji kosztów pośrednich- rachunku kosztów procesów (działań) oraz rachunku kosztu docelowego
 • możliwość wykorzystania w swoim zakładzie poznanych przykładów rozliczeń kosztów procesów dla określonych obszarów firmy (Zaopatrzenie materiałowe, Zbyt, Magazyny).
 • analizowanie i optymalizowanie procesów (działań) oraz racjonalizowanie produktu w celu obniżki kosztów
 • umiejętność podejmowania trafnych decyzji technicznych i produkcyjnych, ale podpartych analizami ekonomicznymi i opłacalnymi dla firmy
 Metody pracy:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych prowadzone w formie zachęcenia uczestników do dyskusji tematycznej. Szkolenie obejmuje wykłady (ok.40% czasu), przykłady do rozwiązania wspólnie z trenerem i w zespołach (ok.60% czasu).

BONUS: Wsparcie Trenera w okresie do 30 dni po zakończonym szkoleniu – indywidualne konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

Program szkolenia:
 1. Cechy kosztów:
 • Kryteria podziału kosztów
 • Podział kosztów na rodzaje kosztów
 • Miejsca powstawania kosztów (mpk)
  • wyodrębnianie miejsc powstawania kosztów w firmie
  • główne i pomocnicze mpk
 • Sposoby rozliczania kosztów
  • kosztów bezpośrednich i pośrednich
  • kosztów stałych i zmiennych
 • Warsztaty
 1. Zakładowy Arkusz Rozliczeniowy (ZAR)
 • Budowa ZAR
 • Klucze podziałów kosztów
 • Wyznaczanie narzutów procentowych kosztów pośrednich z ZAR
 • Analiza przykładu ZAR
 • Warsztaty
 1. Kalkulacja kosztów produktu
 • Stopniowana kalkulacja produktu
 • Koszty pracy maszyn
  • rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów maszynowych
  • wpływ poziomu obciążenia maszyn na koszt wyrobu
 • Warsztaty
 1. Strategie decyzyjne
 • Składnik pokrycia
 • Próg najniższej ceny w przypadku braku pokrycia kosztów
 • Poziom rentowności
 • Wybór opłacalnych ekonomicznie zamówień w zależności od poziomu obciążenia parku maszynowego
 • Koszty alternatywne
 • Zakup czy produkcja części lub podzespołów w zakładzie-analiza ekonomiczna
 • Warsztaty 
 1. Opłacalność technologiczna a ekonomiczna produkcji
 • Rachunek porównywania kosztów i podejmowania prawidłowych decyzji
 • Obniżka pracochłonności wyrobów a koszt pracy maszyn
 • Wybór najkorzystniejszego wariantu racjonalizacji w zależności od wielkości produkcji
 • Warsztaty
 1. Główne wady rozliczania kosztów wg kalkulacji stopniowanej na produkt
 2. Nowoczesne metody rozliczania kosztów w firmie
 • Kalkulacja kosztów procesów (działań, ABC- activity-based costing)
 • Kryteria zastosowania kalkulacji kosztów procesów
 1. Metoda rozliczania kosztów procesów (działań) w rozpatrywanym obszarze kosztowym, przykłady:
 • Rodzaje procesów i czynności oraz ich przyporządkowanie
 • Koszty postulowane oraz wielkości wpływające na ich powstawanie -czynniki kosztotwórcze (Cost Driver)
 • Obliczanie kosztów procesów
 • Kalkulacja na produkt z uwzględnieniem kosztów procesów
 • Obliczenie porównawcze
 • Przykład – Zaopatrzenie materiałowe
 • Warsztaty – Zbyt
 • Warsztaty – Magazyny
 1. Strategiczny rachunek kosztów docelowych produktu (Target Costing)
 • Wyznaczanie kosztu produktu w fazie projektowania
 • Budżetowanie od zera
 • Docelowe koszty podzespołów produktu
 • Analiza kosztów produktu a cena rynkowa
 • Strefa tolerancji kosztu docelowego
 • Warsztaty
Prowadzący:

Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn, ze specjalnością mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużym zakładzie produkcyjnym na stanowiskach kierowniczych. Licencjonowany wykładowca w zakresie normowania czasu pracy, zarządzania procesami pracy, planowania i sterowania produkcją oraz rachunku kosztów. Praktyki zagraniczne.  Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu szkoleń dla zakładów produkcyjnych różnych branż z w/w zakresów oraz doświadczenie praktyczne w produkcji.

Prowadzenie szkoleń dla zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju (średnio 200 godz./rok) oraz wykładów na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza i Wyższej Szkole Biznesu. Kilkunastoletnie prowadzenie f-my doradczej w zakresie normowania czasu pracy, rachunku kosztów produkcji, zarządzania produkcją dla zakładów z branż przemysłu: samochodowego, taboru kolejowego, oświetleniowego, spożywczego, meblowego, metalowego, odzieżowego, ciężkiego, usług logistycznych. Przykładowo realizacja projektów dla firm: Alu Team Polska, Belin, DSG Canusa Polska, Fugo Konin, Volkswagen Polska, Elektrolux, MAN Truck & Bus Polska, Knott, AGA Light, Karlik Elektrotechnik, J.W.Ślepsk, Seito Polska,  Emtor.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Metody zarządzania kosztami i efektywnością produkcji
20-21.08.2024 Warszawa, 20-21.08.2024 Warszawa, 15-16.10.2024 Katowice
1790 zł + 23% VAT/ osoba