Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zapraszamy na szkolenie dla menedżerów, którego celem jest przekształcenie procesu onboardingu nowych pracowników w skuteczne narzędzie budowania zespołów wysokiej klasy. Zaprezentujemy praktyczne metody planowania i realizacji wdrożenia nowego pracownika, które pomogą mu zapewnić nie tylko niezbędne zasoby i wiedzę, ale także zbudują ich zaangażowanie i przynależność od pierwszych chwil w firmie. Skupimy się także na umiejętności budowania relacji, tworzenia kultury otwartości oraz wzajemnego szacunku, a także budowania autorytetu.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej tj. dyrektorów, kierowników, naczelników oraz osób pełniących funkcję szefów komórek, koordynatorów czy liderów w różnych sektorach rynku. Jest to dedykowana oferta dla tych, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie zespołami, projektami oraz innymi strukturami organizacyjnymi.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu zwiększysz świadomość na temat roli odpowiedniego wdrażania nowych pracowników w kontekście funkcjonowania Twojego zespołu, działu, a finalnie całej organizacji.

 • dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę na etapie preonboardingu  oraz na poszczególnych etapach onboardingu
 • poznasz przydatne narzędzia i modele ułatwiające wsparcie swoim pracownikom od samego początku ich drogi w firmie aż po działania monitoringowe.
 • dowiesz się jakich typowych błędów uniknąć np. niejasne instrukcje czy zaniedbanie aspektów integracyjnych
 • nauczysz się współpracować w obszarze onboardingu z działem HR tj. dowiesz się jak wypracować wspólny język i zrozumieć rolę każdej ze stron, jak zwiększyć synergię działań oraz szybciej osiągać pożądane rezultaty
 • nauczysz się skutecznie planować i organizować proces wdrażania pracowników, tak by zoptymalizować czas potrzebny na osiągnięcie pełnej produktywności przez nowych członków zespołu
 • będziesz lepiej formułować oczekiwania wobec nowych pracowników oraz wyznaczać klarowne cele i zadania do realizacji, by ułatwić pracownikom orientację w nowym środowisku pracy
 • zbudujesz swój autorytet jako lider zespołu
Program szkolenia:

MODUŁ 1. ROLA SZEFA W PROCESIE ONBOARDINGU

 1. Świadomość roli procesu onboardingu w podnoszeniu efektywności wdrożenia nowych pracowników – zrozumienie wpływu odpowiednio zaplanowanego i realizowanego procesu onboardingu na szybkie i skuteczne wdrażanie nowych pracowników oraz budowanie pozytywnego doświadczenia związku z pracą
 2. Znaczenie roli Szefa w procesie onboardingu -zapewnienie wsparcia, jasnych wytycznych i feedbacku dla nowych pracowników
 3. Metody budowania autorytetu menedżera w zespole – jak zyskać zaufanie, szacunek i akceptację wśród nowych pracowników

MODUŁ 2. PREBOARDING – PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZYM DNIEM PRACY

 1. Elementy preboardingu – kluczowe elementy procesu adaptacji oraz zaplanowanie harmonogramu wdrożenia pracownika (przewodniki, mapy drogowe , zastosowanie narzędzi wsparcia)
 2. Komunikacja z nowymi pracownikami – narzędzia i dobre praktyki skutecznej komunikacji z nowymi pracownikami przed ich pierwszym dniem pracy, zachęcanie do regularnego kontaktu i udzielania wsparcia (model rozmowy powitalnej, model expose szefa)
 3. Personalizacja onboardingu stanowiskowego – przygotowanie stanowiska pracy (sprzęt i narzędzia, oprogramowanie i aplikacje, dostęp do systemów, materiały, procedury i dokumentacja, przygotowanie fizycznej przestrzeni pracy)

MODUŁ 3 HARMONOGRAM WDROŻENIA – REKOMENDOWANE AKTYWNOŚCI PRZEŁOŻONEGO ( PROJEKT 1/7/30/90/180)

 1. Harmonogram aktywności onboardingowych wraz z rekomendacjami postępowania w odniesieniu do konkretnych etapów trwania procesu wdrożenia (Szef, współpracownik, delegowany opiekun, wsparcie HR)
 • Etap 1 Pierwszy dzień (1)
 • Etap 2 Pierwszy tydzień (7)
 • Etap 3 Pierwszy miesiąc (30)
 • Etap 4 Koniec okresu pierwszej umowy (90/180)
 1. Zarządzanie relacjami ze współpracownikami – wprowadzenie do zespołu, przedstawienie współpracowników i nadzorujących oraz zapoznanie go z rolami i obowiązkami poszczególnych osób
 2. Efektywne szkolenie i wsparcie – zapewnienie nowemu pracownikowi niezbędnego wsparcia w zakresie kultury organizacyjnej, wartości, celów oraz szkolenia z zakresu wykonywanej pracy i używanych narzędzi (baza technik metodycznych by szybciej i efektywniej osiągać wyniki wdrożeniowe–przy instruktażach, szkoleniach, rotacji zadań)
 3. Monitoring i feedback – regularne monitorowanie postępów nowego pracownika oraz udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 4. Neutralizacja trudności w praktyce menedżera w procesie onboardingu – rekomendacje działań w przypadku problemów oraz wyzwań, które mogą wystąpić podczas wdrażania nowych pracowników
 5. Technologie wspierające proces onboardingu – jak wykorzystać innowacyjne narzędzia i platformy cyfrowe do usprawnienia procesu onboardingu (interaktywne platformy e-learningowe, zystemy HRMS, zplikacje do komunikacji i współpracy, intranet i portale wewnętrzne firmy, narzędzia do automatyzacji procesów)

 MODUŁ 4.  ANALIZA SKUTECZNOŚCI ONBOARDINGU JAKO KLUCZ DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PROCESEM WDROŻENIA

 1. Ewaluacja onboardingu z perspektywy Szefa – analiza i ocena wszystkich etapów procesu wdrażania nowych pracowników tj. zidentyfikowanie mocnych stron oraz obszarów wymagających ulepszenia kolejnych wdrożeń – warsztat z dostosowania konkretnych narzędzi do potrzeb Szefa zespołu (ankiety dla nowych pracowników, wywiad standaryzowany z postępów wdrożenia, analiza danych dotyczących wydajności pracowników, model rozmowy monitorującej, model exit ONB, model rozmowy podsumowującej w wariantach przedłużenie umowy/brak przedłużenia umowy)
 2. Korzyści z onboardingu – zwrot z inwestycji czasu i zaangażowania

MODUŁ 5. TWORZENIE SOLIDNYCH FUNDAMENTÓW DLA EFEKTYWNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ

 1. Onboarding członków zespołu rozproszonego – zdalnie, stacjonarnie czy hybrydowo? – rekomendacja działań
 2. Onboarding dla freelancerów i kontraktorów – jak zapewnić im niezbędne informacje, narzędzia i wsparcie, aby mogli szybko zacząć pracę i dostosować się do wymagań projektów
 3. Onboarding a zaangażowanie pracowników – jak zapewnić, aby proces wdrażania nowych pracowników był integralną częścią strategii zaangażowania pracowników i wspierał budowanie silnych relacji oraz poczucie przynależności do organizacji od samego początku

*Program szkolenia jest własnością Kompetea i jest chroniony prawami autorskimi. Jego Kopiowanie i powielanie jest zabronione.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 17:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala konferencyjna w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Rola managera w procesie onboardingu - jak budować zaangażowanie pracowników od pierwszego dnia
10.07.2024 Warszawa, 09.10.2024 Warszawa, 06.12.2024 Warszawa
1050 zł + 23% VAT/ osoba
19.06.2024 on-line, 09.09.2024 on-line, 27.11.2024 on-line
850 zł + 23% VAT/ osoba