Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie coachingowe opiera się na komunikacji nastawionej na stawianie pytań, wyznaczanie celów i szukanie rozwiązań.  Menadżer w tym procesie korzysta z wybranych zasad, narzędzi i umiejętności coacha, nie zmieniając  przy tym swojej roli zawodowej ani celu, jakim jest osiąganie wyników biznesowych. Rolą szefa jest wykorzystanie potencjału pracownika tj. wspieranie go w rozwoju, dawanie przestrzeni do decydowania i brania odpowiedzialności za wynik.

Szkolenia jest prowadzone w formie praktycznych warsztatów, podczas których Uczestnicy będą mieć okazję by przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli inspirującego przywódcy, z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Szkolenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, innowacyjności i rozwoju siebie i innych. Dostarczy konkretnych wskazówek i narzędzi przewodzenia z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej firmy oraz jej kultury organizacyjnej.

 Adresaci szkolenia:

Kadra menadżerska i kierownicza, liderzy, kierownicy projektów, właściciele firm

 Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• rozwijać kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów z podwładnymi z wykorzystaniem metod coachingowych
• doskonalić umiejętności prowadzenia rozmów, wspierających rozwój umiejętności podwładnych
• zastosować różne narzędzia coachingowe w procesie zarządzania zespołem
• świadomie rozwijać własny styl liderski responsywny do zmian w otoczeniu organizacji
• elastycznie dopasowywać styl komunikacji i styl w świecie VUCA
• motywować pracowników uwzględniając potrzeby i wartości poszczególnych generacji pokoleń
• stosować zasady zapobiegające dysfunkcjom pracy zespołowej

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 1 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Metoda nauczania oparta na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy  i umiejętności uczestników, następnym krokiem jest przekazanie nowej wiedzy i przećwiczenie umiejętności. Moduł kończy się ćwiczeniem utrwalającym nową wiedzę i umiejętności. W ramach pracy szczególne baczenie kładzione jest na transfer nowej wiedzy i umiejętności do rzeczywistej sytuacji uczestnika szkolenia, tak, żeby nową wiedzę  i umiejętności wiedział kiedy, gdzie i jak może zastosować. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusje
 • burze mózgów
Program szkolenia:

Przywództwo czy kierowanie:

 • Menadżer w świecie VUCA – jak poradzić sobie w tym trudnym okresie
 • Co odróżnia przywództwo od kierowania?
 • Podejście strategiczne w przywództwie-model Portera
 • Preferowany styl zarządzania – test
 • Model Blancharda – style przywództwa a potrzeby pracowników
 • Przywództwo służebne

Dysfunkcje pracy zespołowej:

 • Model Lencioniego 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Budowanie zaufania w zespole
 • Koncentracja na wspólnym celu
 • Międzypokoleniowe współzawodnictwo – co potrzebują poszczególne generacje
 • Budowanie zespołu – role zespołowe

Coaching jako styl zarządzania:

 • Coaching umiejętności, efektywności i rozwoju osobistego
 • Coaching w/s mentoring. Różnice w podejściu
 • Zasady etyczne coachingu i mentoringu
 • Coaching jako część systemu działań rozwojowych
 • Styl zarządzania i jego znaczenie dla coachingu. Sprawdź swój potencjał w zakresie stosowania metod coachingu w zarządzaniu
 • Zakres kompetencji menedżera-coacha

Budowanie autorytetu – rozmowy szefa:

 • Co buduje autorytet model Bertrama i Ravena
 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinarnej i dyscyplinującej
 • Feedback w prostych jak i w trudnych sytuacjach
 • Zasady wykorzystywania poszczególnych stylów przywódczych w zależności od sytuacji biznesowej, perspektywy czasowej oraz poziomu rozwoju pracowników i zespołu

Narzędzia coachingowe w pracy menagera:

 • Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera
 • Model Dilsa – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera
 • Przeformułowanie, czyli wsparcie w wypracowaniu alternatywnych rozwiązań
 • Perspektywa, czyli różne oblicza tego samego
 • Poszukiwanie wyjątków, czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów
 • Mapa to nie teren, czyli konsekwencje tworzenia map w biznesie w tym ćwiczenie SMS (subiektywna mapa sytuacji),
 • Inwentarz zasobów. Matryca aktywności, czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów
 • Metoda Kurta Vonneguta, czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”
 • Technika Walta Disneya, czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów
 • Okna Johari i ich znaczenie dla efektywności i doboru metod coachingu.

Lider-coachem, czyli styl zarządzania coachingowego:

 • Koncepcja samozarządzających się zespołów-turkusowe organizacje
 • Przygotowanie do sesji coachingowej krok po kroku
 • Obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy oraz informacja zwrotna podsumowująca próbną sesję
 • Wspieranie pracowników, czyli zasady rozmowy coachingowej
 • Prowadzenie rozmowy coachingowej GROW – ćwiczenie
 • Stosowanie wsparcia mentoringowego
Prowadzący:

trener Kompetea Beata Wiernicka-Bełz

Beata Wiernicka – Bełz – Trener biznesowy, konsultant HR, coach ICF , mentor kryzysowy, asesor AC/DC

Specjalizuje się w obszarach związanych z  tematyką przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą.

Doświadczony menadżer ZZL (Pepsico-Poland, Szlenkier, SIMPLE, Plastics Group). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP).

Certyfikaty:

 • Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego (CMK5/05/IPTK/2021)
 • Certyfikat Coacha Biznesu NOVO™ (XIV-WAW/02) akredytowany przez ICF (International Coach Federation)
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (1195/2018)
 • Certyfikat Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat testu psychometrycznego Facet5
 • Certyfikowany Asesor Akademia Asesora Ernst & Young
 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School
 • Certyfikat Nowoczesne Metody Zarządzania projektami HR (Agile, Lean, Design Thinking)
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Menadżer jako coach - nowoczesny styl zarządzania coachingowego
13-14.06.2024 Warszawa, 23-24.09.2024 Warszawa, 25-26.11.2024 Warszawa
1790 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
18-19.11.2024 on-line