Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie online lub stacjonarne z prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami

Feedback? Motywowanie? Dyscyplinowanie? Dzięki temu szkoleniu z prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami zdobędziesz konkretne umiejętności w obszarze prowadzenia rozmów ze swoimi podwładnymi, wzmocnisz swój autorytet jako menedżer oraz zbudujesz współpracujący i efektywny zespół. Podczas warsztatu nauczysz się konkretyzować plany i oczekiwania względem pracowników, a także udzielać informacji zwrotnej z poziomu wykonania zadania. Poznasz konkretne metody i przydatne narzędzia do pracy. Zapraszamy!

 Adresaci szkolenia:

menadżerowie, kierownicy

Cel szkolenia:

Warsztat oparty na ćwiczeniach i case study mający na celu podwyższenie kompetencji dotyczących :

 • skutecznego delegowania zadań i motywowania pracowników do ich wykonania poprzez rozmowę,
 • okresowej i bieżącej oceny pracowników oraz udzielania im informacji zwrotnej,
 • motywowania i angażowania podwładnych oraz realnego wspierania pracowników w poprawie wyników pracy (wraz z ustaleniem planów naprawczych) oraz rozwoju kompetencji (wraz z ustaleniem planów rozwojowych),
 • asertywnego i jednocześnie przyjaznego prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji pracowników, ich postaw i zachowań w oparciu o typowe przypadku (np. problemy z dyscypliną pracy, fluktuacją zaangażowania, niechęcią do dzielenia się wiedza, brakiem zaangażowania ….).
 Korzyści ze szkolenia:
 • Wzmocnienie autorytetu lidera w grupie zintegrowanych pracowników
 • Zdobycie umiejętności realistycznej obserwacji działań pracowników, docierania do przyczyn zachowań oraz bieżącej i okresowej oceny pracowników
 • Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej
 • Nabycie umiejętności konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników oraz ustalania i egzekwowania standardów działań
 • Otwarcie się na poszukiwanie i budowanie metod motywowania i angażowania pracowników w oparciu o realistyczne plany naprawcze i rozwojowe
 • Nauka asertywności i stanowczości
 • Wypracowanie zachowań w zakresie realnego przewodzenia i kształtowania postaw pracowników
 • Przepracowanie trudnych przypadków pracowniczych
 Metody pracy:
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • case study
 • scenki tematyczne
 • prezentacja

Program szkolenia z prowadzenia trudnych rozmów:

1. Nabycie umiejętności konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników.

 • a. Omawianie z pracownikami celów i zadań biznesowych i celów rozwoju,
 • Przydatne zasady konkretyzowania planów : Smart, Warto, Makro.
 • Ustalanie wskaźników oceny realizacji celów i zadań (KPI).
 • 4-etapowy model kontroli.
 • Wzmacnianie postaw pozytywnych i korygowanie postaw negatywnych – warsztat, odgrywanie scenek.

2. Bieżąca i okresowa ocena pracowników jako baza działań menedżerskich.

 • Kompetencje skutecznego pracownika.
 • Obserwowanie pracowników w działaniu i wyciąganie wniosków co do ich kompetencji.
 • Zakres analiz i gromadzonych danych niezbędnych do rzetelnej oceny.
 • Posługiwanie się modelem kompetencji (może być uniwersalny lub Firmy)
 • Feedback na bazie oceny – warsztat, odgrywanie scenek.

3. Pułapki oceniania a realne problemy po stronie pracownika.

 • Psychologiczne pułapki oceniania i sposoby przeciwdziałania im.
 • Realne powody nierealizowania przez pracowników celów i zadań na związanych z nimi planów działań oraz pozyskiwanie zaangażowania pracowników do ich realizacji – warsztat, odgrywanie scenek.
 • Przygotowanie pracownikowi realnego pola do działania a późniejsze oceny – model 7 kluczy.

4. Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej.

 • Zasady udzielania szczerego i konstruktywnego feedbacku.
 • Przygotowanie miejsca i czasu spotkania.
 • Przygotowanie do rozmowy pracownika przez menedżera – komunikacja o spotkaniu – case study, warsztat.
 • Typowy scenariusz rozmowy feedbackowej – case study, warsztat.
 • Schematy udzielania informacji zwrotnej : sandwich, zorro, aid – zasady, case study, warsztat.
 • Komunikowanie ocen pozytywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek.

5. Problemy działania zbiorowego i oporu pracowników.

 • Podejmowanie decyzji, komunikowanie decyzji a reakcja na decyzje.
 • Decydowanie autorytarne i partycypacyjne – 7 modeli i sytuacje ich najlepszego zastosowania.
 • Decydowanie autorytarne – case study i warsztat.
  • Korzyści i konsekwencje.
  • Asertywność w decydowaniu autorytarnym.
  • Zmiana decyzji w decydowaniu autorytarnym.
 • Decydowanie partycypacyjne – case study i warsztat.
  • Korzyści i konsekwencje.
  • Dialog i/lub współdecydowanie.
  • Metody podejmowania decyzji grupowych i modele głosowania
  • Asertywność w decydowaniu partycypacyjnym.
  • Zmiana decyzji w decydowaniu partycypacyjnym.

6. Twórcze ustalanie z pracownikiem/pracownikami przyczyn zachowań, postaw, problemów.

 • 5 * dlaczego (podążanie w głąb problemu) i 5 * dlaczego (podążanie wertykalne w ramach problemu)
 • Burza mózgów i karuzela pomysłów.
 • Strukturyzacja problemu na podstawie diagramu Ischikawy (diagram rybia ość).
 • Drzewo zachowań i konsekwencji.
 • Okno Johariego.

7. Generowanie i ustalanie z pracownikiem/pracownikami pomysłów na rozwiązania i zmiany.

 • Argumenty „za” i „przeciw”.
 • Metoda tabele decyzyjne.
 • Metoda drzewo decyzyjne.
 • Budowanie wizji końca.
 • Metoda kartezjańska.

8. Poznanie zasad wspierania i rozwoju pracowników.

 • Top 20 problemów z pracownikami, stojące za tym problemy efektywnościowe i kompetencyjne oraz proponowane programy naprawcze i rozwojowe.
 • Ustalanie planów naprawczych i rozwoju kompetencji w mniej typowych przypadkach w oparciu o modele 4 i 7 etapowe.
 • Budowania motywacji pracownika do realizacji planów naprawczych i rozwojowych w oparciu o rozmowy – warsztat, odgrywania scenek.
 • Odpowiedzialność za rozwój pracownika po stronie pracownika i menedżera, kluczowe aktywności.
 • Plany wdrożenia nowych umiejętności.
 • Ocena realizacji planów i planowanie dalszego doskonalenia.

9. Zamiast podsumowania : działania na rzecz wzmocnienia autorytetu lidera.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami - dyscyplinowanie, motywowanie, tworzenie planów naprawczych
28-29.11.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba
1490 zł + 23% VAT/ osoba