Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie stanowi materiał dla każdego menedżera i specjalisty odpowiedzialnego za przygotowanie i/lub przeprowadzenie procesu naboru pracowników z zewnętrznego rynku pracy.

Cel szkolenia:
 1. Poznanie zasad opisu stanowiska, które poza funkcją administracyjną ma wartość wspomagającą proces naboru pracowników (szczególny nacisk położony jest na kompetencyjną część opisu stanowiska pracy – tzw. specyfikację stanowiska).
 2. Omówienie zasad precyzyjnego badania potrzeb rekrutacyjnych włączając  w to charakterystykę stanowiska i jego środowiska/otoczenia zawodowego.
 3. Poznanie zasad precyzyjnego definiowania rekrutacyjnej grupy docelowej i formułowania komunikatu rekrutacyjnego uwzględniającego specyfikę jego odbiorców.
 4. Poznanie zasad diagnostycznego wywiadu behawioralnego (w tym wyw. kompetencyjnego).
 5. Poznanie zasad przygotowywania scenariusza wywiadu behawioralnego, jego prowadzenia i zasad wnioskowania.
 6. Przegląd rekomendowanych narzędzi wspomagających trafny dobór pracowników i możliwości wspomagania się nimi bez konieczności stosowania ich w pełnej wersji.

WAŻNE: W programie szkolenia pominięty jest aspekt omawiania i przeglądu porównawczego internetowych narzędzi rekrutacyjnych, szczególnie wortali rekrutacyjno-selekcyjnych i zintegrowanych platform prowadzenia całego procesu naboru.  Nacisk w szkoleniu jest położony na część przygotowania się do naboru, czyli poprawnego i trafnego zdefiniowania potrzeb rekrutacyjnych z naciskiem na profil kandydata oraz na część selekcyjną odnoszącą się do przygotowania, przeprowadzenia  i interpretacji wywiadów selekcyjnych.

 Korzyści ze szkolenia:

Podczas niniejszego szkolenia Uczestnicy dowiedzą się:

 • jaką wagę ma precyzyjny opis stanowiska pracy i jego kontekstu dla wyboru osoby, która poza właściwym profilem merytorycznym będzie również dopasowana do innych aspektów organizacji, które gwarantują pełną adaptację i pozostanie na stanowisku
 • jak optymalnie wykorzystać wywiad selekcyjny, by precyzyjnie zweryfikować kandydata po kątem szczegółowych wymagań stanowiska (zgodnie z zasadą:przede wszystkim ważne są odpowiedzi nie pytania)
 • poznają także zasady działania kluczowych technik służących do oceny selekcyjnej i dopasowania profilu kandydata do profilu stanowiska pracy
 • dowiedzą się, jak można wykorzystać metodologie niektórych z tych technik do poprawienia swego warsztatu selekcyjnego bez konieczności stosowania rzeczownych narzędzi w pełnej wersji.
 Metody pracy:
 • miniwykład
 • omówienie  / dyskusje
 • praca z przykładami narzędzi z praktyki ZZL
 • moderowane prace warsztatowe
Program szkolenia:

I. Przygotowanie się do rekrutacji a efektywność procesu selekcji.

Dokładna diagnoza potrzeby rekrutacyjnej

 1. analiza / tworzenie opisu stanowiska pracy w aspekcie merytorycznym, kompetencyjnym oraz administracyjnym
 2. określanie profilu osoby pasującej do oczekiwań stanowiska

Cel modułu: Uczestnicy są świadomi, że sukces naboru pracowników zależy od właściwej odpowiedzi na pytania „kogo właściwie poszukuje organizacja?” potrafią sporządzić diagnozę bieżących potrzeb rekrutacyjnych i wskazać najodpowiedniejsze źródło kandydatów w kontekście danego naboru; potrafią wykorzystać (lub poprawić) istniejący w firmie opis stanowiska do przygotowania profilu „idealnego kandydata”

II. Reguły wyboru kanału i narzędzi rekrutacji i selekcji

 1. Zasady wyboru kanału rekrutacji
 • przegląd możliwości w zakresie źródeł kandydatów
 • omówienie różnic w prowadzeniu procesu naboru uzależnionych od wyboru kanału rekrutacji

2. Zasady doboru narzędzi selekcyjnych i przegląd najważniejszych technik dostępnych na rynku

 • omówienie metody wywiadów selekcyjnych (z naciskiem na wywiady behawioralne) w tym:
  • wywiadu strukturalizowanego
  • wywiadu na wpół strukturalizowanego
  • wywiadu niestrukturalizowanego
  • wywiadu sytuacyjnego
  • wywiadu retrospekcyjnego
 • podstawowe omówienie metody oceny zintegrowanej w kontekście selekcji (Selection  Center, czyli Assessment Center dostosowane do potrzeb selekcji)
 • przegląd i krótkie omówienie metod oceny w postaci testów zainteresowań zawodowych, motywacji zawodowych, profili osobowości rozpatrywanych w kontekście ról zawodowych

Cel modułu: Uczestnicy zapoznają się z zasadami wyboru formy wywiadu i jego przeprowadzania; poznają podstawy przygotowywania m.in. Selection Center oraz narzędzia MAPP©; zapoznają się z wnioskami z autentycznego raportu poselekcyjnego wykonanego na podstawie zintegrowania wniosków z AC oraz MAPP©


III. Ocena aplikacji i przygotowanie się do wywiadu selekcyjnego

 1. Porządkowanie i wstępna ocena aplikacji, uzupełnianie / standaryzowanie danych.
 2. Ostateczna ocena aplikacji i wybór grupy kandydatów przechodzących do procesu oceny selekcyjnej na bazie wywiadów i ewentualnie dodatkowych technik selekcyjnych.
 3. Przygotowywanie scenariuszy wywiadów na podstawie informacji zawartych w aplikacjach.

Cel modułu: ta część szkolenia skupia się na efekcie komunikatu rekrutacyjnego i tym, jak poradzić sobie z szybką administracyjną „obróbką” aplikacji; Uczestnicy dowiedzą się, jakie kroki najlepiej jest sformalizować i wystandaryzować; jak stworzyć formularze porządkujące niekompletne dane o kandydatach; na jakiej podstawie od razu usuwać niektóre aplikacje (czyli, jak oszacować granicę niepoprawności aplikacji, by nie stracić wartościowych kandydatur); jakie kryteria wstępnej oceny stosować; poznają najlepsze kryteria oceny aplikacji na różne stanowiska zarówno niższego jak i wyższego szczebla; Uczestnicy dowiedzą się jak na bazie aplikacji wnioskować o potencjale zawodowym kandydata; w tej części nacisk położony jest na warunki diagnostyczne wywiadu, czyli na te elementy rozmowy kwalifikacyjnej, które zmieniają ją ze zwykłej rozmowy poszerzającej wiadomości z życiorysu w pełną technikę diagnostyczną

IV. Zasady przeprowadzania wywiadów selekcyjnych i umiejętności formułowania wniosków a w konsekwencji ocen

Cel modułu: symulacje wywiadów behawioralnych; analizowanie i ocenianie.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
22-23.08.2019 Warszawa, 10-11.10.2019 Warszawa, 12-13.12.2019 Warszawa
1250 zł + 23% VAT/ osoba