Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób sprawujących funkcje kierownicze

Cel szkolenia:
 • Poznanie zasad przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku, angażowanie do działań organizacji
 • Przećwiczenie zasad komunikacji, związane z rozwiązywanie trudnych sytuacji i prowadzeniem trudnych rozmów
 • Wzmacnianie umiejętności komunikacji poprzez ćwiczenie technik optymalnej komunikacji z trudnym „odbiorcą”
 • Poznanie i przećwiczenie technik udzielania informacji zwrotnej, motywowanie do zmian zachowań i postaw
 • Poznanie i przećwiczenie technik coachingowym możliwych do wykorzystania w codziennym działaniu menagera
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowany jest na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:

Moduł I

Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego i podstawa do prowadzenia okresowych rozmów
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Zasady i techniki wyrażanie szacunku i uznania

Moduł II

Narzędzia coachingowe dla menagera:

 • Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.
 • Model Dilsa – w pracy menedżera.
 • Mapa to nie teren czyli konsekwencje tworzenia map w biznesie w tym ćwiczenie SMS (subiektywna mapa sytuacji).
 • Inwentarz zasobów. Matryca aktywności. Czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.
 • Technika Benjamina Franklina czyli metoda wspierająca konsekwencje w planowaniu i działaniu.
 • Metoda Kurta Vonneguta czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”.
 • Technika Walta Disneya czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.

 

Moduł III

Trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania z różnymi osobowościami pracowników

 • Diagnoza różnych osobowości pracowników i skuteczne sposoby działania
 • Postawa roszczeniowa pracownika
 • Agresją (jawna i ukryta) w trakcie rozmów
 • „Negocjowanie” wynagrodzeń, ocen, itp
 • Utrudnienia w obiektywizmie przekazywanych informacji, emocje

Moduł IV

Rozmowa oceniająco jako rozwojowa funkcja ewaluacji

 • Zasady prowadzenia rozmów okresowych.
 • Korzyści płynące z dobrze poprowadzonej rozmowy rocznej.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej
 • Tworzenie scenariusza rozmów oceniających i planów rozwojowych
  • Partycypacyjna metoda ustalania celu
  • Definiowanie kryterium sukcesu
  • Przypisywanie wag w przypadku kilku zadań
  • Ocena
 • Rolę oceny pracowników, jako narzędzie efektywnego kierowania ludźmi.

Moduł V

Rozmowa oceniająca z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

 • Metody i techniki rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Aktywne słuchanie czyli słuchać a słyszeć podczas coachingu.
 • Ćwiczenie sztuki zadawania skutecznych pytań.
 • Rozmowy coachingowe w procesie rozwoju pracowników.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Rozmowa oceniająca z wykorzystaniem narzędzi coachingowych
15.03.2024 Warszawa, 17.09.2024 Warszawa, 19.12.2024 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba
750 zł+ 23% VAT/ osoba
22.05.2024 on-line, 27.11.2024 on-line